Omkeerregel    Overig fiscaal nieuws 


Ondernemer voor IB

Datum laatste wijziging: 30 april 2017  |  Trefwoorden: Ondernemer, Inkomstenbelasting

Inhoud

 1. Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?
 2. Twee opdrachtgevers voldoende voor ondernemerschap

Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?

We citeren de Belastingdienst:

Lang niet iedereen die ondernemer wil zijn, is ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als uw activiteiten zich afspelen in het economisch verkeer en als u winst kunt verwachten, is er sprake van een bron van inkomen en bent u mogelijk ondernemer voor de inkomstenbelasting.
Als uw activiteiten zich afspelen binnen de hobby- of familiesfeer, bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Voor de inkomstenbelasting zijn er 3 bronnen van inkomen:
 • winst uit onderneming
 • loon uit dienstbetrekking
 • resultaat uit overige werkzaamheden
Onder welke bron uw inkomsten vallen, is afhankelijk van een aantal factoren. De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. Na uw aanmelding beoordelen wij aan de hand van uw omstandigheden of u aan die eisen voldoet. Wij letten bijvoorbeeld op:
 • Maakt u winst? Zo ja, hoeveel? Als u alleen een heel kleine winst hebt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat u winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.
 • Hoe zelfstandig is uw onderneming? Als anderen bepalen hoe u uw onderneming moet inrichten en hoe u uw werkzaamheden uitvoert, ontbreekt de zelfstandigheid en is er meestal geen sprake van een onderneming.
 • Beschikt u over kapitaal? Kapitaal is voor veel ondernemingen noodzakelijk. U moet investeren in bijvoorbeeld machines, reclame, inhuur van mensen en verzekeringen. Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en enige tijd draaiende te houden, wijst erop dat u mogelijk een onderneming hebt.
 • Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden? Als u erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. U moet daarentegen wel voldoende tijd aan uw werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken.
 • Wie zijn uw opdrachtgevers?
 • U streeft ernaar meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continu├»teitsrisico's te verminderen. Wanneer u meerdere opdrachtgevers hebt, neemt uw afhankelijkheid van een of enkele opdrachtgevers af en neemt uw zelfstandigheid toe.
 • Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten? U bent voor uw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet u zich voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een uithangbord of eigen briefpapier.
 • Loopt u 'ondernemersrisico'? Bestaat er een kans dat uw opdrachtgevers niet betalen? Gebruikt u uw goede naam voor de uitoefening van uw werkzaamheden? Bent u afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van uw producten en diensten? Loopt u 'ondernemersrisico', dan hebt u waarschijnlijk een onderneming.
 • Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming? Als u aansprakelijk bent voor de schulden van uw onderneming, dan bent u mogelijk ondernemer.
NB: Als u voor de inkomstenbelasting geen ondernemer bent, kunt u toch ondernemer zijn voor de btw.

Zie ook:


Red. : Als op iemand 'Ondernemer voor de IB' van toepassing is, kan toch niet tegelijk de wet DBA op hem van toepassing zijn!?

Twee opdrachtgevers voldoende voor ondernemerschap

Het is voor de verkrijging van de IB-ondernemersstatus niet noodzakelijk dat gelijktijdig voor meerdere klanten wordt gewerkt. Zo blijkt uit een procedure bij Rechtbank Gelderland (13 feb. 2017).

Het betrof een man die diensten verrichtte op het gebied van interim management en advies. In de aangifte IB/PVV voor 2013 en 2014 gaf hij de inkomsten uit deze werkzaamheden aan als winst uit onderneming. De inspecteur betwistte de ondernemerschap van de man. Wilt u doorgaan met het wikken en wegen van de Rechtbank, ga naar internet.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Omkeerregel    Overig fiscaal nieuws