1. Aanvulling AOW   7 februari 2020
24 februari 2020  |  AOW, Aanvullende uitkering, Bijstand
Inhoud Inleiding Ouderen in problemen door niet-gebruik ouderdomsregelingen Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen moet eenvoudiger Inleiding Bijstand vult onvolledige AOW aan Als u geen ...

2. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  Belastingplan, 2018, Personen
... bij de inhouding van loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen ook mag toepassen op de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen bij circa 2.000 alleenstaande ouderen die geen ...

3. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
2 mei 2020  |  Wet Werk en Bijstand, Wwb, Sociaal minimum, Sociale voorzieningen, Bijstand, Vakantie, Bijstandsuitkering, 2018
... andere inkomsten hebben, kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een uitkering van de SVB, de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). De bijstand valt onder de sociale voorzieningen, ...

4. Inkomensafhankelijke inhoudingen, uitkeringen en regelingen   14 januari 2012
15 juli 2018  |  Inkomensafhankelijk, Uitkeringen, Inhoudingen, Loonbelasting, Loon- en inkomstenbelasting
... De inkomensafhankelijke regeling bevindt zich nog het stadium van wetsvoorstel 30%-regeling Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) Afhankelijk van inkomen en vermogen IOAW, IOW en ...

5. Korting AOW   25 december 2012
23 februari 2020  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Korting, Aanvullende inkomensvoorziening ouderen, AIO, Rekenkamer, Bestaansminimum, Bijstandsniveau
Inhoud Korting niet in Nederland woonachtig Cijfers Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) Kan het pensioen worden gekort? AOW gekort omdat heffingen niet zijn afgedragen, incorrect ...

6. Maatregelen kabinet   18 maart 2020
27 mei 2020  |  Coronavirus, Kabinet, Noodmaatregel voor Werkbehoud, Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), Sociaal minimum, ZZP, Vakantietoeslag, Tijdelijke contracten, Beëindiging van rechtswege, UWV, Zorgaanbieders, Continuïteitsbijdrage, Werkkostenregeling, WKR, Uitzendbureau, Flexwerker
... en AOW’ers toegevoegd aan Tozo-regeling Nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis Aanvullende belastingmaatregelen in verband met coronacrisis Bereken snel waar je recht op hebt ...

7. Minimumloon (WML)   15 juni 2015
9 mei 2020  |  Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag, Minimumloon, WML, Cafetariasysteem, Verruilen, Provisie
... 'Het is niet mogelijk bedragen in te houden op het wettelijk minimumloon voor de kosten van een aanvullende verzekering. Alleen de premie voor de basisverzekering en de premie voor de ...

8. Mogelijke bezuinigingen 2017 en later   2 juni 2016
11 september 2018  |  Bezuiniging, Ministeriële regeling, 2017, Ombuigingslijst
... 18-29 jaar Afschaffen aftrek inkomstenbelasting voor scholingsuitgaven (studiekosten) Omzetten aanvullende beurs mbo niveau 3 en 4 naar studievoorschot Versobering Ov-studentenkaart hoger ...

9. Pensioen   27 februari 2013
4 juni 2017  |  Buitenlandse werknemers, Pensioen, AOW, Ouderdomspensioen
... u de AOW-leeftijd bereikt en komt u onder het sociaal minimum? Dan kunt u gebruikmaken van de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) uit de Wet werk en bijstand (WWB). U vraagt dit aan ...

10. Regeerakkoord (29 okt 2012)   30 oktober 2012
... en ouderen met een klein pensioen. De mogelijkheden voor bijzondere bijstand in de vorm van een aanvullende zorgverzekering of een pas voor culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen ...


Bekijk items: 1 tot 10 (14 totaal)