11. Grote verschillen in scores op eindtoets groep 8   21 november 2016
22 november 2016  | CBS  | Fred Barkhuis  | Allochtonen, Niet-westerse migratieachtergrond, Centrale eindtoets
Basisschoolleerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond scoren gemiddeld lager op de Centrale Eindtoets dan kinderen met een westerse of Nederlandse achtergrond. Red.: Heeft het ...

12. Jongeren (bijstand)   9 maart 2010
6 september 2019  |  Bijstand, Jongeren, WIJ, Wwb
... een bijstandsgezin was eind 2015 niet-westers allochtoon, terwijl een derde autochtoon was. Onder niet-westerse bijstandskinderen vormden Marokkaanse en Turkse kinderen de grootste groepen. Eind ...

13. Meer bijstandskinderen in 2016   19 augustus 2017
22 augustus 2017  | CBS  | Fred Barkhuis  | Bijstand, Kinderen, 2016, Niet-westerse migratieachtergrond
In 2016 woonden 230 duizend kinderen in een bijstandsgezin. Er zijn vooral meer kinderen uit Syrië en Eritrea in bijstandsgezinnen. Ook de duur van de afhankelijkheid van de bijstandsuitkering ...

14. Overgewicht   12 september 2018
13 april 2019  |  Overgewicht, Obesitas
... zware kinderen en jongeren is hoger dan in 2000, toen het nog 12,5 procent was. Jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond hebben ook vaker ernstig overgewicht dan jongeren zonder ...

15. Problemen bij het vinden van stageplek kent meer oorzaken   31 augustus 2018
3 september 2018  | VNO-NCW  | Fred Barkhuis  | Stage, Arbeidsmigranten, Discriminatie
Jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond missen vaker een functioneel netwerk dat hen toegang kan bieden tot de arbeidsmarkt of hen helpt bij het vinden van een stageadres. ...

16. Racisme   2 maart 2015
10 oktober 2019  |  Racisme, Discriminatie, Allochtoon, Autochtoon
... binnen verschillende sectoren gestuurd. Daarbij is één cv van een fictieve student met een niet-westerse naam en het tweede cv van een fictieve student met een westerse naam. Bedrijven die ...

17. Stage   2 april 2014
3 november 2019  |  Stage, Rechtspositie, Stagevergoeding, Stage-overeenkomst, Vakantie
... onderzoek naar buiten gebracht, waaruit blijkt dat bijna 24 procent van de MBO-studenten met een niet-westerse migratieachtergrond vier keer of vaker moet solliciteren voor een stage, tegenover ...

18. Uitkeringen (bijstand)   9 maart 2010
9 oktober 2019  |  Bijstand, Uitkeringen, 2018, AOW-leeftijd
... tot de AOW-leeftijd. Bekeken naar herkomst is de toename toe te schrijven aan personen met een niet-westerse migratieachtergrond. In 2016 zijn vooral meer ouderen en jongeren in de bijstand ...

19. Zorgverzekering (inleiding)   12 november 2011
12 november 2019  |  Zorgverzekering, Zorgverzekeringswet, ZVW, Ziektekosten, Zorgovereenkomst, Collectieve Zorgovereenkomst, Collectieve Zorgverzekering
... tussen 18 en 30 jaar is in deze periode verdrievoudigd, evenals het aantal daklozen met een niet-westerse migratieachtergrond. Het geschatte aantal daklozen van 18 tot 65 jaar steeg vanaf ...


Bekijk items: 11 tot 19 (19 totaal)