1. Komt 10%-regeling terug?   25 december 2017
27 december 2017  | AV Accountancy & Taxence  | Fred Barkhuis  | AWIR, Belastingdienst, 10%-regeling, 2018, Toeslag
... de gevolgen te voorkomen, kan men vanaf 1 januari 2018 in bepaalde gevallen gebruik maken van de ...

2. 30%-regeling   20 juli 2010
24 maart 2019  |  30%-regeling, Extraterritoriale kosten, Werken elders, Expats, Bonus, Referteperiode, Inkomstenbelasting
Inhoud Samenvatting 30%-regeling Kenmerken 30%-regeling 45 dagen voorwaarde Driemaandstermijn 30%-regeling laat geen ruimte ander bewijs Extraterritoriale kosten Specifieke deskundigheid ...

3. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
12 maart 2018  |  Aandelenoptieregeling, FinanciŽle werknemersparticipatie, Opties, Stock Appreciation Rights, Winstdeling, Bonus
Inhoud Definitie Welke ondernemingen? Welke werknemers? Vestiging rechten Algemene fiscale regels Uitoefening opties Belastingheffing Formules Praktijk Instemming ondernemingsraad vereist Bonussen ...

4. Aanscherping toetsingsperiode 30%-regeling conform EU-recht   2 december 2016
6 december 2016  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | 30%-regeling, 2016, Toetsingsperiode, EU-recht
De verlenging van de toetsingsperiode van 10 naar 25 jaar voor de toepassing van de 30%-regeling is niet in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM.

5. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
2 september 2019  |  Werkloosheid, WTV, WVP, IOAW, Arbeidsinactiviteit
Inhoud Loonkostensubsidie Premiekorting oudere werknemers Wet SUWI Poortwachterstoets Leerwerkbanen Werktijdverkorting Wet inkomensvoorziening oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze ...

6. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
4 maart 2019  |  Werkgevers, Afdrachtvermindering
Inhoud Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) Research & Development Aftrek Afdrachtvermindering SO e-Herkenning Omzetting van de Afdrachtvermindering onderwijs in een ...

7. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
7 augustus 2018  |  Algemene nabestaandenwet, Anw, Anw-uitkeringen, Anw-hiaat
Inhoud Inleiding en voorwaarden Europa Recht Vervallen recht Uitkering inkomensafhankelijk Soorten uitkeringen Halfwezenuitkering vervalt Hoogte uitkering. Anw-hiaatpensioenverzekering Cijfers ...

8. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
13 juli 2019  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Levensverwachting, Ingangsdatum AOW, Betaaldata, Pensioenleeftijd
Inhoud Korte voorgeschiedenis Doel Wie zijn verzekerd? Inhoudingen Ingangsdatum AOW Ingangsdatum aanvullende pensioen(en) Hoogte AOW-uitkering Gezinssamenstelling AOW-uitgaven en uitkeringen ...

9. Arbobeleid   1 oktober 2009
8 september 2019  |  Arbeidsomstandigheden, Arbo, Arbobeleid
Wettelijk verplicht om Arbobeleid te organiseren Wettelijke verplichtingen werkgever Wettelijke verplichtingen werknemer Arbodiensten Procedure risico inventarisatie; evaluatie (RI&E) Minder ...

10. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
1 september 2019  |  Asielzoeker, Arbeidsmarkt, CBS, 2015, 2016, Vluchtelingen, Subsidies, No-riskpolis, Tegemoetkoming
Inhoud Richtlijn asielzoekers Verblijfsstatus Regeling asielzoekers Buitenlandse werknemers Blijven is meedoen Vluchtelingen welkom op de werkvloer Aanvraag vrijwilligerswerk door vluchteling snel ...


Bekijk items: 1 tot 10 (91 totaal)