1. HR2020   22 oktober 2015
5 oktober 2016  |  Zorg, HRM
... 20, kamer 6.005 5617 BC Eindhoven Telefoon +31 (0) 6 57 31 16 39 | Durf samen te excelleren Over HR2020 Het gedachtengoed van de HR2020 Beweging verspreidt in hoog tempo door de sector. Onze ...

2. HR2020 TheNextLevel   22 oktober 2015
5 oktober 2016  |  Zorg, HRM
Over HR2020 TheNextLevel Van manifest naar manifesteren ‘HR is van iedereen’ Dat is het fundament van de beweging HR2020. Door op een andere manier naar menskracht in zorgorganisaties te ...

3. EU-2020-doel voortijdig schoolverlaten binnen bereik   2 juli 2016
5 juli 2016  | CBS  | Fred Barkhuis  | Europa, Opleidingen
Nederland heeft in 2010 in EU-verband afgesproken dat eind 2020 niet meer dan 8 procent van de 18- tot 25-jarigen voortijdig het onderwijs verlaat. Dat onderwijsdoel is in zicht. Een tweede ...

4. In 2020 behoud van huidige werknemers prioriteit   23 oktober 2019
25 oktober 2019  | Intelligence Group  | Fred Barkhuis  | Vacatures, Behoud, Werknemers, 2019, Prioriteit
In 2018 stond het verleiden en verrassen nog bovenaan de agenda, maar door de krapte zien steeds meer corporate recruiters in hoe lastig dit is, en richten ze zich vooral op hoe ze hun huidige ...

5. Vanaf 2020 moet alle wetenschappelijke literatuur gratis   4 september 2018
6 september 2018  | Het Parool e.a.  | Fred Barkhuis  | Gratis, 2020, Wetenschappelijke, Literatuur
In het ‘Plan S’, zoals de nieuwe regel heet, mogen wetenschappers alleen nog maar ‘open access’ publiceren, in tijdschriften die hun inhoud vrij beschikbaar stellen, na een eenmalige ...

6. WW-premie 2020 stijgt aanmerkelijk voor tijdelijke contracten   17 september 2019
19 september 2019  | UWV  | Andries Bongers  | WW-premie, Bepaalde tijd, Onbepaalde tijd
De verwachting is dat de premielasten voor de WW in 2020 zullen stijgen naar 7,78% voor een medewerker met een contract voor bepaalde tijd en 2,78% voor de medewerker met een contract voor ...

7. ZZP'er in 2020 meer tevreden over financiële positie   3 december 2019
5 december 2019  | CBS & TNO  | Fred Barkhuis  | ZZP, 2019
De afgelopen jaren is het aantal ZZP'ers voortdurend gestegen. Met het aantrekken van de economie en de toename van de koopkracht is ook de stemming onder die groep ondernemers verbeterd. Naast ...

8. Het Jaarplan 2020 van de Inspectie SZW   21 november 2019
22 november 2019  | Inspectie SZW  | Fred Barkhuis  | Jaarplan, 2020, Inspectie SZW, Arbo, Gevaarlijk werk
De speerpunten op het gebied van veilig en gezond werken zijn gevaarlijke stoffen, beroepsziekten en psychosociale arbeidsbelasting (PSA) voorkomen en arbeids(markt)discriminatie tegengaan.

9. Belastingplan 2020   16 september 2019
26 september 2019  |  Belastingplan, 2020, WW-premie
Inhoud Belastingplan 2020 Belastingplan 2020 Personele onderwerpen in alfabetische volgorde: Algemene heffingskorting De algemene heffingskorting, een korting op de verschuldigde ...

10. Belastingplan 2020   18 september 2019
27 september 2019  | HR-kiosk e.a.  | Fred Barkhuis  | Belastingplan, 2020, Prinsjesdag
Het kabinet gaat miljarden meer uitgeven aan lastenverlichting en investeringen dan voorheen. Met dank aan de EU waar het lenen van geld anno 2020 niets kost.


Bekijk items: 1 tot 10 (463 totaal)