1. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
4 november 2019  |  Duurzaam, Algemeen
... verdragen Nederland verplichten. De Europese Unie streeft vooralsnog naar 80 procent reductie in 2050. Dit staat (waarschijnlijk) in de nieuwe Klimaatwet De emissies van broeikasgassen zijn per ...

2. Autoplan Amsterdam onrealistisch   7 mei 2019
9 mei 2019  | Overheid en derden  | Fred Barkhuis  | Autoplan Amsterdam onrealistisch
... in diverse landelijke media laten weten. Bovag somt redenen op en eindigt met de verwachting dat 2050 realistischer ...

3. Bedrijven en organisaties   2 maart 2019
2 november 2019  |  Duurzaam, Bedrijven, Organisaties
... per ton CO2 bedragen in het jaar 2020. Die prijs loopt op naar 100 euro per ton CO2 in het jaar 2050. (Bron: Brisk, 4 sep. 2017) Zero uitstoot in binnenstad als transport geen sluitpost is Zero ...

4. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
30 januari 2020  |  Beëindiging dienstverband, Ontbinding, Ontslagrecht, Tussentijdse opzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, Fictieve opzegtermijn, WW-uitkering, Disfunctioneren, Kantonrechter, WWZ
Inhoud Burgerlijk Wetboek Schadeplicht Automatisch ontslag op pensioendatum Partiële ontbinding Wet Ontslag/WW Belastingplan 2014 (september 2013) Niet verstandig verbetertraject te stoppen Mag ...

5. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  Belastingplan, 2020, WW-premie
... opgaven, wordt het Deltaprogramma apart genoemd. Doelstelling is dat het Deltaprogramma in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en - rekening houdend met de zeespiegelstijging - robuust ...

6. Cijfers   2 maart 2019
29 mei 2019  |  Duurzaam, Cijfers
... recyclen. Het Rijksbrede programma Circulaire Economie richt zich op de ontwikkeling naar een voor 2050 te realiseren circulaire economie. Vier verschillende groepen materialen stromen door de ...

7. Diversen   11 juni 2019
24 oktober 2019  |  Overheid, Diversen
... om deze verkenning uit te voeren. Het NIDI coördineert dit onderzoek "Verkenning Bevolking 2050". Onderzoek slechte dienstverlening overheidsinstanties Er moet een einde komen aan slechte ...

8. Diversen   2 maart 2019
25 september 2019  |  Duurzaam, Diversen
... per ton CO2 bedragen in het jaar 2020. Die prijs loopt op naar 100 euro per ton CO2 in het jaar 2050. (Bron: Brisk, 4 sep. 2017) Gratis DI-adviestraject voor MKB-bedrijven MKB-Nederland en AWVN ...

9. Economische veranderingen   20 maart 2009
13 december 2019  |  Economische veranderingen, Kredietcrisis, Economie, Indexatie, Loonsverhoging
... nodig voor circulaire economie Als Nederland zijn ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 wil waarmaken, moeten duizenden bedrijven in de zakelijke dienstverlening omschakelen naar ...

10. Eerste Nederlandse Klimaatwet is aanstaande   24 juni 2018
26 juni 2018  | De Volkskrant  | Fred Barkhuis  | Klimaatwet, Tweede Kamer, CO2-uitstoot, 2050, Wetsvoorstel
De geboorte van de eerste Nederlandse Klimaatwet is aanstaande. Zeven fracties in de Tweede Kamer zijn het op hoofdlijnen eens geworden over een definitief wetsvoorstel. Met deze Klimaatwet ...


Bekijk items: 1 tot 10 (34 totaal)