1. Volledig elektrische automarkt in 2035   14 juli 2017
17 juli 2017  | ING  | Fred Barkhuis  | Autobrandstof, Brandstofmotor, 2035, Automarkt
Het ING heeft onderzoek gedaan naar hoe zij denken dat de automarkt zich gaat ontwikkelen de komende jaren. Conclusie: over 18 jaar worden er alleen nog maar elektrische auto’s gebouwd.

2. Algemeen   30 oktober 2017
2 september 2019  |  Robot
... een veel geciteerd onderzoek van de Universiteit van Oxford. Daarin werd gesteld dat in het jaar 2035 circa 47 procent van de functies zou zijn verdwenen. Ze denken alleen dat er ander werk voor ...

3. Armoede   12 februari 2012
30 september 2020  |  Armoede, Sociale zekerheid, Voedselbank, Schuldpreventie
... een kwart toe. De stijging van armoede komt met name door de verlaging van de bijstand tot en met 2035. Dit terwijl armoede in Nederland een hardnekkig probleem is dat de kwaliteit van leven voor ...

4. Deelauto   28 april 2015
18 december 2019  |  Deelauto, BlablaCar
... Volgens economen van ING zou het aantal gedeelde wagens zomaar kunnen oplopen tot 7,5 miljoen in 2035, van een kleine 400.000 nu. Een internationaal onderzoek van de bank onder 13.000 mensen in ...

5. Eerder met pensioen   20 maart 2009
27 november 2020  |  Pensioen, VUT, Prepensioen, Vervroegd pensioen, Deeltijdpensioen, Vroegpensioen, Levensloopregeling
Inhoud Ruime mogelijkheden in het verleden VUT Prepensioen Regeling voor vervroegde uittreden Deeltijdpensioen WW-uitkering niet in gevaar Ouderenregeling CAO Grootmetaal Tijdelijke ...

6. Elektrische auto   17 januari 2019
11 november 2020  |  Elektrische auto, Laadpaal, Parkeergelegenheid, Lease-auto, Auto van de zaak, Subsidies, Europa
... auto op batterijen Toename elektrische auto’s zet door Volledig elektrische automarkt in 2035 Eerste elektrische auto in massaproductie Verkoop stekkerauto's daalt 22 procent Verkoop ...

7. Handboek Loonheffingen 2015   19 februari 2015
29 april 2017  |  Handboek Loonheffingen, Belastingdienst, 2015, Loon- en inkomstenbelasting
Inhoud Waar te vinden Online Wijzigingen Waar te vinden Het Handboek Loonheffingen 2015 is te vinden op internet (pdf-versie). Online Het Handboek is ook online te raadplegen en downloaden. De ...

8. ING verwacht groei in aantal deelauto’s   19 oktober 2018
23 oktober 2018  | Nieuwsblad van het Noorden  | Fred Barkhuis  | Deelauto, Groei
Volgens economen van ING zou het aantal gedeelde wagens zomaar kunnen oplopen tot 7,5 miljoen in 2035, van een kleine 400.000 nu.

9. Organisaties en sectoren   17 juli 2019
24 mei 2020  |  Klimaat, Organisaties, Sectoren
... de energietransitie die gaande is. Onderzoekers van Euler Hermes schatten dat de energiesector tot 2035 te maken krijgt met een gigantisch waardeverlies ergens tussen $0,3 en $1,6 biljoen. “Vele ...

10. Pensioenakkoord   25 december 2012
4 september 2020  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Pensioenakkoord, AOW-leeftijd, Rekenrente, Marktwaarde, Opname, Vermogen, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, Overrendementen, Pensioenrichtlijnen
... de nominale verplichtingen niet garanderen De Hoge Raad heeft met het arrest ECLI:NL:HR:2019:2035 van 20 december 2019 het cassatieberoep van PMT tegen het arrest van het Gerechtshof Den ...


Bekijk items: 1 tot 10 (15 totaal)