1. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
13 juni 2019  |  Duurzaam, Algemeen
... verdragen Nederland verplichten. De Europese Unie streeft vooralsnog naar 80 procent reductie in 2050. Dit staat (waarschijnlijk) in de nieuwe Klimaatwet De emissies van broeikasgassen zijn per ...

2. Autoplan Amsterdam onrealistisch   7 mei 2019
9 mei 2019  | Overheid en derden  | Fred Barkhuis  | Autoplan Amsterdam onrealistisch
... in diverse landelijke media laten weten. Bovag somt redenen op en eindigt met de verwachting dat 2050 realistischer ...

3. Bedrijven en organisaties   2 maart 2019
29 mei 2019  |  Duurzaam, Bedrijven, Organisaties
... per ton CO2 bedragen in het jaar 2020. Die prijs loopt op naar 100 euro per ton CO2 in het jaar 2050. (Bron: Brisk, 4 sep. 2017) Zero uitstoot in binnenstad als transport geen sluitpost is Zero ...

4. BeŽindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
25 juni 2019  |  BeŽindiging dienstverband, Ontbinding, Ontslagrecht, Tussentijdse opzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, Fictieve opzegtermijn, WW-uitkering, Disfunctioneren, Kantonrechter
Inhoud Burgerlijk Wetboek Schadeplicht Automatisch ontslag op pensioendatum PartiŽle ontbinding Wet Ontslag/WW Belastingplan 2014 (september 2013) Niet verstandig verbetertraject te stoppen Mag ...

5. Cijfers   2 maart 2019
29 mei 2019  |  Duurzaam, Cijfers
... recyclen. Het Rijksbrede programma Circulaire Economie richt zich op de ontwikkeling naar een voor 2050 te realiseren circulaire economie. Vier verschillende groepen materialen stromen door de ...

6. Diversen   2 maart 2019
29 mei 2019  |  Duurzaam, Diversen
... per ton CO2 bedragen in het jaar 2020. Die prijs loopt op naar 100 euro per ton CO2 in het jaar 2050. (Bron: Brisk, 4 sep. 2017) Gratis DI-adviestraject voor MKB-bedrijven MKB-Nederland en AWVN ...

7. Economische veranderingen   20 maart 2009
21 juni 2019  |  Economische veranderingen, Kredietcrisis, Economie, Indexatie, Loonsverhoging
... nodig voor circulaire economie Als Nederland zijn ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 wil waarmaken, moeten duizenden bedrijven in de zakelijke dienstverlening omschakelen naar ...

8. Eerste Nederlandse Klimaatwet is aanstaande   24 juni 2018
26 juni 2018  | De Volkskrant  | Fred Barkhuis  | Klimaatwet, Tweede Kamer, CO2-uitstoot, 2050, Wetsvoorstel
De geboorte van de eerste Nederlandse Klimaatwet is aanstaande. Zeven fracties in de Tweede Kamer zijn het op hoofdlijnen eens geworden over een definitief wetsvoorstel. Met deze Klimaatwet ...

9. Elektrische auto   17 januari 2019
26 juni 2019  |  Elektrische auto
... in groten getale voorhanden en voor zover ze er al zijn, zijn ze nog te duur voor de particulier. 2050 is een veel realistischer jaartal om naar te streven. Aantal volledig elektrische autoís ...

10. Gebouwen, bouwen   2 maart 2019
29 mei 2019  |  Duurzaam, Gebouw
... bouwen Zuidas Amsterdam circulair in 2030 Circulair Bouwen 2023 Nederland heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. De overheid wil vanuit de voorbeeldrol dat al vanaf 2023 alle ...


Bekijk items: 1 tot 10 (30 totaal)