1. Vrije ruimte in de WKR gaat aanmerkelijk dalen vanwege een vermeende verruiming   13 juli 2014
13 juli 2014  | Andries Bongers  | WKR, Vrije verstrekking
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft onlangs een rijtje vereenvoudigingsmaatregelen naar de Tweede Kamer gestuurd die hij per 1 januari 2015 in de werkkostenregeling wil doorvoeren. De ...

2. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
12 maart 2018  |  Aandelenoptieregeling, Financiële werknemersparticipatie, Opties, Stock Appreciation Rights, Winstdeling, Bonus
... Als medewerkers gezamenlijk meer dan vijf procent van de aandelen hebben dan hebben ze een aanmerkelijk belang. Is er sprake van een aanmerkelijk belang van een natuurlijk persoon en diens ...

3. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
28 oktober 2020  |  Arbeidsomstandigheden, Arboverstrekking, Arboconvenant
... van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zonder dat de werknemer hierdoor een aanmerkelijke privébesparing krijgt. Hieronder vallen een veiligheidsbril met geslepen glazen ...

4. Box 2 en 3 (tabellen)   19 augustus 2012
7 maart 2020  |  Tabel, Box 2, Box 3, 2019, 2020
... € 200.000 winst 25% 25% 21,7% Een dga betaalt vaak ook nog belasting in box 2 over inkomen uit aanmerkelijk belang. De belasting in box 2 stijgt in 2020 van 25% naar 26,25%, in 2021 bedraagt ...

5. Concurrentiebeding   20 maart 2009
4 maart 2020  |  Concurrentiebeding, Wet Werk en Zekerheid, Kantonrechter, Ontslag, Vernietigen, Relatiebeding, Hoge Raad
... de rechter eerst moet onderzoeken of dit een ingrijpende wijziging is, waardoor het relatiebeding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken. De werknemer moet dus voor de rechter bewijs aanleveren ...

6. Crisisheffing   29 oktober 2013
28 april 2017  |  Crisisheffing, Loonheffing, Eindheffing, Loon- en inkomstenbelasting
... voor de leaseauto en eventuele bonussen en ontslagvergoedingen. Ook het gebruikelijk loon van de aanmerkelijk belanghouder telt mee. Ontslagvergoedingen die in een Stamrecht BV¹ worden gestort ...

7. Cryptomunten   1 september 2017
24 november 2020  |  Bitcoin, Cryptomunt
... van box 3, tenzij sprake is van vermogensbestanddelen die inkomen uit werk en woning of uit aanmerkelijk belang genereren, bijvoorbeeld winst uit onderneming of resultaat uit overige ...

8. DGA Belastingdienst   27 maart 2016
19 juni 2020  |  Directeur groot aandeelhouder, Inkomstenbelasting, DGA, Europese Commissie, Minimumloon, Gebruikelijk loon
... 56.491 euro. Gebruikelijke loon Het gebruikelijk loon is van toepassing op aandeelhouders met een aanmerkelijk belang. Daarvan is sprake als de directeur-grootaandeelhouder minstens 5% van de ...

9. Eigen risico (zorgverzekering)   24 oktober 2016
26 september 2018  |  Eigen risico, Zorgverzekering
... kunnen maken. Wie zich gezond voelt kan door voor een vrijwillig eigen risico te kiezen een aanmerkelijke korting op de zorgpremie krijgen, terwijl de totale zorgkosten door deze korting ...

10. Fictieve dienstbetrekking en opting-in   19 oktober 2009
7 juli 2018  |  Fictieve dienstbetrekking, Opting-in, Pseudowerknemer, Arbeidsovereenkomst
... ZVW zijn de volgende arbeidsrelaties ook fictieve dienstbetrekkingen: aandeelhouders met een aanmerkelijk belang; commissarissen*; meewerkende kinderen; pseudowerknemers (opting-in). * Voor ...


Bekijk items: 1 tot 10 (42 totaal)