Ouderschapsverlof    Overwerk op te nemen als extra vrije dagen 


Overlijden

Datum laatste wijziging: 2 februari 2020  |  Trefwoorden: Overlijden, Reglement

  1. Wet
  2. Gebruikelijk
  3. CAO
  4. Rouwprotocol

Wet

De wet is t.a.v. dagen verlof overlijden vaag. In de regeling "calamiteitenverlof of kort verzuimverlof" staat geschreven: "U kunt calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen zo lang als nodig is om een dringend privéprobleem op te lossen. Dat kan van een paar uur tot een paar dagen duren. Er geldt geen maximum aantal uren calamiteitenverlof of kort verzuimverlof per jaar."

Gebruikelijk

Wet of geen wet, vaak wordt het volgende gevolgd:
  • Overlijden van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende, van een kind van de werknemer of van diens wettelijke partner, van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van de werknemer: drie dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
  • Overlijden van een bij de werknemer* inwonende broer, zuster, schoonzuster, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter: twee dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
  • Overlijden van een niet bij de werknemer* inwonende broer, zuster, schoonzuster, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter: de dag van de begrafenis.
*De genoemde familieleden van de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner zijn gelijkgesteld aan die van de werknemer.

(Bron: Stepstone)

CAO

In CAO's treft men soms regels voor het verlof bij overlijden aan. Deze regels zijn gelijk of ruimer dan de wettelijke regels. Zie als voorbeeld kort verlof regeling in de CAO van Metaal en techniek.

Rouwprotocol

Het CNV (2 januari 2020) stelt het volgende: "Werknemers die te maken krijgen met een ingrijpend verlies, hebben vaak veel moeite om weer op een goede manier terug aan het werk te komen. De houding van de werkgever speelt hierbij een belangrijke rol. Meer dan de helft van de rouwende werknemers heeft hier – soms uiterst – pijnlijke ervaringen mee."

Uit een onderzoek onder 537 leden van CNV Vakmensen kwam naar voren dat niet zozeer het aantal vrije dagen belangrijk is, als wel de steun en begrip van werkgever en collega’s. Zie het rouwen niet als een privézaak waar op het werk weinig ruimte en aandacht voor is.  


NB: Uitkering bij overlijden 
Overlijdt een werknemer dan vindt een uitkering aan de nabestaanden plaats. U vindt dit in HR-kiosk, "Uitkering bij overlijden en invaliditeit". 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Ouderschapsverlof    Overwerk op te nemen als extra vrije dagen