1. Jaar uitbetaling compensatie zwangere ZZP-ers blijft 2019   10 april 2018
11 april 2018  | Min SZW  | Fred Barkhuis  | Compensatie, Zwangerschapsuitkering, 2019, ZZP
Uitbetaling in het eerste kwartaal van 2019 is nodig om redenen van zorgvuldigheid. De compensatie is een inkomensvoorziening. Hierdoor telt de compensatie op bij het (gezins-)inkomen van de ...

2. Jaar van overlijden mag betrokken worden in middelingstijdvak   17 juli 2014
23 juli 2014  | Wetten.Overheid  | Fred Barkhuis  | Loon- en inkomstenbelasting
In dit beleidsbesluit staat onder meer de voorwaarde dat het belastbare inkomen in het jaar van overlijden hoger moet zijn dan de belastbare inkomens van beide andere jaren die deel uitmaken van ...

3. Jaarbericht FIOD 2018   5 januari 2019
8 januari 2019  | Fiod  | Fred Barkhuis  | Fiod, 2018, ING, Fraude
In 2018 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 230 op verzoek van het buitenland. Het is steeds beter zichtbaar dat sprake is van een stille revolutie in de financiële opsporing.

4. Jaarcongres Salarisadministratie   2 december 2014
3 december 2014  | OverSalarisadministratie  | Fred Barkhuis  | Personeel & Organisatie
Een verslag van het jaarlijkse Jaarcongres Salarisadministratie 2014 is verschenen, ook voor niet-salarisadministrateurs aardig om dit eens door te lezen.

5. Jaarlijks overzicht van vrouwelijke bestuurders   22 februari 2020
26 februari 2020  | The Dutch Female Board  | Fred Barkhuis  | Topvrouwen, 2019, Bestuurder
De Nederlandse Female Board Index© is een jaarlijks overzicht van vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Een interessant overzicht met de nodige ...

6. Jaarlijks overzicht wachtgeld   27 november 2019
29 november 2019  | NOS  | Fred Barkhuis  | Wachtgeld, Anoniem, 2020
Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat jaarlijks een overzicht publiceren van alle wachtgelduitkeringen aan ex-politici. De lijst is geanonimiseerd, dat wil zeggen dat de bedragen niet ...

7. Jaarlijkse CAO-afspraken   30 juli 2019
1 augustus 2019  | Min SZW  | Fred Barkhuis  | CAO, Jaarverslag, 2018
In deze jaarlijkse rapportage komen diverse onderwerpen aan de orde: contractloonmutatie, de onderkant van het loongebouw, duurzame inzetbaarheid, afstand tot de arbeidsmarkt en loondoorbetaling ...

8. Jaarlijkse HR-prijzen en -trofeeën   23 november 2017
24 november 2017  | Redactie HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | Prijs, HRM, Nederland, Winnaar
De subrubriek 'Prijzen' op PO/HRM-gebied of gebieden die in het verlengde liggen, is gerestaureerd. Doelstellingen en winnaars zijn aangepast. En missschien krijgt ook HR-kiosk nog wel een prijs.

9. Jaarloonuitvraag   30 november 2016
30 april 2017  |  Belastingdienst, 2017, Jaarloonuitvraag
De Belastingdienst kan de werknemer jaarlijks vragen om loongegevens uit het voorgaande kalenderjaar aan te leveren. De regeling is destijds in 2006 ingevoerd. Redenen waren toen problemen met de ...

10. Jaaroverzicht Beleidsinformatie SZW 2008 - 2012   30 mei 2013
3 juni 2013  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Arbeid
In mei 2013 is dit jaaroverzicht verschenen. Deze publicatie is een bundeling van de belangrijkste cijfers op het beleidsterrein van het ministerie van SZW. Heel veel cijfers en vaak interessant.


Bekijk items: 1 tot 10 (3 122 totaal)