Eindheffing tabeltarief en enkelvoudig tarief (tabellen)    Heffingskorting (tabellen) 


Grenzen grote, middelgrote en kleine ondernemingen (tabellen)

Datum laatste wijziging: 30 november 2020  |  Trefwoorden: Onderneming, Grootte, 2020, 2021

Inleiding

Werkhervattingskas

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) is voor elke werkgever de som van drie onderliggende premiecomponenten:

  • de gedifferentieerde premie WGA-vast
  • de gedifferentieerde premie WGA-flex
  • de gedifferentieerde premie ZW-flex

Een werkgever kan eigenrisicodrager worden voor de afzonderlijke componenten WGA-vast en ZW-flex. Voor elk premiecomponent waarvoor een werkgever eigenrisicodrager is, is de gedifferentieerde premie 0%.

Instroom in Ziektewet en WGA

Kleine werkgevers betalen een premie die per sector is vastgesteld. De premie voor middelgrote is deels, en voor grote werkgevers volledig gebaseerd op de instroom in de Ziektewet en WGA.

Drie grootteklassen

Elke bij UWV verzekerde werkgever wordt ingedeeld in een van de drie grootte-klasses:

  • kleine werkgevers
  • middelgrote werkgevers
  • grote werkgevers
Een werkgever wordt aangemerkt als 'groot', indien hij een loonsom heeft van > 100 maal het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer, berekend over alle werknemers in Nederland. Bij een loonsom van ≤ 10 maal het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer wordt een werkgever beschouwd als 'klein'. Indien de loonsom > 10 en ≤ 100 maal het gemiddelde premieplichtige loon is, wordt een werkgever aangemerkt als 'middelgroot'.

Premievaststelling

Voor de premievaststelling van jaar t wordt gekeken naar het gemiddelde premieplichtig loon in het jaar t-2. Dit betekent dat het UWV bij de premievaststelling van het jaar 2017 kijkt naar het gemiddelde premieplichtig loon van alle werknemers in het jaar 2015. Het gemiddelde premieplichtig loon is gebaseerd op gegevens van het Centraal Planbureau.

(Bron: UWV, 2016)

2021

Bedrag premieplichtig loon
Kleine ondernemer kleiner dan € 3.460.000
 

 
Middelgrote onderneming
 
groter dan € 346.000 en kleiner dan € 3.460.000
 
Grote onderneming
 

 
groter dan € 3.460.000

2020

Bedrag premieplichtig loon
Kleine ondernemer kleiner dan € 337.000
 

 
Middelgrote onderneming
 
groter dan € 337.000 en kleiner dan € 3.370.000
 
Grote onderneming
 

 
groter dan € 3.370.000

 

Ga terug naar subparagraaf MKB.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Eindheffing tabeltarief en enkelvoudig tarief (tabellen)    Heffingskorting (tabellen)