1. 30%-regeling   20 juli 2010
27 oktober 2020  |  30%-regeling, Extraterritoriale kosten, Werken elders, Expats, Bonus, Referteperiode, Inkomstenbelasting
Inhoud Samenvatting 30%-regeling Kenmerken 30%-regeling 45 dagen voorwaarde Driemaandstermijn 30%-regeling laat geen ruimte ander bewijs Extraterritoriale kosten Specifieke deskundigheid ...

2. 30%-regeling alleen als werknemer is aangeworven uit het buitenland   24 maart 2019
26 maart 2019  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | 30%-regeling, Werknemer, Buitenland, Aanstelling
... Zeeland-West-Brabant heeft een werknemer van Turkse komaf die een beroep probeerde te doen op de 30%-regeling niet in het gelijk gesteld. Reden is dat per datum arbeidsovereenkomst hij al in ...

3. 30%-regeling en toch vooraf in Nederland gewoond   5 februari 2020
7 februari 2020  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | 30%-regeling, 2019, Jurisprudentie, Nederland
Om in aanmerking te kunnen komen voor de 30%-regeling moet een werknemer vóór de datum van indiensttreding meer dan 16 maanden van de voorafgaande 24 maanden buiten Nederland gewoond hebben. Er ...

4. 30%-regeling wordt verkort naar 5 jaar   23 april 2018
24 april 2018  | Tax live  | Fred Barkhuis  | 30%-regeling, Verkorting, Regeerakkoord, 2019
Het kabinet is van plan de 30%-regeling per 1 januari 2019 te verkorten van acht naar vijf jaar. De verkorting gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen.

5. Evaluatie 30%-regeling door Dialogic   14 juni 2017
15 juni 2017  | Dialogic  | Fred Barkhuis  | 30%-regeling, Expats
De Nederlandse regeling is relatief ruim, de regeling kent met name een relatief ruime scope, ook hanteert Nederland een lange looptijd (8 jaar). De regeling is wel doeltreffend.

6. Voorzetting 30%-regeling bij nieuwe werkgever   20 mei 2016
23 mei 2016  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | 30%-regeling, Hoge Raad
Als een werknemer wisselt van werkgever, mag de 30%-regeling worden voortgezet op voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever wordt gesloten binnen 3 maanden na het beëindigen ...

7. Salarisnormen 30%-regeling (tabellen)   5 maart 2014
8 februari 2019  |  Tabel, Salarisnormen 30%-regeling, 2017, 2018, 2019
... € 37.743 Jonge masters of promovendi jonger dan 30 jaar € 28.690 Voorwaarden voor toepassing 30%-regeling Buitenlandse werknemers die bij een Nederlandse werkgever aan de slag gaan, kunnen ...

8. 150 km-grens bij 30%-regeling niet in strijd met EU-recht   4 maart 2016
7 maart 2016  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | 30%-regeling, Extraterritoriale kosten, Europa, Hoge Raad
De Hoge Raad oordeelde dat de 30%-regeling in de praktijk niet systematisch aanleiding geeft tot een duidelijke overcompensatie van de werkelijk gemaakte extraterritoriale kosten. Er is dan ook ...

9. Tweede Kamer neemt motie 30%-regeling aan   2 juni 2016
6 juni 2016  | Diverse bronnen  | Fred Barkhuis  | 30%-regeling, Tweede Kamer
De Tweede Kamer heeft op 31 mei 2016 een motie van de SP en Groep Links aangenomen waarin wordt verzocht de noodzaak van de 30%-regeling te heroverwegen.

10. Voorgestelde wijzigingen 30%-regeling november 2016 verworpen   17 november 2016
18 november 2016  | PwC  | Fred Barkhuis  | 30%-regeling, Tweede Kamer, Belastingplan, 2017
Eerder waren in het kader van het Belastingplan 2017 twee amendementen met betrekking tot de 30%-regeling voor extraterritoriale werknemers ingediend. Voorgesteld was om de 30%-regeling af te ...


Bekijk items: 1 tot 10 (122 totaal)