1. Koopkracht 2014 gestegen   7 september 2015
10 september 2015  | CBS  | Fred Barkhuis  | Koopkracht
In vier jaren waarin de koopkracht is gedaald, eindelijk weer een lichtpuntje: de koopkracht nam in 2014 toe met 1,5 procent. De koopkracht van werknemers verbeterde mede doordat de pensioenpremies ...

2. Kosten uit 2014 kunnen in vrije ruimte van 2015   11 februari 2015
12 februari 2015  | Rendement  | Fred Barkhuis  | WKR
Als een onderneming nu een declaratie binnen krijgt van kosten die de werknemer in 2014 heeft gemaakt, dan kunnen die kosten in de vrije ruimte van 2015 worden ondergebracht. Voor de loonbelasting ...

3. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015
... heeft minister Dijsselbloem van Financiën het Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2014 - zijnde wetsvoorstellen - ingediend bij de Tweede Kamer. Tenzij anders aangegeven is de ...

4. Eindstand WSW 2014 komt op 103 duizend   30 oktober 2015
30 oktober 2015  | CBS  | Fred Barkhuis  | Beschutte arbeid, Wsw, Subsidie
103 Duizend mensen met een arbeidshandicap werkten eind 2014 via de Wet sociale werkvoorziening (WSW) op een sociale werkplek of bij particuliere bedrijven. Vanaf 1 januari 2015 ging de WSW op in ...

5. Herfstakkoord 2014 tot 2018 (11 okt 2013)   14 oktober 2013
4 juni 2017  |  Herfstakkoord, 2014, 2018, Kabinet-Rutte
... voor wijzigingen in de Miljoenennota en het Sociaal Akkoord met de vakbonden, de begroting voor 2014 steunen. Door deze steun is er in de Eerste Kamer voor de plannen een meerderheid van 38 van ...

6. Veranderingen 2014   4 januari 2014
30 augustus 2015
... van de tweede tariefschijf in de inkomstenbelasting met 2% afgebouwd tot een maximum bedrag, na 2014 gaat de nivellering volgens plan van het huidige kabinet onverkort door. AOW: De ...

7. EURES Jaarboek 2014 verschenen   10 maart 2015
12 maart 2015  | UWV  | Fred Barkhuis  | Werkloosheid
In februari is het EURES jaarboek 2014 ‘Focus op Europese dienstverlening’ verschenen. Hierin leest u hoe EURES vraag en aanbod van personeel in Europa bij elkaar brengt, via onder meer 16 ...

8. Arbo in bedrijf 2014   11 maart 2015
13 maart 2015  | Rendement / Inspectie SZW  | Fred Barkhuis  | Arbeidsomstandigheden
... hun verplichtingen uit de arbowetgeving niet na. Dat blijkt uit het rapport ‘Arbo in bedrijf 2014’ van de Inspectie SZW. Zo heeft meer dan de helft van de werkgevers geen ...

9. UWV Jaarverslag 2014   11 april 2015
14 april 2015  | UWV  | Fred Barkhuis  | Werkloosheid
Een van de vele passages: 'We zijn binnen ons budget gebleven en betaalden aan 1,4 miljoen uitkeringsgerechtigden een uitkering uit, het grootste deel daarvan binnen de gestelde termijnen.'

10. Meer bijstand in 2014   2 maart 2015
3 maart 2015  | CBS  | Fred Barkhuis  | Bijstand
Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2014 verder toegenomen, met 22 duizend. Dit is 10 duizend minder dan de stijging in 2013. Het aantal jongeren in de bijstand is niet toegenomen. ...


Bekijk items: 1 tot 10 (727 totaal)