1. 2012 wordt zwaar jaar voor zakelijke rijder   2 januari 2012
4 januari 2012  | VAVDZ  | Fred Barkhuis
Het jaar 2012 wordt financieel een een zwaar jaar voor de zakelijke rijder. Halverwege 2012 stopt het BPM voordeel op zuinige auto’s en worden de normen voor de lage bijtellingcategorieën ...

2. Doelstelling 2012 door Inspectie SZW gehaald   18 mei 2013
27 mei 2013  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Arbeidsrecht
De Inspectie SZW is er in 2012 in geslaagd om haar beoogde resultaten te behalen. Het percentage handhavingsinterventies is naar aanleiding van inspecties bij alle wetten toegenomen en was hoger ...

3. Regeerakkoord 2012   7 oktober 2014
5 december 2015  |  Participatiewet, Regeerakkoord
Inhoud akkoord In het regeerakkoord van 29 oktober 2012 wordt aangekondigd het wetsvoorstel Werken naar Vermogen te vervangen door een nieuw wetsvoorstel, Participatiewet geheten. Onderstaand ...

4. Veranderingen 2012 en daarna (financieel en sociaal)   31 december 2011
3 januari 2012  | Redactie HR-kiosk  | Fred Barkhuis
Allereerst wensen wij de bezoekers van HR-kiosk een leerzaam en gezond 2012 toe. Het Nieuwsbericht dat wij u aanbieden, betreft de vele veranderingen die ons in 2012 te wachten staan. Er zijn ...

5. Kunduz-akkoord 2012 kan niet worden doorgerekend   28 april 2012
2 mei 2012  | Fred Barkhuis
De politieke partijen VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie hebben - na de val van het kabinet VVD, CDA en PVV - gezamenlijk een (voorlopige) begroting 2013 opgesteld. Om het begrotingstekort ...

6. Pensioen3daagse 2012   28 september 2012
28 september 2012  | Min SZW  | Fred Barkhuis
In haar Nieuwsbrief van 27 september 2012 schrijft het ministerie dat er weer een pensioen3daagse wordt georganiseerd en wel op 27/28/29 september. Waarom is deze aankondiging zo laat?

7. Opleidingen OR in 2012 verruimd   27 november 2011
28 november 2011  | Fred Barkhuis
Terwijl Nederland het met minder subsidies moet doen, geldt dit in 2012 bepaald niet voor de GBIO-subsidies.

8. Reorganisaties in 2012 en 2014: stand van zaken   14 juli 2014
17 juli 2014  | OR Rendement  | Fred Barkhuis  | Ontslag
Veel organisaties hielden de afgelopen jaren het hoofd niet boven water en moesten reorganiseren. Al snel werd duidelijk dat de crisis niet alleen klappen uitdeelde in de huizenmarkt, maar ook ...

9. Jaarboek onderwijs 2012   27 januari 2013
29 januari 2013  | CBS  | Fred Barkhuis
In dit interessante en uitgebreide boek heeft het CBS een aantal belangrijke feiten en ontwikkelingen binnen het onderwijs op een rij gezet. In deze editie is speciale aandacht voor ...

10. Minimumloon 1 juli 2012   29 mei 2012
1 juni 2012  | Staatscourant  | Fred Barkhuis
De minimumlonen worden op 1 juli 2012 met 0,66% verhoogd. Ook de bedragen per uur zijn bekend gemaakt, zie hoofdstuk Tabellen, paragraaf Minimumloon per uur.


Bekijk items: 1 tot 10 (681 totaal)