1. UWV Januarinota 2014   11 februari 2014
13 februari 2014  | UWV  | Fred Barkhuis  | Arbeidsinactiviteit
De nota schetst de actuele inzichten in de verwachte ontwikkeling van de lasten en baten van de door UWV uitgevoerde wetten. Het financiële tekort in de UWV-fondsen groeit tot € 9,7 miljard eind ...

2. Per 1 januari 2017 bijna 17,1 miljoen inwoners   1 juli 2017
17 juli 2017  | CBS, Trends 2017  | Fred Barkhuis  | Bevolkingsgroei, 2016
De groei was vooral het gevolg van migratie. Per saldo (immigratie minus emigratie) vestigden zich 79 duizend migranten in ons land. De natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte) droeg 24 duizend ...

3. Vanaf 1 januari 2018 vakantiegeld ook over overwerk   18 januari 2018
19 januari 2018  | HR-kiosk & jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | Vakantiegeld, 2018, Overwerk, Tijd-voor-tijd
Vanaf 1 januari 2018 moet een werkgever ook het minimumloon betalen voor overwerk. Uit jurisprudentie d.d. 12 december 2017 blijkt dat een werknemer geen vakantietoeslag krijgt over de uren ...

4. Inflatie januari 2017   9 februari 2017
10 februari 2017  | CBS  | Fred Barkhuis  | Inflatie, 2017
De inflatie steeg vooral door de prijsstijging van autobrandstoffen en elektriciteit.

5. Rekenregels januari 2014 bekend   23 november 2013
25 november 2013  | Min SZW  | Fred Barkhuis  | Tabellen
... het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2014 opgenomen. In paragraaf Tabellen van HR-kiosk is een begin gemaakt de rekenregels ...

6. Betaal voor 1 januari 2018 de opgebouwde overwerkuren uit   23 december 2017
23 december 2017  | Rechtblog  | Fred Barkhuis  | Overwerk, Uitbetalen, 2018
Eén van de wijzigingen is dat u als werkgever vanaf 1 januari 2018 vakantietoeslag moet betalen over de door uw werknemer gewerkte overuren. Dit geldt ook voor de overuren die in 2017 zijn gemaakt ...

7. Minimumloon 1 januari 2018   21 oktober 2017
24 oktober 2017  | Staatscourant  | Fred Barkhuis  | Minimumloon, 2018
Het minimumloon per maand, week en dag. Het minimumloon per uur komt altijd later.

8. Bijstand vanaf 1 januari 2015   19 juli 2014
16 juli 2014  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Bijstand
De overheid gaat de regels rond de bijstand aanpassen om de sociale zekerheid betaalbaar te houden. Er komen strengere eisen voor mensen met een bijstandsuitkering en gemeenten kunnen een ...

9. Rookverbod per 1 januari 2015?   1 december 2014
2 december 2014  | Arbo Unie  | Fred Barkhuis  | Arbeidsomstandigheden
Roken in cafés en restaurants wordt waarschijnlijk op 1 januari 2015 van kracht. En de E-sigaret op het werk zal naar verwachting later worden verboden.

10. Minimumloon per 1 januari 2015   31 oktober 2014
31 oktober 2014  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Tabellen
De nieuwe bedragen per jaar, maand, dag en uur zijn bekend.


Bekijk items: 1 tot 10 (1 112 totaal)