1. Werkgever wil pensioengerechtigde medewerker langer in dienst houden   16 september 2016
20 september 2016  | Berenschot  | Fred Barkhuis  | Arbeidsovereenkomst, AOW-leeftijd, Schaarste
Ruim een kwart van de HR-professionals (26 procent) wil pensioengerechtigde medewerkers langer in dienst houden. Organisaties blijken met name bang om kennis, ervaring en competenties te verliezen ...

2. Vrijstelling sollicitatieplicht één jaar voor pensioengerechtigde leeftijd   28 maart 2017
29 maart 2017  | Rjksoverheid  | Fred Barkhuis  | Sollicitatieplicht, Pensioengerechtigde leeftijd, Asscher
... vrijstelling van de sollicitatieplicht geldt voor iedereen die de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De vrijstelling geldt niet voor WW-gerechtigden die ...

3. De Zorgplicht verplicht Pensioenfondsen en -verzekeraars de pensioengerechtigde op te sporen   3 oktober 2017
5 oktober 2017  | Montae  | Andries Bongers  | Zorgplicht, Pensioengerechtigde leeftijd, Pensioen, Pensioenwet
... basis van een in de wet beschreven Zorgplicht wel degelijk de plicht hebben om het adres van een pensioengerechtigde te achterhalen. De verzekerde heeft natuurlijk ook de plicht om ...

4. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
17 november 2017  |  Pensioen, Werkkostenregeling
... opgenomen voor pensioenregelingen met recht op pensioen vanaf het begin van de maand waarin de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. Zie ook Nieuwsbrief loonheffingen 2017, blz 5. ...

5. Actuarissen: AOW-leeftijd kan vijf jaar later stijgen naar 67   5 juni 2018
7 juni 2018  | FD & HR-kiosk  | Andries Bongers  | Pensioengerechtigde leeftijd, AOW-leeftijd
... huisblad van het Actuarieel Genootschap. *Al in 1917 besloot de toenmalige Tweede Kamer, dat de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaar te verlagen naar 65 jaar en dat deze periodiek zou ...

6. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
2 oktober 2019  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Levensverwachting, Ingangsdatum AOW, Betaaldata, Pensioenleeftijd, VUT, FPU, Aantal gepensioneerden (AOW/Pensioen)
... ook in 2025 op 67 Korte voorgeschiedenis in 1917 besloot de toenmalige Tweede Kamer om de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaar te verlagen naar 65 jaar; de AOW bestond ook in 1917 al, ...

7. AOW- en pensioenleeftijd flexibel voor iedereen is geen onmogelijkheid!   29 augustus 2017
31 augustus 2017  | Telegraaf  | Andries Bongers  | Flexibel pensioen, Zware beroepen, Pensioenleeftijd
... van de pensioenleeftijd. "Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben, wanneer je weet dat de pensioengerechtigde leeftijd al in 1917 op 65 jaar is gesteld. M.a.w. al honderd jaar is die ...

8. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
24 oktober 2019  |  Arbeidsovereenkomst, AOW, Pensioenleeftijd, Doorwerken (na pensionering), Opzegtermijn, Ketenregeling, Ontslagvergunning
... per 1 januari 2016 Voorbeeldbrief opzegging dienstverband na bereiken AOW-leeftijd Werkgever wil pensioengerechtigde medewerker langer in dienst houden Ketenregeling en AOW gerechtigd Is ...

9. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
13 september 2019  |  Arbowet, Arbeidsomstandigheden, Veiligheid, Arbo, Preventiemedewerker, Bedrijfsarts, Second opinion, Checklist, VGM, VGM Checklist
... steeds langer moeten doorwerken heeft zijn effect op de arbeidsgerichte zorg, stelt de KNMG. “De pensioengerechtigde leeftijd zal de komende jaren verder stijgen. Mede door deze ontwikkeling is ...

10. Armoede   12 februari 2012
17 oktober 2019  |  Armoede, Sociale zekerheid, Voedselbank, Schuldpreventie
... werkgevers ‘te oud’ worden bevonden, maar nog te jong zijn voor de AOW. Zodra zij echter de pensioengerechtigde leeftijd bereiken komt er direct een einde aan de zogenoemde ...


Bekijk items: 1 tot 10 (92 totaal)