1. Daling werkloosheid groep met niet-westerse achtergrond   7 augustus 2017
8 augustus 2017  | CBS  | Fred Barkhuis  | Asielzoeker, Werkloosheid, 2016
In 2016 was de werkloosheid onder personen met een niet-westerse migratieachtergrond 13,2 procent, tegen 16,5 procent in 2014. Die percentages zijn hoger dan van personen met een Nederlandse ...

2. MBO Middelbaar Beroepsonderwijs ’ers met niet-westerse achtergrond na doorstroon naar HBO minder succesvol   24 januari 2018
25 januari 2018  | CBS  | Fred Barkhuis  | Doorstroom, MBO, HBO, Niet-westerse migratieachtergrond, Succes
MBO’ers met een niet-westerse migratieachtergrond stromen vaker door naar het HBO dan anderen, maar zijn vervolgens minder succesvol. Bij de doorstroom en het studiesucces spelen naast ...

3. Aantal daklozen sinds 2009 meer dan verdubbeld   23 augustus 2019
26 augustus 2019  | CBS  | Fred Barkhuis  | Daklozen, 2018, CBS
... tussen 18 en 30 jaar is in deze periode verdrievoudigd, evenals het aantal daklozen met een niet-westerse ...

4. Allochtonen   4 januari 2014
25 april 2017  |  Allochtonen, Migrant, CBS, Arbeidsmarkt
... in de afgelopen jaren zich hier gevestigd hebben, onderscheidt de overheid in westerse en niet-westerse allochtonen - 1,4 miljoen respectievelijk 1,6 miljoen - in totaal circa 3,0 miljoen ...

5. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
5 juli 2020  |  Arbeidsmarkt, Asielzoeker, Vluchtelingen, Subsidie, No-riskpolis, Tegemoetkoming
... van een uitkering Hoe nieuwkomers beter kunnen integreren Daling werkloosheid groep met niet-westerse achtergrond Strengere regels inburgering EU trekt regels opvang asielzoekers gelijk ...

6. Beroepsbevolking   20 maart 2009
16 april 2020  |  Beroepsbevolking, CBS, Arbeidsparticipatie
... in 2008. Het verschil in arbeidsparticipatie tussen personen met een Nederlandse achtergrond en niet-westerse migratieachtergrond is tijdens de crisis groter geworden, maar is nu weer bijna ...

7. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
3 juni 2020  |  Beroepsopleiding, Leerweg, BOL, BBL, Kansberoepenlijst
... in 2018 haar vakopleidingen Bouwbedrijven besteden minst aan cursussen MBO’ers met niet-westerse achtergrond na doorstroom naar HBO minder succesvol Jongeren met startkwalificatie ...

8. Bevolkingsgroei   20 maart 2009
30 december 2019  |  Bevolkingsgroei, Immigratie, Emigratie
Inhoud Prognose groei tot 2060 Niet-westerse herkomst Remigratie Re-immigratiewet versoberd Animo voor emigratie gedaald Bijna half miljoen Nederlanders wonen elders in Europa Immigratie en ...

9. Bijstand in 2016 met 18 duizend toegenomen   28 februari 2017
1 maart 2017  | CBS  | Fred Barkhuis  | Bijstand, 2016, Migrant
Bekeken naar herkomst is de toename toe te schrijven aan personen met een niet-westerse migratieachtergrond. In 2016 zijn vooral meer ouderen en jongeren in de bijstand terechtgekomen.

10. Cijfers bijstand 2017   31 mei 2017
1 juni 2017  | CBS  | Fred Barkhuis  | Bijstand, Migratie, 2017
... duizend. Dit zijn er 15 duizend meer dan een jaar eerder. Het aantal bijstandsontvangers met een niet-westerse migratieachtergrond is toegenomen, het aantal bijstandsontvangers met een ...


Bekijk items: 1 tot 10 (23 totaal)