1. 100%-grens†en doorwerkvereiste afgeschaft in 2017   30 november 2016
1 december 2016  | Nieuwsbrief loonheffingen 2017  | Fred Barkhuis  | Ouderdomspensioen, 100%-grens, Doorwerkvereiste, 2017
De 100%-grens houdt in dat het ouderdomspensioen (inclusief de AOW) niet hoger mag zijn dan 100% van het laatstverdiende pensioengevende loon. En, een werknemer kon zijn ouderdomspensioen alleen ...

2. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
21 mei 2019  |  BTW, Belastingdienst, Omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting, Kleineondernemersregeling
Inhoud Voorwoord Kleineondernemingsregeling Optreden Sinterklaas of Kerstman: 6% BTW BTW uitvoerende kunstenaars Sinterklaasfeest Personeelsfeest Dirigent moet 21% BTW belasten voor selectie ...

3. Bijtelling auto   7 maart 2010
28 december 2018  |  Lease-auto, Leaseauto, Bijtelling, Privťgebruik, Cataloguswaarde, Brandstofkosten, Buitenland, 60-maandentermijn
Inhoud 500-kilometergrens Forfaitaire bijtelling Grondslag Wat is een hybride auto? Milieu-investeringsaftrek Voorbeeld kosten lease-auto voor werknemer Bewijslast Tijdsgelang berekening ...

4. Cryptomunten   1 september 2017
16 juli 2019  |  Bitcoin, Cryptomunt
Inhoud Nederland veel getroffen door DDoS-aanvallen Opmars cryptomunt ethereum indrukwekkend DNBulletin: Blockchaintechnologie biedt kansen Bitcoin piekt eventjes boven de $ 5.000 en zakt daarna ...

5. Demotie en deeltijd (pensioen)   20 maart 2009
22 oktober 2018  |  Pensioen, Deeltijdpensioen, Demotie
... niet uitgaan boven 100% van het pensioengevend loon op dat tijdstip, de zogeheten 100%-grens. Meer hierover treft men aan in het besluit van de Belastingdienst van november 2015. ...

6. Eerder met pensioen   20 maart 2009
21 februari 2019  |  Pensioen, VUT, Prepensioen, Vervroegd pensioen, Deeltijdpensioen, Vroegpensioen, Levensloopregeling
... de opbouw van prepensioen, overlijdensuitkeringen uit een prepensioenregeling en overschrijden 100%-grens prepensioen door indexatie of waardeoverdracht wordt verstrekt in het Besluit (lid 8.2 ...

7. Gebruikelijkheidstoets   10 april 2011
15 juli 2019  |  Werkkostenregeling, WKR, Gebruikelijkheidstoets, Hoge Raad, Doelmatigheidstoets
Inhoud Beperking Voorbeelden Bewijslast bij inspecteur Toets in uitzonderingsgevallen Staatssecretaris beantwoordt vragen over WKR Naslag Aanscherping gebruikelijkheidscriterium Jurisprudentie ...

8. Grensarbeider   6 maart 2011
28 mei 2019  |  Grensarbeider, Verzekering, Werklandbeginsel, Werken elders, Uitlenen, Uitzenden, Duitsland
Inhoud Definitie Sociale verzekeringen Deskundigenoordeel Pensioen Meer informatie 80 duizend werknemers uit BelgiŽ en Duitsland Weinig Nederlanders kiezen voor baan in buurland Nieuw ...

9. Ouderdomspensioen   20 maart 2009
22 juni 2018  |  Pensioen, Ouderdomspensioen, Toetredingsleeftijd, Ingangsdatum, Partnerpensioen, Anw-hiaatpensioen
... Gepensioneerden leven soberder Minderheid wil keuzevrijheid in pensioen Ombudsman Pensioenen 100%-grens en doorwerkvereiste afgeschaft in 2017 Gewijzigde ingangsdatum pensioenen vanaf 2017 ...

10. Pensioenverzekering   11 maart 2010
14 september 2018  |  Pensioen, Ondernemingspensioenfonds, Pensioenfonds, Banksparen, Lijfrentebanksparen
Inhoud Bedrijfspensioenverzekering Pensioenfondsen Pensioenverzekering midden- en kleinbedrijf Algemene pensioeninstelling Samengaan van bedrijfspensioenfondsen Verzekeringspolissen ...


Bekijk items: 1 tot 10 (17 totaal)