1. Armoede in 2011 sterk toegenomen   6 december 2012
6 december 2012  | CBS  | Fred Barkhuis
In 2011 is de armoede in Nederland sterk toegenomen. Ramingen wijzen op een verdere stijging in 2012. Ook de langdurige armoede liep voor het eerst in jaren weer op.

2. Dieselauto in 2011 in trek   19 februari 2012
22 februari 2012  | Belegger.nl  | Fred Barkhuis
Dieselauto's zijn weer in trek bij leaserijders, meer dan de helft van de leaserijders (7,5% meer dan in 2010) koos in 2011 voor dat brandstoftype. Het aantal benzinerijders daalde daarentegen met 8%.

3. Meer ZZP-ers in 2011   26 mei 2012
6 juni 2012  | ANP  | Fred Barkhuis
In 2011 telde Nederland in totaal 728.000 zelfstandigen zonder personeel, het aantal ZZP-ers groeide in de afgelopen tien jaar met 200.000 personen. Keerzijde is dat veel ZZP-ers al na enkele jaren ...

4. Verzuimfrequentie 2011 daalt   26 juli 2012
31 juli 2012  | Arbonet  | Fred Barkhuis
De gemiddelde verzuimfrequentie in 2011 was 4,5%, iets lager dan in 2010. Maar ook, de leefstijl van jongeren in de leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar is zorgelijk.

5. Vraag naar arbeid 2011   11 maart 2012
12 maart 2012  | SCP  | Fred Barkhuis
In maart 2012 verscheen een lijvig rapport 'Vraag naar arbeid 2011'. Voor de doorgewinterde personeelsfunctionaris een must dit te lezen, te begrijpen en om te zetten in beleid. Enkele punten uit ...

6. Weining stakingen in 2011   1 mei 2012
2 mei 2012  | CBS  | Fred Barkhuis
In Nederland waren in 2011 17 werkstakingen. Hierbij gingen 22 duizend werkdagen verloren. Bij iets meer dan de helft ging het om kortdurende werkonderbrekingen.

7. Wajong-uitkeringen in 2011 opnieuw gestegen   29 februari 2012
29 februari 2012  | CBS  | Fred Barkhuis
Sinds begin 2009 is het aantal bijstandsuitkeringen bijna voortdurend toegenomen. Eind 2011 waren dat er liefst 316 duizend.

8. Arbeidsmigranten periode 2011 - 2016   4 april 2019
5 april 2019  | CBS  | Fred Barkhuis  | Arbeidsmigranten, Kennismigrant, 2016, CBS
Arbeidsmigranten die zich in 2011 inschreven bij een gemeente in Nederland zijn gevolgd tot eind 2016. Van de arbeidsmigranten die zich in 2011 inschreven was ongeveer 4 op de 10 kennismigrant; de ...

9. Loonkostensubsidie loopt in 2011 af   3 december 2011
5 december 2011  | UWV  | Fred Barkhuis
Werkgevers kunnen tot 1 april 2012 nog een loonkostensubsidie aanvragen voor werknemers, die uiterlijk 31 december in dienst treden.

10. Besluit Belastingdienst 25-11-2011 / Werkkostenregeling   27 december 2011
27 december 2011  | Belastingdienst  | Fred Barkhuis
In haar Besluit van 25-11-2011, nr. BLKB2011/1828M (onderdeel 4) gaat de Belastingdienst in op 'Vergoedingen en verstrekkingen bij toepassing van de werkkostenregeling (nieuw regime)'. Omdat dit ...


Bekijk items: 1 tot 10 (381 totaal)