1. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 augustus 2020  |  Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsongeschikt, Wulbz, Loondoorbetaling, WIA, Re-integratie, Casemanager, Poortwachter, Werkhervatting, 2017, Onderbreking, Wachtdagen, Minimumloon, Loondoorbetaling bij ziekte, Verzuim-ontzorgverzekering
... vakantieverlof geniet afhankelijk van de bijbehorende rechtspositie. In bijvoorbeeld het ARAR en de CAR-UWO is bepaald dat een zieke medewerker zijn volledige bezoldiging ontvangt voor ...

2. CAO (ambtenaren)   20 maart 2009
25 augustus 2018  |  CAO, Ambtenaren, Algemeen Rijksambtenaren Reglement, Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling, ARAR, CAR
... (arbeidsvoorwaarden) is voor de ministeries vastgelegd in het Algemeen Rijksambtenaren Reglement (ARAR) en voor gemeente ambtenaren in de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR). In de ...

3. Ik werk bijna 2 jaar bij dezelfde organisatie en eerst via een uitzendbureau. Zijn ze verplicht mij aan te nemen?   5 oktober 2015
23 december 2015  |  Uitzendbureau, Ketenregeling, Opvolgend werkgeverschap
... aan de tijdelijke overeenkomst(en) kent de cao en het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) echter geen uitzondering. Art 6., zesde lid onder a en zevende lid geven aan dat de periode ...

4. Ontslag ambtenaren   15 september 2013
10 december 2019  |  Ambtenaren, Ontslag, Wachtgeld, Awb, Ziekte, Transitievergoeding, No-riskpolis, Auto van de zaak, Reiskosten, Reis- en verblijfkosten
... Door het aflopen van het SFB zijn de rijksambtenaren teruggevallen op de sobere standaardregeling (ARAR). Hierbij volgt, na een HPK-termijn van 18 maanden, gedwongen ontslag. Om dat te voorkomen ...

5. Rechtspositie ambtenaren   15 september 2013
4 augustus 2020  |  Ambtenaren, Rechtspositie, Bestuursrechter, Transitievergoeding, Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren, 1-1-2020, Ex-ambtenaren
... BW). In plaats van onder een CAO vallen ambtenaren onder het Algemeen Rijks Ambtenaren Reglement (ARAR). Hoewel er een aantal juridische verschillen is tussen de positie van een werknemer en een ...


5 items