Als je vanwege zwangerschap minder moet gaan werken, moet de werkgever dan ook daarover het loon doorbetalen?    Is de reiskostenvergoeding als mantelzorger belast? 

Moet mijn werkgever (uitzendbureau) dezelfde arbeidsvoorwaarden aan mij betalen als de werknemers van de inlener

Vraagbaak  |  8 januari 2020  |  Trefwoorden: ABU, Inlenersbeloning, Arbeidsvoorwaarden, ABU-cao, Ploegentoeslag, Reiskosten

Vraag

Moet mijn werkgever (uitzendbureau) dezelfde arbeidsvoorwaarden aan mij betalen als de werknemers van de inlener. Arbeidsvoorwaarden zoals: het loon, ploegentoeslag en reiskosten?

Antwoord

Uitzendkrachten hebben al sinds 2012 recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden die gelden voor werknemers in gelijkwaardige functies bij de inlener. Het gaat hierbij om loon (functieloon en loon over overuren, feestdagen, vakantiedagen en dergelijke) en overige vergoedingen als reisuren vergoeding, reiskosten, koffiegeld, enz. En om arbeidsvoorwaarden die betrekking hebben op arbeidstijden zoals pauzes, rusttijden, nachtarbeid, duur van vakanties en het werken op feestdagen.

Partijen kunnen bij cao onder bepaalde voorwaarden van deze gelijke behandelingsnorm afwijken. Bijvoorbeeld in de cao van de uitlener, zoals de ABU-cao of in de cao van de inlener.
De angel zit in de laatste zin. Bij USG wordt namelijk de ABU-cao toegepast.
Ik neem aan dat USG aan u het loon betaald.
Per 1-9-2019 zijn de regels (die afwijkend waren van de EU regels van 2012) aangepast c.q. gelijkgetrokken met de arbeidsvoorwaarden zoals deze voor de werknemers van de inlener gelden.
Hieronder een deel van de uitleg van de ABU-cao
Per 1 september 2019 wordt een klein aantal wijzigingen doorgevoerd in de huidige ABU-cao.  Deze wijzigingen betreffen de inlenersbeloning,  de aanpassing van de jeugdsalarissen, de rechtspositie van de uitzendkracht en de invoering van  het geboorteverlof.

Inlenersbeloning
Wanneer een uitzendkracht bij een opdrachtgever gaat werken, heeft hij recht op de zogenoemde inlenersbeloning. Dit betreft het loon zoals de werknemer in dienst van de opdrachtgever werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie verdient. De inlenersbeloning is beperkt tot zes elementen. Deze elementen wijzigen niet, maar worden wat betreft de toeslagen uitgebreid. De nieuwe inlenersbeloning ziet er als volgt uit:
  1. Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
  2. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan – de keuze is aan de uitzendonderneming – gecompenseerd worden in tijd en/of geld;
  3. Toeslagen voor overwerk, voor werken in onregelmatigheid (waaronder feestdagen), verschoven uren, ploegendienst en werken onder fysiek belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk (waaronder werken onder lage of hoge temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen of vuil werk);
  4. Initiële loonsverhoging (hoogte en tijdstip zoals  bij de opdrachtgever bepaald);
  5. Kostenvergoeding (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie);
  6. Periodieken (hoogte en tijdstip zoals bij de  opdrachtgever bepaald).
N.B. De wijziging van de toeslagen ging in op maandag 2 september 2019. 
  • De werkgever moet (met terugwerkende kracht) een gelijk percentage aan ploegentoeslag betalen, dus 16%
  • De werkgever moet ook dezelfde reiskosten betalen, dus € 0,19 per km (heen en terug)
Ik neem aan dat uw vraag hierdoor beantwoord is.
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Als je vanwege zwangerschap minder moet gaan werken, moet de werkgever dan ook daarover het loon doorbetalen?    Is de reiskostenvergoeding als mantelzorger belast?