1. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  Aanspraak, Loonheffing, Werkkostenregeling, Vrije ruimte, Loon- en inkomstenbelasting
Inhoud Begrip Loonheffing Werkkostenregeling Formulering van de aanspraak Naslag Ongeval tijdens een bedrijfsfeest Werknemer krijgt op het werk een ongeval Begrip Naast loon of beloning bestaat ...

2. Kantonrechter kent aanspraak op transitievergoeding niet toe   7 augustus 2015
7 augustus 2015  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | WWZ
Beschikking kantonrechter: de werknemer heeft geen aanspraak op een transitievergoeding, omdat hij op basis van de CAO recht heeft op een uitkering op de WW-uitkering of een aanvulling bij een ...

3. Interview met Andries Bongers in Aanspraak, Salarisnet.   12 december 2009
7 december 2009
Flexibel belonen, meer dan alleen een fiets van de zaak.

4. Bij naheffing is volledige pensioenaanspraak belast   4 augustus 2015
10 augustus 2015  | Rendement  | Fred Barkhuis  | Pensioen
De Belastingdienst heeft aangegeven de waarde van de volledige pensioenaanspraak in de heffing te blijven betrekken als de pensioenregeling niet aan de fiscale regels voldoet. De Rechtbank ...

5. 30%-regeling   20 juli 2010
24 maart 2019  |  30%-regeling, Extraterritoriale kosten, Werken elders, Expats, Bonus, Referteperiode, Inkomstenbelasting
... wanneer die werknemer in fiscale zin een optievoordeel geniet (bijvoorbeeld doordat een optie-aanspraak onvoorwaardelijk wordt) dat is opgekomen in de periode gedurende welke de 30%-regeling ...

6. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
17 november 2017  |  Opdracht, Burgerlijk Wetboek, Arbeidsovereenkomst, Geheimhouding
... heeft de werknemer uit de overeenkomst waarop zijn dienstbetrekking berust jegens zijn werkgever aanspraak op het minimumloon en een minimumvakantiebijslag voor de arbeid die hij in ...

7. Agentuurovereenkomst   11 maart 2013
15 juli 2018  |  Agentuurovereenkomst, Provisie, Arbeidsovereenkomst
... Na afloop van de agentuurovereenkomst zal de handelsagent onder bepaalde omstandigheden nog aanspraak kunnen maken op provisie. Het zal hierbij gaan om overeenkomsten die na afloop van de ...

8. Al na dag werk recht op WW in ander EU-land   12 december 2018
13 december 2018  | Europa Nu  | Fred Barkhuis  | Werkloosheid, Werken elders, Europa, Europees parlement
... dag werken hun baan verliezen het recht geven op een werkloosheidsuitkering in hun ‘gastland’. De aanspraak op de uitkering moet worden beoordeeld op basis van hun elders opgebouwde ...

9. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
2 september 2019  |  Algemene wet bijzondere ziektekosten, AWBZ, Persoonsgebonden budget
... thuiszorg. De AWBZ is een ‘naturaverzekering’, betrokkenen hebben recht op een verzorging en geen aanspraak op een vergoeding van gemaakte kosten (restitutieverzekering).
...

10. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
18 november 2018  |  Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsongeschikt, Wulbz, Loondoorbetaling, WIA, Re-integratie, Casemanager, Poortwachter, Werkhervatting, 2017, Onderbreking, Wachtdagen, Minimumloon, Loondoorbetaling bij ziekte, Verzuim-ontzorgverzekering
... (minimaal het minimumloon) vervalt in het tweede jaar; de betreffende werknemer kan eventueel aanspraak maken op een toeslag volgens de Toeslagenwet (incl. partnertoets); bij verschil van ...


Bekijk items: 1 tot 10 (163 totaal)