Studiefinanciering MBO (tabellen)    Tijdelijke heffingskorting vroeggepensioneerden (tabellen) 


Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (tabellen)

Datum laatste wijziging: 13 september 2019  |  Trefwoorden: Tabellen, Arbeidsongeschikten, Tegemoetkoming

In september van elk jaar betaalt UWV de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (voorheen Wtcg) aan mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Dit bedrag is een jaarlijkse vergoeding voor de extra ziektekosten.

De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten betreft mensen met een
  • Wajong-uitkering.
  • WIA-, WAO- of WAZ-uitkering en 35% of meer arbeidsongeschikt.
De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten vervalt als iemand de AOW-leeftijd heeft bereikt.

(Bron: UWV)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019

Het bedrag van de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten in 2019 is € 179,81 netto. Dit jaarlijkse bedrag wordt vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De tegemoetkoming wordt eind september aan de persoon zelf overgemaakt.
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Studiefinanciering MBO (tabellen)    Tijdelijke heffingskorting vroeggepensioneerden (tabellen)