1. In 2019 2 procent meer bedrijven failliet   13 januari 2020
15 januari 2020  | CBS  | Fred Barkhuis  | Faillissement, 2019
In 2019 is het aantal faillissementen voor het eerst na 2013 weer iets toegenomen. Ondanks de stijging ligt het aantal faillissementen nog steeds op een relatief laag niveau. Het aantal ...

2. In 2019 meer Britten naar Nederland   31 januari 2020
4 februari 2020  | CBS  | Fred Barkhuis  | Brexit, Emigratie, 2019, Nederland
Het aantal Britten dat vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland verhuist, is in 2019 opnieuw toegenomen. Het aantal Nederlanders dat naar het Verenigd Koninkrijk ging, daalde verder.

3. In 2019 nog altijd te weinig vrouwen aan de top   22 augustus 2019
27 augustus 2019  | CPB  | Fred Barkhuis  | Topvrouwen, Europa, Nederland, 2019, CPB
In de afgelopen tien jaar is het aandeel vrouwen in de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen bij de grootste vijfduizend bedrijven in Nederland toegenomen van 4% naar 15%. Daarmee blijft ...

4. In 2019 nog steeds onvoldoende naleving Arbo   18 juli 2019
22 juli 2019  | Inspectie SZW  | Fred Barkhuis  | Inspectie SZW, Van Ark, 2018, Tweede Kamer
Het percentage bedrijven dat aan belangrijke arbo-regels voldoet, is veel lager dan het deel dat de regels niet naleeft. Wel is er in vergelijking met voorgaande jaren een voorzichtige positieve ...

5. In 2019 onverbiddelijk afscheid van de UK   27 november 2017
29 november 2017  | Findinet  | Fred Barkhuis  | Brexit, 2019, Financieel, Gevolgen
Op 29 maart 2019 om 23.00 uur neemt de EU onverbiddelijk afscheid van de UK. Dat heeft grote gevolgen voor de Engelse en Schotse financiële markten.

6. aug. 2019) Voor het eerst meer dan 9 miljoen werkenden   19 januari 2020
20 januari 2020  | CBS  | Fred Barkhuis  | Werkenden, Nederland, Record, 2020, 2019, Beroepsbevolking
Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17 duizend per maand toe en bedroeg in december voor het eerst meer dan 9 miljoen personen.

7. Eind 2019 meerfactorauthenticatie gereed   31 oktober 2018
5 november 2018  | Tweakers  | Fred Barkhuis  | UWV, 2019, Meerfactorauthenticatie
In de door de Autoriteit Persoonsgegevens opgelegde last onder dwangsom staat dat het UWV andere oplossingen heeft onderzocht, maar tot de conclusie is gekomen dat aansluiting op eHerkenning de ...

8. Prijs 2019 voor Great Place to Work   16 mei 2019
17 mei 2019  | Great Place to Work  | Fred Barkhuis  | Great Place to Work Institute, 2019, Prijs
Tony's Chocolonely ontving in 2019 de prestigieuze titel Great Place to Work. Opnieuw, want 5 jaar geleden eindigde de producent van slaafvrije chocolade in deze verkiezing ook al bij de beste ...

9. Vanaf 2019 arbitrage mogelijk bij dubbele heffingen   29 mei 2017
29 mei 2017  | Fiscaalvanmorgen  | Fred Barkhuis  | Europarlement, Dubbele belasting, 2019
... voor hetzelfde inkomen of kapitaal worden belast in verschillende lidstaten, kunnen vanaf 1 juli 2019 aankloppen bij een Europese arbitragecommissie. Deze onafhankelijke instantie grijpt in als ...

10. Vanaf 2019 meer inzicht in hun pensioenontwikkeling   29 november 2018
3 december 2018  | PW  | Fred Barkhuis  | 2019, Pensioenbrief, Inzicht
Om mensen meer inzicht te geven in hun toekomstig pensioen moeten pensioenuitvoerders hen vanaf 2019 met drie scenario’s laten zien hoe hun pensioen zich kan ontwikkelen: een optimistisch, een ...


Bekijk items: 1 tot 10 (1 599 totaal)