11. Diversen (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
23 april 2020  |  Arbeidsmarkt, Flexibele
... grote verschillen in arbeidsmarktparticipatie tussen Nederlandse jongeren en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. Die verschillen lopen voor sommige groepen op tot wel 30 ...

12. Diversiteit (arbeidsmarkt)   10 september 2015
29 februari 2020  |  Diversiteit, Arbeidsmarkt, Lean
... een zwakke arbeidsmarktpositie: laaggeschoolden, (oudere) langdurig werklozen, arbeidsbeperkten, niet-westerse migranten. De UWV Arbeidsmarktanalyse 2017 laat zien dat de maatschappelijke kosten ...

13. Gelijke behandeling (inleiding)   22 januari 2011
4 juli 2020  |  Gelijke behandeling, Grondwet, AWGB, WGB, Gelijkheidsbeginsel, Uitzendbureau
... divers talent binnen hun organisatie. Toch blijkt in de praktijk dat Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond, óók bij vergelijkbare kwalificaties, minder snel worden ...

14. Grote verschillen in scores op eindtoets groep 8   21 november 2016
22 november 2016  | CBS  | Fred Barkhuis  | Allochtonen, Niet-westerse migratieachtergrond, Centrale eindtoets
Basisschoolleerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond scoren gemiddeld lager op de Centrale Eindtoets dan kinderen met een westerse of Nederlandse achtergrond. Red.: Heeft het ...

15. Jongeren (bijstand)   9 maart 2010
19 december 2019  |  Bijstand, Jongeren, WIJ, Wwb
... een bijstandsgezin was eind 2015 niet-westers allochtoon, terwijl een derde autochtoon was. Onder niet-westerse bijstandskinderen vormden Marokkaanse en Turkse kinderen de grootste groepen. Eind ...

16. Meer bijstandskinderen in 2016   19 augustus 2017
22 augustus 2017  | CBS  | Fred Barkhuis  | Bijstand, Kinderen, 2016, Niet-westerse migratieachtergrond
In 2016 woonden 230 duizend kinderen in een bijstandsgezin. Er zijn vooral meer kinderen uit Syrië en Eritrea in bijstandsgezinnen. Ook de duur van de afhankelijkheid van de bijstandsuitkering ...

17. Overgang van het MBO naar de arbeidsmarkt   10 februari 2020
13 februari 2020  | SEO  | Fred Barkhuis  | Arbeidsmarkt, 2020, Arbeidsparticipatie, MBO
... grote verschillen in arbeidsmarktparticipatie tussen Nederlandse jongeren en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. Die verschillen lopen voor sommige groepen op tot wel 30 ...

18. Overgewicht   12 september 2018
30 november 2019  |  Overgewicht, Obesitas
... zware kinderen en jongeren is hoger dan in 2000, toen het nog 12,5 procent was. Jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond hebben ook vaker ernstig overgewicht dan jongeren zonder ...

19. Problemen bij het vinden van stageplek kent meer oorzaken   31 augustus 2018
3 september 2018  | VNO-NCW  | Fred Barkhuis  | Stage, Arbeidsmigranten, Discriminatie
Jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond missen vaker een functioneel netwerk dat hen toegang kan bieden tot de arbeidsmarkt of hen helpt bij het vinden van een stageadres. ...

20. Racisme   2 maart 2015
19 juni 2020  |  Racisme, Discriminatie, Allochtoon, Autochtoon
... binnen verschillende sectoren gestuurd. Daarbij is één cv van een fictieve student met een niet-westerse naam en het tweede cv van een fictieve student met een westerse naam. Bedrijven die ...


Bekijk items: 11 tot 20 (23 totaal)