1. 100%-grens en doorwerkvereiste afgeschaft in 2017   30 november 2016
1 december 2016  | Nieuwsbrief loonheffingen 2017  | Fred Barkhuis  | Ouderdomspensioen, 100%-grens, Doorwerkvereiste, 2017
De 100%-grens houdt in dat het ouderdomspensioen (inclusief de AOW) niet hoger mag zijn dan 100% van het laatstverdiende pensioengevende loon. En, een werknemer kon zijn ouderdomspensioen alleen ...

2. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
11 augustus 2020  |  BTW, Belastingdienst, Omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting, Kleineondernemersregeling, Artiesten
Inhoud Voorwoord Kleineondernemingsregeling Optreden Sinterklaas of Kerstman: 6% BTW BTW uitvoerende kunstenaars Sinterklaasfeest Personeelsfeest Dirigent moet 21% BTW belasten voor selectie ...

3. Bijtelling auto   7 maart 2010
7 januari 2020  |  Lease-auto, Leaseauto, Bijtelling, Privégebruik, Cataloguswaarde, Brandstofkosten, Buitenland, 60-maandentermijn, Eigen bijdrage, Eigen risico
Inhoud 500-kilometergrens Forfaitaire bijtelling Grondslag Wat is een hybride auto? Milieu-investeringsaftrek Voorbeeld kosten lease-auto voor werknemer Bewijslast Tijdsgelang berekening ...

4. Cryptomunten   1 september 2017
9 december 2019  |  Bitcoin, Cryptomunt
Inhoud Nederland veel getroffen door DDoS-aanvallen Opmars cryptomunt ethereum indrukwekkend DNBulletin: Blockchaintechnologie biedt kansen Bitcoin piekt eventjes boven de $ 5.000 en zakt daarna ...

5. Demotie en deeltijd (pensioen)   20 maart 2009
22 oktober 2018  |  Pensioen, Deeltijdpensioen, Demotie
... niet uitgaan boven 100% van het pensioengevend loon op dat tijdstip, de zogeheten 100%-grens. Meer hierover treft men aan in het besluit van de Belastingdienst van november 2015. ...

6. Diverse onderwerpen   11 januari 2016
4 juli 2020  |  Opleidingen, Overheid, Wetten
Inhoud Diploma-register Anticyclisch opleiden Verplichte inschrijving lerarenregister Ondersteuning alleenstaande ouders Hoeveel scholen telt Nederland? Scholingsplicht werknemer Erkenning ...

7. Eerder met pensioen   20 maart 2009
21 februari 2019  |  Pensioen, VUT, Prepensioen, Vervroegd pensioen, Deeltijdpensioen, Vroegpensioen, Levensloopregeling
... de opbouw van prepensioen, overlijdensuitkeringen uit een prepensioenregeling en overschrijden 100%-grens prepensioen door indexatie of waardeoverdracht wordt verstrekt in het Besluit (lid 8.2 ...

8. Gebruikelijkheidstoets   10 april 2011
14 november 2019  |  Werkkostenregeling, WKR, Gebruikelijkheidstoets, Hoge Raad, Doelmatigheidstoets, Aandelen
Inhoud Beperking Voorbeelden Bewijslast bij inspecteur Toets in uitzonderingsgevallen Staatssecretaris beantwoordt vragen over WKR Naslag Aanscherping gebruikelijkheidscriterium Jurisprudentie ...

9. Grensarbeider   6 maart 2011
6 juli 2020  |  Grensarbeider, Verzekering, Werklandbeginsel, Werken elders, Uitlenen, Uitzenden, Duitsland
Inhoud Definitie Sociale verzekeringen Deskundigenoordeel Pensioen Meer informatie 80 duizend werknemers uit België en Duitsland Weinig Nederlanders kiezen voor baan in buurland Nieuw ...

10. Indexatie (pensioenen)   20 maart 2009
6 augustus 2020  |  Pensioen, Dekkingsgraad, Rente, Rendement, Marktrente, Marktwaarde, De Nederlandse Bank, Bodemprocedure, Art. 126, De Nederlandse Staat, Rekenrente, ECB, Koolmees
Inhoud Dekkingsgraad Marktwaarde of marktrente, dat is een groot verschil! Geld uit pensioenkas naar overheids- of bedrijfskas Afstempelen Waarde- en welvaartsvast Voorlichting over aanspraken ...


Bekijk items: 1 tot 10 (21 totaal)