1. Halen klimaatakkoord van Parijs in 2050 wordt steeds moeilijker   9 maart 2020
11 maart 2020  | PwC  | Fred Barkhuis  | Klimaatakkoord, 2050
Per jaar zullen we 1,3 procent energie moeten besparen. Dat zal vooral in het transport en de landbouw moeten gebeuren. In de industrie kunnen we niet veel zuiniger meer produceren. Daarnaast ...

2. 59% arbeidsmigranten binnen zes jaar vertrokken   9 april 2019
10 april 2019  | CBS  | Fred Barkhuis  | Arbeidsmigranten, Nederland
In 2011 schreven ruim 31.000 arbeidsmigranten zich in bij een Nederlandse gemeente. Eind 2016 was hiervan 59% weer uit ons land vertrokken. Ongeveer 3.000 (10%) van de arbeidsmigranten bleven ...

3. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
4 november 2019  |  Duurzaam, Algemeen
... verdragen Nederland verplichten. De Europese Unie streeft vooralsnog naar 80 procent reductie in 2050. Dit staat (waarschijnlijk) in de nieuwe Klimaatwet De emissies van broeikasgassen zijn per ...

4. Autoplan Amsterdam onrealistisch   7 mei 2019
9 mei 2019  | Overheid en derden  | Fred Barkhuis  | Autoplan Amsterdam onrealistisch
... in diverse landelijke media laten weten. Bovag somt redenen op en eindigt met de verwachting dat 2050 realistischer ...

5. Bedrijven en organisaties   2 maart 2019
17 oktober 2020  |  Duurzaam, Bedrijven, Organisaties
... per ton CO2 bedragen in het jaar 2020. Die prijs loopt op naar 100 euro per ton CO2 in het jaar 2050. (Bron: Brisk, 4 sep. 2017) Zero uitstoot in binnenstad als transport geen sluitpost is Zero ...

6. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
26 september 2020  |  Beëindiging dienstverband, Ontbinding, Ontslagrecht, Tussentijdse opzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, Fictieve opzegtermijn, WW-uitkering, Disfunctioneren, Kantonrechter, WWZ
Inhoud Burgerlijk Wetboek Schadeplicht Automatisch ontslag op pensioendatum Partiële ontbinding Wet Ontslag/WW Belastingplan 2014 (september 2013) Niet verstandig verbetertraject te stoppen Mag ...

7. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  Belastingplan, 2020, WW-premie
... opgaven, wordt het Deltaprogramma apart genoemd. Doelstelling is dat het Deltaprogramma in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en - rekening houdend met de zeespiegelstijging - robuust ...

8. Cijfers   2 maart 2019
29 mei 2019  |  Duurzaam, Cijfers
... recyclen. Het Rijksbrede programma Circulaire Economie richt zich op de ontwikkeling naar een voor 2050 te realiseren circulaire economie. Vier verschillende groepen materialen stromen door de ...

9. Diversen   13 maart 2020
12 november 2020  |  Veranderingen, Overheid, Diversen
... om deze verkenning uit te voeren. Het NIDI coördineert dit onderzoek "Verkenning Bevolking 2050". Onderzoek slechte dienstverlening overheidsinstanties Er moet een einde komen aan slechte ...

10. Diversen   17 juli 2019
31 oktober 2020  |  Klimaat, Diversen
... komt geregeld voor Kernenergie in Nederland wint terrein Halen klimaatakkoord van Parijs in 2050 wordt steeds moeilijker Klimaat even niet aan de orde Versnelde sluiting drie kolencentrales ...


Bekijk items: 1 tot 10 (39 totaal)