1. Aanvraag Beoordeling hoogte Ziektewet-uitkering ERD verlengd   5 november 2013
5 november 2013  | UWV  | Fred Barkhuis  | ZW
Eigenrisicodragers voor de Ziektewet kunnen tot 1 januari 2014 het dagloon gratis laten berekenen door UWV. De berekening was eerst alleen mogelijk van 1 juni tot 1 november 2013.

2. Aanvraag compensatie transitievergoeding bij UWV   2 maart 2019
5 maart 2019  | Min SZW en UWV  | Fred Barkhuis  | Transitievergoeding, Aanvraag, UWV
... kan worden bij het UWV. Ook staan in de regeling de termijnen waarbinnen UWV moet beslissen op een aanvraag. Hoewel nog niet alles bekend is, wordt aangeraden alle personeels- en financiële ...

3. Aanvraag subsidie 2015   19 november 2014
19 november 2014  | ABAB  | Fred Barkhuis  | Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies
Wil een werkgever vanaf 1 januari 2015 in aanmerking komen voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en/of Research & Development Aftrek (RDA), dan moet hij dat uiterlijk vóór ...

4. Aanvraag tolkvoorziening bij UWV   16 mei 2019
17 mei 2019  | UWV  | Fred Barkhuis  | UWV, 2019, Tolk
Vanaf 1 juli 2019 moet een aanvraag voor een tolk alleen bij het UWV worden gedaan. UWV en Tolkcontact gaan samenwerken om de tolkvoorziening makkelijker te maken.

5. Aanvraag transitievergoeding   9 februari 2020
12 februari 2020  | Min SZW  | Fred Barkhuis  | Transitievergoeding, Aanvraag, 2020
Reminder, vanaf april 2020 is het mogelijk de transitievergoeding bij het UWV aan te vragen als een bedrijf een langdurig arbeidsongeschikte werknemer vanaf 1 juli 2015 heeft ontslagen of gaat ...

6. Aanvraag vrijwilligerswerk door vluchteling snel beoordeeld   15 april 2016
18 april 2016  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Asielzoeker, Vrijwilligerswerk, Asscher, UWV
Vanaf april 2016 handelt UWV een aanvraag voor vrijwilligerswerk door vluchtelingen binnen twee weken af. Nu kost dat vaak nog zo’n vijf weken. Als vluchtelingen in afwachting van hun ...

7. Aanvraagformulier   26 januari 2015

8. Aanvraagprocedure eigenrisicoschap per 1 januari 2017   2 mei 2016
6 mei 2016  | VVP  | Fred Barkhuis  | Eigenrisicodrager, Arbeidsongeschiktheid, Asscher, Tweede Kamer
Een aanvraag om per 1 januari 2017 eigenrisicodrager te worden, moet uiterlijk op 1 oktober 2016 zijn ingediend. Om in aanmerking te komen voor eigenrisicodragerschap moeten werkgevers een ...

9. Aanvraagprocedure Stagefonds online   26 juni 2017
27 juni 2017  | OAZ  | Fred Barkhuis  | Stagefonds, Zorg, Aanvraagprocedure, 2017
Vanaf 26 juni 2017 is de aanvraagprocedure voor de regeling Stagefonds Zorg gedigitaliseerd. Op 1 oktober moet de aanvraag of gewijzigde aanvraag bij het ministerie van VWS liggen.

10. Aanvraagtermijn eigenrisicodragerschap Ziektewet   6 september 2013
10 september 2013  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | ZW
... 1 januari 2014 eigenrisicodrager te worden, dan moeten zij vóór 2 oktober 2013 hiervoor een aanvraag indienen bij de ...


Bekijk items: 1 tot 10 (279 totaal)