1. Doelstelling 2012 door Inspectie SZW gehaald   18 mei 2013
27 mei 2013  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Arbeidsrecht
De Inspectie SZW is er in 2012 in geslaagd om haar beoogde resultaten te behalen. Het percentage handhavingsinterventies is naar aanleiding van inspecties bij alle wetten toegenomen en was hoger ...

2. Regeerakkoord 2012   7 oktober 2014
5 december 2015  |  Participatiewet, Regeerakkoord
Inhoud akkoord In het regeerakkoord van 29 oktober 2012 wordt aangekondigd het wetsvoorstel Werken naar Vermogen te vervangen door een nieuw wetsvoorstel, Participatiewet geheten. Onderstaand ...

3. Reorganisaties in 2012 en 2014: stand van zaken   14 juli 2014
17 juli 2014  | OR Rendement  | Fred Barkhuis  | Ontslag
Veel organisaties hielden de afgelopen jaren het hoofd niet boven water en moesten reorganiseren. Al snel werd duidelijk dat de crisis niet alleen klappen uitdeelde in de huizenmarkt, maar ook ...

4. Europees milieubeleid 2012-2020   15 augustus 2019
15 augustus 2019  | Europa Nu  | Fred Barkhuis  | Milieu, Europa, 2019, Beleid
Voor de periode 2012-2020 heeft de Europese Commissie (EC) het Zevende Milieuactieprogramma opgesteld: 'Goed leven, binnen de grenzen van onze planeet'. Dit programma dient als leidraad voor het ...

5. Regeerakkoord (29 okt 2012)   30 oktober 2012
Op 29 oktober 2012 is het regeerakkoord 'Bruggen slaan' tussen VVD en PvdA openbaar gemaakt. Ook maken u attent op de paragraaf 'Vergelijk Lente-akkoord, Belastingplan 2013 en ...

6. Regeerakkoord (29 okt 2012)   9 november 2012
21 april 2017  |  Ontslag, Kantonrechter, Transitiebudget
... is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van toepassing, zie deze subrubriek. Bruggen slaan Op 29 oktober 2012 is het regeerakkoord 'Bruggen slaan' tussen VVD en PvdA openbaar gemaakt. Over het ...

7. Regeerakkoord (29 okt 2012)   13 september 2020
Op 29 oktober 2012 is het regeerakkoord 'Bruggen slaan' tussen VVD en PvdA openbaar gemaakt. Ook maken u attent op de paragraaf 'Vergelijk Lente-akkoord, Belastingplan 2013 en ...

8. Veel stakingsdagen in 2012   8 juni 2013
13 juni 2013  | ScherpinArbeidsrecht  | Fred Barkhuis  | CAO
In 2012 gingen in Nederland 219 duizend arbeidsdagen verloren. Dat is het hoogste aantal sinds 2002. Ruim de helft was het gevolg van de staking in de schoonmaaksector. Ook in het onderwijs werd ...

9. Beroepsziektemeldingen in 2012   11 november 2013
13 november 2013  | BG Magazine  | Fred Barkhuis  | Arbeidsomstandigheden
Werkgebonden psychische aandoeningen vormen de meest voorkomende beroepsziekte, vooral in het onderwijs. Bijna twee derde van de meldingen over beroepsziekten kwam van 45-plussers.

10. Daling kinderopvang 10% in 2012   6 maart 2013
6 maart 2013  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis
Het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang is gedaald met 4% in 2012. Het aantal uren opvang per kind ligt 6% lager. De totale daling in het gebruik van kinderopvang is 10% in 2012.


Bekijk items: 1 tot 10 (536 totaal)