1. Per 1 januari 2017 bijna 17,1 miljoen inwoners   1 juli 2017
17 juli 2017  | CBS, Trends 2017  | Fred Barkhuis  | Bevolkingsgroei, 2016
De groei was vooral het gevolg van migratie. Per saldo (immigratie minus emigratie) vestigden zich 79 duizend migranten in ons land. De natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte) droeg 24 duizend ...

2. Vanaf 1 januari 2018 vakantiegeld ook over overwerk   18 januari 2018
19 januari 2018  | HR-kiosk & jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | Vakantiegeld, 2018, Overwerk, Tijd-voor-tijd
Vanaf 1 januari 2018 moet een werkgever ook het minimumloon betalen voor overwerk. Uit jurisprudentie d.d. 12 december 2017 blijkt dat een werknemer geen vakantietoeslag krijgt over de uren ...

3. Vanaf 1 januari belletje of bezoek bij betalingsachterstand   10 november 2020
11 november 2020  | Gemeente.Nu  | Fred Barkhuis  | 2021, Betalingsachterstand, Bezoek
Vanaf 1 januari 2021 kan iedereen die 30 tot 100 dagen te laat is met een betaling aan woningcorporatie, zorgverzekeraar, energieleverancier of drinkwaterbedrijf een brief, belletje of bezoek ...

4. Inflatie januari 2017   9 februari 2017
10 februari 2017  | CBS  | Fred Barkhuis  | Inflatie, 2017
De inflatie steeg vooral door de prijsstijging van autobrandstoffen en elektriciteit.

5. Betaal voor 1 januari 2018 de opgebouwde overwerkuren uit   23 december 2017
23 december 2017  | Rechtblog  | Fred Barkhuis  | Overwerk, Uitbetalen, 2018
Eén van de wijzigingen is dat u als werkgever vanaf 1 januari 2018 vakantietoeslag moet betalen over de door uw werknemer gewerkte overuren. Dit geldt ook voor de overuren die in 2017 zijn gemaakt ...

6. Minimumloon 1 januari 2018   21 oktober 2017
24 oktober 2017  | Staatscourant  | Fred Barkhuis  | Minimumloon, 2018
Het minimumloon per maand, week en dag. Het minimumloon per uur komt altijd later.

7. Minimumloon per 1 januari 2016 bekend   6 november 2015
9 november 2015  | Staatscourant  | Fred Barkhuis  | Tabel, Minimumloon, 2015, 2016
... minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 januari 2016 € 1.524,60 en voor een 15-jarige € 457,40 (30% van het inkomen van een 23-jarige ...

8. Pilot webmodule in januari online   17 november 2020
19 november 2020  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Koolmees, Pilot, 2021, Online, Zelfstandigen
... zien of ze werk mogen laten uitvoeren door een zelfstandige (iemand buiten loondienst), zal begin januari 2021 als pilot online komen. Deze pilot gaat zes maanden lopen. De pilot webmodule komt ...

9. UBO-register vanaf januari 2020 in werking   6 april 2019
9 april 2019  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | 2020, Belastingontduiking, KvK, Europa
Ondernemingen en rechtspersonen zijn in 2020 verplicht om hun (in)directe eigenaren te registreren. Een deel van deze persoonsgegevens zoals de naam en het economisch belang van de UBO wordt via ...

10. Compromis, m.i.v. 1 januari 2016 geen inkorting ww-uitkering   25 november 2015
26 november 2015  | Volkskrant  | Fred Barkhuis  | Werkloosheid, Uitkeringen sociale zekerheid, CBS
... tot maximaal 38 maanden. Daarmee wordt inkorting van de wettelijke WW-uitkering, die op 1 januari 2016 begint, alsnog ongedaan gemaakt. De aanvulling op de wettelijke WW wordt volledig ...


Bekijk items: 1 tot 10 (1 028 totaal)