1. 30%-regeling   20 juli 2010
30 juli 2020  |  30%-regeling, Extraterritoriale kosten, Werken elders, Expats, Bonus, Referteperiode, Inkomstenbelasting
Inhoud Samenvatting 30%-regeling Kenmerken 30%-regeling 45 dagen voorwaarde Driemaandstermijn 30%-regeling laat geen ruimte ander bewijs Extraterritoriale kosten Specifieke deskundigheid ...

2. 30%-regeling alleen als werknemer is aangeworven uit het buitenland   24 maart 2019
26 maart 2019  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | 30%-regeling, Werknemer, Buitenland, Aanstelling
... Zeeland-West-Brabant heeft een werknemer van Turkse komaf die een beroep probeerde te doen op de 30%-regeling niet in het gelijk gesteld. Reden is dat per datum arbeidsovereenkomst hij al in ...

3. 30%-regeling en toch vooraf in Nederland gewoond   5 februari 2020
7 februari 2020  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | 30%-regeling, 2019, Jurisprudentie, Nederland
Om in aanmerking te kunnen komen voor de 30%-regeling moet een werknemer vóór de datum van indiensttreding meer dan 16 maanden van de voorafgaande 24 maanden buiten Nederland gewoond hebben. Er ...

4. 30%-regeling toegestaan door schaarste tandartsen   3 december 2013
10 december 2013  | Dentalinfo  | Fred Barkhuis  | Werken elders
Een Duitse tandarts mocht van de Belastingdienst geen gebruik maken van de 30%-regeling. Het gerechtshof heeft heeft de tandarts in het gelijk gesteld.

5. 30%-regeling voor tweede dienstbetrekking geoorloofd   5 april 2013
9 april 2013  | De Rechtspraak  | Fred Barkhuis  | Werken elders
Het is mogelijk dat de 30%-regeling wordt toegepast op een tweede dienstbetrekking welke gelijktijdig wordt vervuld naast een reeds bestaande dienstbetrekking waar de 30%-regeling al op wordt ...

6. 30%-regeling wordt verkort naar 5 jaar   23 april 2018
24 april 2018  | Tax live  | Fred Barkhuis  | 30%-regeling, Verkorting, Regeerakkoord, 2019
Het kabinet is van plan de 30%-regeling per 1 januari 2019 te verkorten van acht naar vijf jaar. De verkorting gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen.

7. Evaluatie 30%-regeling door Dialogic   14 juni 2017
15 juni 2017  | Dialogic  | Fred Barkhuis  | 30%-regeling, Expats
De Nederlandse regeling is relatief ruim, de regeling kent met name een relatief ruime scope, ook hanteert Nederland een lange looptijd (8 jaar). De regeling is wel doeltreffend.

8. Toepassen 30%-regeling bij zwangerschaps- of ouderschapsverlof niet altijd mogelijk   22 april 2014
25 april 2014  | Drimble  | Fred Barkhuis  | Werken elders
De 30%-regeling mag in beginsel niet worden toegepast zodra het bruto jaarinkomen lager is dan het salarisnorm.

9. Voorzetting 30%-regeling bij nieuwe werkgever   20 mei 2016
23 mei 2016  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | 30%-regeling, Hoge Raad
Als een werknemer wisselt van werkgever, mag de 30%-regeling worden voortgezet op voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever wordt gesloten binnen 3 maanden na het beëindigen ...

10. Salarisnormen 30%-regeling (tabellen)   5 maart 2014
8 februari 2019  |  Tabel, Salarisnormen 30%-regeling, 2017, 2018, 2019
... € 37.743 Jonge masters of promovendi jonger dan 30 jaar € 28.690 Voorwaarden voor toepassing 30%-regeling Buitenlandse werknemers die bij een Nederlandse werkgever aan de slag gaan, kunnen ...


Bekijk items: 1 tot 10 (126 totaal)