1. Jaar uitbetaling compensatie zwangere ZZP-ers blijft 2019   10 april 2018
11 april 2018  | Min SZW  | Fred Barkhuis  | Compensatie, Zwangerschapsuitkering, 2019, ZZP
Uitbetaling in het eerste kwartaal van 2019 is nodig om redenen van zorgvuldigheid. De compensatie is een inkomensvoorziening. Hierdoor telt de compensatie op bij het (gezins-)inkomen van de ...

2. Jaarbericht FIOD 2018   5 januari 2019
8 januari 2019  | Fiod  | Fred Barkhuis  | Fiod, 2018, ING, Fraude
In 2018 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 230 op verzoek van het buitenland. Het is steeds beter zichtbaar dat sprake is van een stille revolutie in de financiële opsporing.

3. Jaarlijks overzicht van vrouwelijke bestuurders   22 februari 2020
26 februari 2020  | The Dutch Female Board  | Fred Barkhuis  | Topvrouwen, 2019, Bestuurder
De Nederlandse Female Board Index© is een jaarlijks overzicht van vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Een interessant overzicht met de nodige ...

4. Jaarlijks overzicht wachtgeld   27 november 2019
29 november 2019  | NOS  | Fred Barkhuis  | Wachtgeld, Anoniem, 2020
Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat jaarlijks een overzicht publiceren van alle wachtgelduitkeringen aan ex-politici. De lijst is geanonimiseerd, dat wil zeggen dat de bedragen niet ...

5. Jaarlijkse CAO-afspraken   30 juli 2019
1 augustus 2019  | Min SZW  | Fred Barkhuis  | CAO, Jaarverslag, 2018
In deze jaarlijkse rapportage komen diverse onderwerpen aan de orde: contractloonmutatie, de onderkant van het loongebouw, duurzame inzetbaarheid, afstand tot de arbeidsmarkt en loondoorbetaling ...

6. Jaarlijkse HR-prijzen en -trofeeën   23 november 2017
24 november 2017  | Redactie HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | Prijs, HRM, Nederland, Winnaar
De subrubriek 'Prijzen' op PO/HRM-gebied of gebieden die in het verlengde liggen, is gerestaureerd. Doelstellingen en winnaars zijn aangepast. En missschien krijgt ook HR-kiosk nog wel een prijs.

7. Jaarloonuitvraag   30 november 2016
30 april 2017  |  Belastingdienst, 2017, Jaarloonuitvraag
De Belastingdienst kan de werknemer jaarlijks vragen om loongegevens uit het voorgaande kalenderjaar aan te leveren. De regeling is destijds in 2006 ingevoerd. Redenen waren toen problemen met de ...

8. Jaarplan 2016 Inspectie SZW   18 september 2015
22 september 2015  | SWZ  | Fred Barkhuis  | Inspectie SZW, Jaarplan
In 2016 controleert de Inspectie of werkgevers genoeg doen aan het voorkomen van psychische klachten bij werknemers (te hoge werkdruk, agressie en pesten van collega’s). Zij richt zich vooral op ...

9. Jaarplan 2017: maatschappelijk effect centraal   9 december 2016
13 december 2016  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Inspectie SZW, Boete, 2017, Jaarverslag, Maatschappelijk
De Inspectie SZW richt zich meer op de maatschappelijke effecten van haar werk en maakt deze zichtbaar. Tot nu toe werd de effectiviteit van de Inspectie vooral beoordeeld aan de hand van het ...

10. Jaarplan 2018 Inspectie SZW   14 januari 2018
16 januari 2018  | Inspectie SZW  | Fred Barkhuis  | Inspectie SZW, Minimumloon, Veiligheid, Ongeval
Onder meer: Jaarlijks overlijden er in ons land circa 4100 mensen aan werkgerelateerde oorzaken. Het aantal ongevallen zien we de laatste jaren stijgen, te vaak omdat verzuimd wordt de juiste ...


Bekijk items: 1 tot 10 (2 930 totaal)