1. A1-formulier nodig bij internationale detachering   18 april 2017
19 april 2017  | SVB  | Fred Barkhuis  | A1-formulier, Detachering, Europa, Boete, 2017
A1/certificate is de naam van een Europees formulier. Met dit formulier kan een werknemer die buiten Nederland werkt, aantonen dat hij in Nederland verzekerd is voor bijvoorbeeld AOW, kinderbijslag ...

2. A1-verklaring kan (enkel) bij fraude opzij geschoven worden   17 februari 2018
20 februari 2018  | AWVN e.a.  | Fred Barkhuis  | A1-formulier, België, Fraude, Europees Hof
De gevolgen van deze uitspraak zijn verstrekkend. België mag met terugwerkende kracht premies heffen, terwijl in Bulgarije al premies zijn betaald. De vraag is of Bulgarije deze premies gaat ...

3. Detachering   20 maart 2009
9 augustus 2020  |  Detachering, Ketenaansprakelijkheid, G-rekening, Werken elders, Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU), Belemmeringsverbod
... geschikt alternatief voor g-rekening Detacheringsbranche krimpt door daling bemiddeling ZZP-ers A1-formulier nodig bij internationale detachering 183-dagenregeling kent harde voorwaarden Geen ...

4. Detacheringsbewijs steeds belangrijker   9 juni 2017
12 juni 2017  | AWVN e.a.  | Fred Barkhuis  | Detachering, Europa, Minimumloon, A1-formulier
Het detacheringsbewijs dient meer functies. Het kan o.m. worden gebruikt als aanvullend bewijs voor de naleving van het wettelijk minimumloon.

5. Grensarbeider   6 maart 2011
27 november 2020  |  Grensarbeider, Verzekering, Werklandbeginsel, Werken elders, Uitlenen, Uitzenden, Duitsland, A1, Verklaring, A1-formulier, A1-verklaring
... of u vestigt zich als zelfstandig ondernemer in België. In een aantal situaties moet u een A1-formulier aanvragen. Bijvoorbeeld als normaal gesproken in Nederland werkt en tijdelijk in ...


5 items