Cafetariasysteem


1. Cafetariasysteem onder werkkostenregeling   February 12, 2011
January 12, 2019  |  , , ,
... loonsom Kritiek VNO-NCW en MKB-Nederland op het Belastingplan 2015 (betreft Cafetariasystemen) Cafetariasysteem onder de WKR Naslag Wijziging besluit over cafetariaregelingen Cafetariaregeling ...

2. Inleiding cafetariasysteem   March 13, 2011
November 18, 2019  |  ,
... beter gezegd het verruilen van arbeidsvoorwaarden heeft al sinds decennia de toepasselijke naam 'cafetariasysteem'. Er is natuurlijk een duidelijke parallel met de hongerige bezoeker van een ...

3. Waarom een cafetariasysteem?   March 14, 2011
December 30, 2013  | 

4. Wat is een cafetariasysteem?   March 13, 2011
December 30, 2013  | 

5. Gevolgen invoering cafetariasysteem   March 15, 2011
December 30, 2013  |  ,

6. Werkkostenregeling (cafetariasysteem)   March 15, 2011
March 8, 2017  | 
... AWVN Naslag Algemeen Binnen de werkkostenregeling blijft het mogelijk om mee te doen aan een cafetariasysteem, i.c. belast loon omzetten in een onbelaste vergoeding of verstrekking. De ...

7. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   March 20, 2009
November 16, 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Voorwoord Primaire arbeidsvoorwaarden Secundaire arbeidsvoorwaarden Tertiaire arbeidsvoorwaarden Quartaire arbeidsvoorwaarden Overzicht van arbeidsvoorwaarden Trends anno 2018 over ...

8. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   March 20, 2009
October 14, 2018  |  , , , , , , , ,
... de medewerker dit met bruto loon of verlof (of een deel ervan) terugbetaalt. Dus gewoon het cafetariasysteem. NB: Onder de werkkostenregeling (WKR) zullen de advocaatkosten onder het 1,2% ...

9. Beeldschermen   August 10, 2015
November 9, 2020  |  , ,
... m.b.t. een normale beeldschermbril wel besluiten om de kosten te verrekenen met het bruto salaris (cafetariasysteem). Langdurig beeldschermwerk Langdurig werken achter een beeldscherm kan ...

10. Belonen (inleiding)   March 20, 2009
May 1, 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... en WW; werknemersfaciliteiten: opleidingen, deelname aan seminars, kantine en catering, invoering cafetariasysteem, deelname personeel aan de spaarloonregeling; werving: plaatsen van advertenties ...

11. Benutten fiscale mogelijkheden   March 14, 2011
February 3, 2016
Op deze pagina wordt een aantal argumenten genoemd waarom flexibel belonen zowel voor de individuele werknemer als voor de werkgever interessant kan zijn of zelfs een must is. Inspelen op ...

12. Bijtelling auto   March 7, 2010
October 6, 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... een fietsendrager etc. kunnen of verruild worden met bruto loon en vervolgens onbelast vergoed (cafetariasysteem) of gewoon in mindering in mindering brengen op de bijtelling. Door verdwijnen ...

13. Bronnen   March 13, 2011
July 8, 2013
Bij een cafetariasysteem hebben we het over bronnen en doelen. Een bron is een arbeidsvoorwaarde in geld uitgedrukt, waarmee een doel wordt betaald. Er zijn geldbronnen en tijdbronnen die kunnen ...

14. Diensttijdvrijstelling   March 20, 2009
August 9, 2020  |  , , , , , ,
... prestatietoeslag etc. Maak daar wel een eenvoudige overeenkomst van, zoals bij het cafetariasysteem. Diensttijd bij andere werkgever telt onder voorwaarden mee voor jubileum Aan ...

15. Doelen   March 13, 2011
April 5, 2015
... waarin de werkgever niet de volledige kosten van de studie vergoedt. Werknemers kunnen dan via het cafetariasysteem een aanvulling op die studiekosten ruilen. Onder studiekosten wordt verstaan: de ...

16. e-HRM   November 22, 2010
April 24, 2024  |  , , , , , ,
... werknemers betreft het muteren van persoonlijke gegevens, het aanvragen verlof en invullen van een cafetariasysteem et cetera. Kanalen e-HRM maakt gebruik van de kanalen als internet, intranet en ...

17. Eigen bijdrage   March 7, 2010
July 29, 2023  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... dan kunt u beiden (werkgever en werknemer) besluiten om de kosten te verruilen met bruto loon, het cafetariasysteem. Dat kan tot maximaal de helft schelen in de kosten. Of gewoon op de bijtelling ...

18. Elektrische auto   October 9, 2014
December 29, 2018  |  , , ,
Ga naar subparagraaf Vervoer - Elektrische auto

19. Elektrische auto   January 17, 2019
May 12, 2023  |  , , , , , , , ,
... Het is natuurlijk ook mogelijk om de kosten van de aanschaf en het plaatsen van de laadpaal in het cafetariasysteem te verruilen met een bruto salariscomponent of bovenwettelijk verlof. De eerste ...

20. Enquête   March 15, 2011
July 8, 2013  | 
... is een goede gelegenheid om naar de tevredenheid over de beloning in het algemeen te vragen. Het cafetariasysteem is geen middel om ontevredenheid over de beloning weg te nemen, maar is ervoor ...

21. Fiscale toetsing   March 15, 2011
July 8, 2013
Bij de implementatie van een cafetariasysteem of een keuzesysteem voor arbeidsvoorwaarden wordt meestal het advies gegeven om het reglement vooraf aan de belastingdienst voor te leggen voor de ...

22. Fitness   March 20, 2009
March 22, 2018  |  , , , ,
... kan worden aangemerkt. Ook de kosten van deze verstrekking mogen eventueel verruild worden in een ...

23. Flexibele arbeidsvoorwaarden   March 20, 2009
July 5, 2017  |  , ,

24. Genietingsmoment   March 15, 2011
April 14, 2018  |  , , , ,
... het loon, dan mag dat loon niet meer aangewend worden om verruild te worden voor een doel in het cafetariasysteem. De werkgever mag dus niet in augustus met terugwerkende kracht besluiten om het ...

25. Inzicht in arbeidsvoorwaarden   March 14, 2011
July 8, 2013  |  ,
... er is geen studieregeling, geen vergoeding woon-werkverkeer, geen fiets van de zaak en geen cafetariasysteem. Bij elkaar kan dit op 20% van de bruto loonsom worden gewaardeerd. In plaats ...


Viewing items: 1 to 25 (103 total)