Aantal


1. Aantallen   27 februari 2013
9 april 2019  |  , ,
Inhoud Aantallen verschillende EU-landen Begroting 2015 Meer Oost-Europeanen werken in Nederland Arbeidsmigranten van groot belang voor Nederland Steeds langer wachten voor een asielaanvraag 59% ...

2. 30%-regeling   20 juli 2010
8 september 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... Overige onbelaste vergoedingen en verstrekkingen Veranderen van werkgever Jurisprudentie Cijfers: aantal werknemers met 30%-regeling Werkkostenregeling (wkr) Aanscherping 30% Schaarse specifieke ...

3. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... opties krijgen werknemers het recht om gedurende een vooraf bepaalde periode een vooraf bepaald aantal aandelen te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs (uitoefenprijs) . Als de werknemer ...

4. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... zowel bij een overeenkomst van opdracht als bij een dienstbetrekking aan de orde zijn. Slechts een aantal punten wijst op een dienstbetrekking. Maar omdat de ZZP-er en PostNL voor ogen hadden om ...

5. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
... wet is dat ouderen tot hun overlijden gemiddeld achttien jaar AOW krijgen. Verhoging AOW-leeftijd (aantal maanden) gecorrigeerd oktober 2016 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ...

6. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... productiviteit Een werkgever die mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft, kan van een aantal financiële regelingen gebruik maken. Zoals loonkostensubsidie en loondispensatie. Zo ...

7. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... 440.800 mensen een WW-uitkering. Voor 2015 verwachten we slechts een marginale daling van het aantal werkloosheidsuitkeringen, tot 430.000. In 2014 vonden in totaal 253.100 WW-ers mede door ...

8. Adoptieverlof   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
... Daarna volgt Bulgarije met 26 adopties in 2014. Aanvragen 2009-2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Aantal verzoeken 1e kind 1.462 1.290 1.004 657 540 572 Aantal verzoeken 2e en volgende kind 308 ...

9. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... 14 miljoen. Ten slotte verdwijnt de zogeheten margeregeling1. Te hoge inschattingen vooraf van het aantal SO-uren moeten altijd gemeld worden en gecorrigeerd (ook al bedragen deze 10% of minder). ...

10. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidieregelingen   20 maart 2009
3 juni 2017  |  ,
Rubriek Werkgeverslasten omvat in alfabetische volgorde een aantal subrubrieken. Zie onder, klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen.

11. Afkoop pensioen 10% ineens   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , ,
... Dat moet dus berekend worden. Hoe die rekensom er uit gaat zien is nu nog niet bekend. Bij een aantal pensioenfondsen zoals het ABP kun je al zien wat er in jouw “pot” zit. Belangrijke ...

12. Agile werken   2 februari 2016
28 februari 2021  |  , , , ,
... integriteit van het totaalsysteem voortdurend wordt bewaakt. De Scrum methode vult dit in via een aantal specifieke rollen en stappen. Scrum vertrekt daarbij van de complementaire krachten en ...

13. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... februari 2018 aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris sprak in de afgelopen maanden met een groot aantal maatschappelijke organisaties, ondernemers en deskundigen over de invulling van het ...

14. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... bouwbedrijf betreft. Dit artikellid bevat een verplichte uitzondering ten aanzien van het minimumaantal betaalde jaarlijkse verlofdagen en de beloning op grond van de toepasselijke algemeen ...

15. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... van de bijstand van maximaal € 357,00 per maand. Samen dus € 657,00 per maand. Cijfers Het aantal personen dat ultimo 2012 een Anw-uitkering bedroeg 81.000. Aantal uitkeringsjaren Anw (x ...

16. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
18 november 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... werk ineens toch bespreekbaar Eerste Kamer stemt in met langzamere verhoging AOW-leeftijd Stijging aantal gepensioneerden vlakt af AOW-leeftijd na uitwerking pensioenakkoord ook in 2025 op 67 ...

17. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... weer kunnen intrekken. Tenslotte kan de AP “phishing”-aanvallen uitvoeren. Dat betekent dat aantallen medewerkers een nepmail ontvangen, waarin geprobeerd wordt hen te verleiden om een ...

18. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... gaat met € 95 omlaag. Jeugdzorg per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten Voor een aantal deeltaken binnen het brede pakket jeugdzorg geldt dat dit niet op gemeentelijk niveau ...

19. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... binnen stapte en daar met een intercedent een plaatsing regelde, ligt definitief achter ons. Het aantal uitzendbureaus in winkelstraten waar veel voetgangers langslopen, neemt de afgelopen jaren ...

20. All-in-one-loon   18 maart 2019
1 mei 2023  |  , , , , ,
... (hier staat alleen vakantiegeld op). Ook in HR2day kon ik hier niets over zien en stond mijn aantal op 0, wat mij vreemd lijkt aangezien ik al 10 maanden in dienst ben. Hoe zit dit precies ...

21. Alle ontslagroutes bijgewerkt tot 2020   9 maart 2017
19 februari 2020  |  , , , , ,
... aan, zij het meer uitgebreid. Indien u een wettelijke achtergrond wenst, commentaren, cijfers/aantallen, jurisprudentie et cetera, dan wijst HR-kiosk u de weg d.m.v. inhoudsopgaves en ...

22. Allochtonen   4 januari 2014
25 april 2017  |  , , ,
... - 1,4 miljoen respectievelijk 1,6 miljoen - in totaal circa 3,0 miljoen personen (2002). En het aantal niet-westerse allochtonen zal volgens het CBS in 2020 2,4 miljoen bedragen, 14 procent van ...

23. Altijd eindheffingsloon   15 maart 2015
12 maart 2018  |  , , ,
Inhoud Geen keuzevrijheid Eindheffing Naslag Geen keuzevrijheid Bij een aantal vormen van loon kan de werkgever niet kiezen voor eindheffingsloon of loon van de werknemer. Eindheffing Altijd ...

24. Ambtelijk secretaris   15 juni 2010
20 februari 2018  |  , , ,
... dus ook geen stemrecht. Groei De laatste jaren is de tendens ontstaan om de aanstelling en het aantal uren van een professionele ambtelijk secretaris ook via de CAO te regelen. Zo is in de CAO ...

25. Ambtenaren (inleiding)   15 september 2013
13 januari 2020  |  , ,
... (Wob) Ambtenarentaal Ambtenaar en motorclub gaan niet samen Trends in overheids-CAO's 2015 Cijfers aantal ambtenaren Meer mobiliteit personeel Rijk noodzaak Van personeelszaken naar personeelszorg ...


Bekijk items: 1 tot 25 (1 944 totaal)