1. In juli 2015 minder verzoeken voor ontslag   13 augustus 2015
18 augustus 2015  | Diverse bronnen  | Fred Barkhuis  | WWZ
Zoals verwacht is het aantal nieuwe ontslagzaken in juli 2015 sterk gedaald, 250 tegenover 3.300 in de vijf maanden daarvoor. Dit alles om de transitievergoeding te ontlopen. Een prognose voor de ...

2. Per juli 2017 meer prominente rol preventiemedewerker   24 februari 2017
28 februari 2017  | AboutHRM e.a.  | Fred Barkhuis  | Preventiemedewerker, Ondernemingsraad, Arbo, 2017
De nieuwe Arbowet legt de nadruk niet langer op verzuim, maar juist op het voorkómen daarvan. De preventiemedewerker zal met een legertje derden moeten samenwerken.

3. Vanaf 1 juli 2014 rookverbod in horeca?   7 mei 2013
9 mei 2013  | Rechtennieuws  | Fred Barkhuis  | Arbeidsomstandigheden
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) streeft naar een rookverbod voor de hele horeca per 1 juli 2014. Hij is daarvoor een wijziging gestart van de Tabakswet die voor oktober 2013 aan de Tweede ...

4. Vanaf 1 juli 2016 verandert toeslag UWV   5 juni 2016
10 juni 2016  | UWV  | Fred Barkhuis  | Toeslagenwet, UWV, Overgangsregeling
... wordt de hoogte van de toeslag onder andere bepaald door uw leefsituatie en leeftijd. Vanaf 1 juli 2016 kijken wij ook of u uw woning deelt met een of meer medebewoner(s). Omdat dit een ...

5. Vanaf 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet   24 juni 2017
26 juni 2017  | HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | Arbowet, Preventiemedewerker, Bedrijfsarts, Basiscontract
Gezien het belang, herhaalt HR-kiosk het gegeven om vanaf 1 juli 2017 de arbodienstverlening volgens wetswijzigingen aan te passen.

6. Minimumloon 1 juli 2018   26 mei 2018
29 mei 2018  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Minimumloon
De bedragen minimum loon per 1 juli a.s. zijn bekend. Dat geldt ook voor bedragen IOAW en IOAZ.

7. Minimumloon 1 juli 2020   30 april 2020
1 mei 2020  | Min SZW  | Fred Barkhuis  | Minimumloon, 2020
De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2020 bruto per maand, per week en per dag in euro's, inclusief vakantietoeslag zijn bekend.

8. Rekenregels 1 juli 2014 bekend   4 juni 2014
4 juni 2014  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Tabellen
De rekenregels van onder meer het bruto wettelijk minimumloon, uitkeringen AOW en Anw per 1 juli 2014 zijn bekend gemaakt.

9. Rekenregels 1 juli 2015   2 juni 2015
5 juni 2015  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Tabellen
... het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2015 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het ...

10. BPM-tarieven 1 juli 2020 gebaseerd op nieuwe CO2-testmethode   10 september 2019
12 september 2019  | TNO e.a.  | Fred Barkhuis  | BPM, 2019, CO2
Vanaf 1 juli 2020 zullen de bpm-tarieven voor auto’s gebaseerd worden op de nieuwe CO2-testmethode WLTP*, die sinds 1 september 2018 verplicht is voor alle nieuw verkochte auto’s. De ...


Bekijk items: 1 tot 10 (782 totaal)