1. AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog   1 november 2018
2 november 2018  | Min SZW  | Fred Barkhuis  | AOW, 2024, Omhoog
De AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog. In 2024 hebben mensen recht op AOW met 67 jaar en drie maanden. Daarmee blijft de AOW-leeftijd gelijk in 2022, 2023 en 2024.

2. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
13 juli 2019  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Levensverwachting, Ingangsdatum AOW, Betaaldata, Pensioenleeftijd
... onverantwoord' Pensioenakkoord in de maak: AOW-leeftijd minder snel omhoog AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog Verbeelding van een redelijke verhoging AOW-leeftijd Verhoog de pensioenleeftijd ...

3. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
18 november 2018  |  Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsongeschikt, Wulbz, Loondoorbetaling, WIA, Re-integratie, Casemanager, Poortwachter, Werkhervatting, 2017, Onderbreking, Wachtdagen, Minimumloon, Loondoorbetaling bij ziekte, Verzuim-ontzorgverzekering
... tegemoetkoming voor kleine werkgevers is niet mogelijk. De minister wil echter uiterlijk per 2024 de korting vervangen door een lagere premie voor een ArbeidsOngeschiktheidsfonds (Aof) voor ...

4. Belastingplan 2020   16 september 2019
20 september 2019  |  Belastingplan, 2020
... omhoog. Zie onderstaande tabel: Jaar % Bijtelling 2020 8% tot € 45.000 2021 12% tot € 40.000 2022-2024 16% tot € 40.000 2025 16% 2026 22% In 2020 zijn elektrische auto’s vrijgesteld van BPM ...

5. Belastingplannen AOW   25 december 2012
1 maart 2019  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, AOW-leeftijd, Belastingplan
... AOW en pensioenrichtleeftijd verhoogd Fiscale pensioenleeftijd naar 68 jaar AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog Bevriezing AOW-leeftijd op 66 jaar funest AOW-leeftijd op 66 jaar funest? ...

6. Bevolkingsgroei   20 maart 2009
7 januari 2019  |  Bevolkingsgroei, Immigratie, Emigratie
... Op basis van CBS-voorspellingen houdt het CPB rekening met een AOW-leeftijd op 67,5 jaar in 2024, 67,75 jaar in 2026 en 68 jaar in 2028. Als deze verhogingen vertraagd worden, verslechteren ...

7. Compensatieregelingen sport voor gemeenten en sportverenigingen en sportstichtingen   29 juli 2018
2 augustus 2018  | Zeker Fiscaal  | Fred Barkhuis  | Sportverenigingen, Subsidie, Compensatie, 2018, 2024
Gemeenten kunnen jaarlijks een specifieke uitkering ontvangen voor de gerealiseerde bestedingen in verband met activiteiten in het kader van sport.

8. Employability: dé oplossing tegen pensioenontslag en dé oplossing voor waarborging van gelijke behandeling van werknemers   22 juli 2019
23 juli 2019  | Theo Gommer  | Pensioenontslag, AOW-leeftijd, Pensioengerechtigde leeftijd, Leeftijdsontslag, Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd
... omdat de AOW-leeftijd vertraagd en trapsgewijs stijgt naar de leeftijd van 67 jaar in 2024. De einddatum van het tweede pijler pensioen loopt daarentegen in hoger tempo op, omdat deze ...

9. Feestdagen en schoolvakanties 2014 en 2015   15 april 2014
22 april 2014  | Diverse  | Fred Barkhuis  | Vakantie en verlof
Op deze dagen ben je vrij, maar hoe zit het met Bevrijdingsdag en Goede Vrijdag en wanneer zijn de Islamitische feestdagen?

10. Handboek Loonheffingen 2015   19 februari 2015
29 april 2017  |  Handboek Loonheffingen, Belastingdienst, 2015, Loon- en inkomstenbelasting
Inhoud Waar te vinden Online Wijzigingen Waar te vinden Het Handboek Loonheffingen 2015 is te vinden op internet (pdf-versie). Online Het Handboek is ook online te raadplegen en downloaden. De ...


Bekijk items: 1 tot 10 (30 totaal)