1. 2019: een fors overschot, investeringen en lastenverlichting   21 mei 2020
22 mei 2020  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | 2019, Overschot, Investeren, Lastenverlichting, 2020
We bevinden ons momenteel in een crisis, waarbij de overheid historisch hoge bedragen leent om de economie te ondersteunen. Dit volgt op een in historisch opzicht zeldzame gebeurtenis van een ...

2. In 2019 2 procent meer bedrijven failliet   13 januari 2020
15 januari 2020  | CBS  | Fred Barkhuis  | Faillissement, 2019
In 2019 is het aantal faillissementen voor het eerst na 2013 weer iets toegenomen. Ondanks de stijging ligt het aantal faillissementen nog steeds op een relatief laag niveau. Het aantal ...

3. In 2019 kleinste onbenut arbeidspotentieel   5 maart 2020
6 maart 2020  | CBS  | Fred Barkhuis  | Arbeidspotentieel, 2019, Laag, Record
Het aantal personen in het onbenut arbeidspotentieel zonder betaald werk daalde in 2019 tot 680 duizend, het laagste aantal na 2008.

4. In 2019 meer Britten naar Nederland   31 januari 2020
4 februari 2020  | CBS  | Fred Barkhuis  | Brexit, Emigratie, 2019, Nederland
Het aantal Britten dat vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland verhuist, is in 2019 opnieuw toegenomen. Het aantal Nederlanders dat naar het Verenigd Koninkrijk ging, daalde verder.

5. In 2019 nog altijd te weinig vrouwen aan de top   22 augustus 2019
27 augustus 2019  | CPB  | Fred Barkhuis  | Topvrouwen, Europa, Nederland, 2019, CPB
In de afgelopen tien jaar is het aandeel vrouwen in de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen bij de grootste vijfduizend bedrijven in Nederland toegenomen van 4% naar 15%. Daarmee blijft ...

6. In 2019 nog steeds onvoldoende naleving Arbo   18 juli 2019
22 juli 2019  | Inspectie SZW  | Fred Barkhuis  | Inspectie SZW, Van Ark, 2018, Tweede Kamer
Het percentage bedrijven dat aan belangrijke arbo-regels voldoet, is veel lager dan het deel dat de regels niet naleeft. Wel is er in vergelijking met voorgaande jaren een voorzichtige positieve ...

7. In 2019 onverbiddelijk afscheid van de UK   27 november 2017
29 november 2017  | Findinet  | Fred Barkhuis  | Brexit, 2019, Financieel, Gevolgen
Op 29 maart 2019 om 23.00 uur neemt de EU onverbiddelijk afscheid van de UK. Dat heeft grote gevolgen voor de Engelse en Schotse financiƫle markten.

8. In 2019 weer meer WIA uitkeringen   21 februari 2020
25 februari 2020  | OAZ Studieadvies  | Fred Barkhuis  | Arbeidsongeschiktheid, 2019, Meer, Doorwerken
De belangrijkste oorzaak is het afschaffen van de vervroegde uitdienstredingsregelingen (VUT), waardoor mensen langer door moeten werken. Het langer doorwerken verhoogt het risico op ...

9. aug. 2019) Voor het eerst meer dan 9 miljoen werkenden   19 januari 2020
20 januari 2020  | CBS  | Fred Barkhuis  | Werkenden, Nederland, Record, 2020, 2019, Beroepsbevolking
Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17 duizend per maand toe en bedroeg in december voor het eerst meer dan 9 miljoen personen.

10. Eind 2019 meerfactorauthenticatie gereed   31 oktober 2018
5 november 2018  | Tweakers  | Fred Barkhuis  | UWV, 2019, Meerfactorauthenticatie
In de door de Autoriteit Persoonsgegevens opgelegde last onder dwangsom staat dat het UWV andere oplossingen heeft onderzocht, maar tot de conclusie is gekomen dat aansluiting op eHerkenning de ...


Bekijk items: 1 tot 10 (1 679 totaal)