Feestdagen en schoolvakanties    Geen recht op verlof 


Geboorteverlof

Datum laatste wijziging: 15 december 2019  |  Trefwoorden: Verlof, Geboorteverlof

Kraamverlof: in 2019 een werkweek, in 2020 zes werkweken

Tot 2019 hadden partners van jonge moeders recht op twee dagen betaald kraamverlof en drie dagen onbetaald verlof. Dit wordt in 2019 uitgebreid naar een werkweek betaald verlof. Een uitbreiding met vijf vrije dagen zou parttimers bevoordelen en fulltime werkenden benadelen. Een parttimer zou dan meerdere weken vrij kunnen krijgen. Vandaar dat minister Koolmees voor een werkweek kraamverlof kiest. Het salaris moet dan door de werkgever worden doorbetaald. Tot 2019 moest de partner van de jonge moeder dit verlof opnemen binnen vier weken na de geboorte. Dit wordt in 2019 zes maanden.

Eveneens per 2019 is de naam Kraamverlof vervangen door Geboorteverlof.

Naast de werkweek geboorteverlof komt vanaf juli 2020 nog eens vijf weken aanvullend geboorteverlof. Gedurende deze weken betaalt het UWV een uitkering, 70 procent van het salaris met een maximum van het maximum dagloon. Ook dit verlof moet binnen zes maanden na de geboorte worden opgenomen. In totaal kan de vader of meemoeder dus zes weken verlof opnemen.

De FNV vindt het voorstel een magere, eerste stap. Werkgevers zijn niet blij met de rekening.
(Bron: De Volkskrant, 22 feb. 2018)

Europese richtlijn: uitbreiding geboorteverlof naar minimaal tien dagen betaald verlof

Tegelijk met de verruiming van het ouderschapsverlof door de Europese commissie wordt het geboorteverlof uitgebreid naar tien dagen doorbetaald verlof. De Europese landen krijgen drie jaren de tijd om de richtlijn in een nationale wet om te zetten.

Het kabinet verruimde in 2019 het volledig betaald partnerverlof van twee dagen naar een werkweek. In 2020 komt er nog de mogelijkheid bij om vijf weken aanvullend geboorteverlof op te nemen met doorbetaling van 70 procent van het salaris, te betalen door het UWV. Of voornoemde Europese richtlijn de verruiming door het kabinet van het partnerverlof doorkruist, is onbekend.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Feestdagen en schoolvakanties    Geen recht op verlof