1. 100%-grens en doorwerkvereiste afgeschaft in 2017   30 november 2016
1 december 2016  | Nieuwsbrief loonheffingen 2017  | Fred Barkhuis  | Ouderdomspensioen, 100%-grens, Doorwerkvereiste, 2017
De 100%-grens houdt in dat het ouderdomspensioen (inclusief de AOW) niet hoger mag zijn dan 100% van het laatstverdiende pensioengevende loon. En, een werknemer kon zijn ouderdomspensioen alleen ...

2. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
1 september 2020  |  BTW, Belastingdienst, Omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting, Kleineondernemersregeling, Artiesten
Inhoud Voorwoord Kleineondernemingsregeling Optreden Sinterklaas of Kerstman: 6% BTW BTW uitvoerende kunstenaars Sinterklaasfeest Personeelsfeest Dirigent moet 21% BTW belasten voor selectie ...

3. Bijtelling auto   7 maart 2010
7 januari 2020  |  Lease-auto, Leaseauto, Bijtelling, Privégebruik, Cataloguswaarde, Brandstofkosten, Buitenland, 60-maandentermijn, Eigen bijdrage, Eigen risico
Inhoud 500-kilometergrens Forfaitaire bijtelling Grondslag Wat is een hybride auto? Milieu-investeringsaftrek Voorbeeld kosten lease-auto voor werknemer Bewijslast Tijdsgelang berekening ...

4. Cryptomunten   1 september 2017
24 november 2020  |  Bitcoin, Cryptomunt
Inhoud Nederland veel getroffen door DDoS-aanvallen Opmars cryptomunt ethereum indrukwekkend DNBulletin: Blockchaintechnologie biedt kansen Bitcoin piekt eventjes boven de $ 5.000 en zakt daarna ...

5. Demotie en deeltijd (pensioen)   20 maart 2009
22 oktober 2018  |  Pensioen, Deeltijdpensioen, Demotie
... niet uitgaan boven 100% van het pensioengevend loon op dat tijdstip, de zogeheten 100%-grens. Meer hierover treft men aan in het besluit van de Belastingdienst van november 2015. ...

6. Diverse onderwerpen   11 januari 2016
16 oktober 2020  |  Opleidingen, Overheid, Wetten
Inhoud Diploma-register Anticyclisch opleiden Verplichte inschrijving lerarenregister Ondersteuning alleenstaande ouders Hoeveel scholen telt Nederland? Scholingsplicht werknemer Erkenning ...

7. Eerder met pensioen   20 maart 2009
21 februari 2019  |  Pensioen, VUT, Prepensioen, Vervroegd pensioen, Deeltijdpensioen, Vroegpensioen, Levensloopregeling
... de opbouw van prepensioen, overlijdensuitkeringen uit een prepensioenregeling en overschrijden 100%-grens prepensioen door indexatie of waardeoverdracht wordt verstrekt in het Besluit (lid 8.2 ...

8. Europese besluiten   18 maart 2020
29 oktober 2020  |  Coronavirus, Europa
Inhoud Europese Commissie: geen overhaaste maatregelen tegen Coronavirus EU sluit haar buitengrenzen om coronavirus in te dammen Europese en internationale initiatieven Doorgang vrachtverkeer in ...

9. Gebruikelijkheidstoets   10 april 2011
2 september 2020  |  Werkkostenregeling, WKR, Gebruikelijkheidstoets, Hoge Raad, Doelmatigheidstoets, Aandelen
Inhoud Beperking Voorbeelden Bewijslast bij inspecteur Toets in uitzonderingsgevallen Staatssecretaris beantwoordt vragen over WKR Naslag Aanscherping gebruikelijkheidscriterium Jurisprudentie ...

10. Grensarbeider   6 maart 2011
20 november 2020  |  Grensarbeider, Verzekering, Werklandbeginsel, Werken elders, Uitlenen, Uitzenden, Duitsland, A1, Verklaring, A1-formulier, A1-verklaring
Inhoud Definitie Sociale verzekeringen Deskundigenoordeel Pensioen Meer informatie 80 duizend werknemers uit België en Duitsland Weinig Nederlanders kiezen voor baan in buurland Nieuw ...


Bekijk items: 1 tot 10 (23 totaal)