Veranderingen 2021    Veranderingen 2023 


Veranderingen 2022

Datum laatste wijziging: 22 september 2020  |  Trefwoorden: 2022, Veranderingen

In alfabetische volgorde

NB: per alinea wordt de lezer desgewenst via een URL verbonden met een meer uitgebreide tekst/cijfers in HR-kiosk.

BTW denksporten

Vanaf 1 januari 2020 is er geen btw-vrijstelling meer voor bridge, schaken, dammen en go. Het Europees Hof bepaalde eerder dat bridge geen sport is vanwege het gebrek aan lichamelijke activiteit.

Klimaat

????????

Levensloopregeling

De Levensloopregeling eindigt definitief per 2021 in plaats van 2022.

Roken

Het is de bedoeling dat organisaties hun rookruimtes in Nederland sluiten.

Schadeafhandeling beroepsziekte

De commissie heeft onder meer voorgesteld om een financiƫle tegemoetkoming te verstrekken aan slachtoffers van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Vanwege de vele uitvoeringsvragen, kan volgens minister Koolmees een eventuele regeling niet eerder dan in de loop van 2022 van kracht zijn.

Nieuwe Wet franchise

Als de Wet franchise definitief in werking is getreden, zal deze wet direct gelden voor alle franchiseovereenkomsten die na 1 januari 2021 worden gesloten. Bestaande franchiseovereenkomsten zullen indien nodig aangepast moeten worden. Voor sommige verplichtingen (zoals goodwill, het concurrentiebeding en het doorvoeren van wijzigingen) geldt dat die uiterlijk per januari 2023 in lijn moeten zijn gebracht met de Wet Franchise.

Pensioenakkoord

Op 1 januari 2022 moet de nieuwe pensioenwetgeving in werking treden. Alle pensioencontracten moeten uiterlijk op 1 januari 2026 in overeenstemming zijn met het nieuwe wettelijke en fiscale kader.

Pensioenverdeling

Het wetsvoorstel "Pensioenverdeling bij scheiding" wordt op verzoek van de Tweede Kamer pas na het zomerreces behandeld. Het gevolg hiervan is dat de voorgenomen invoeringsdatum 1 januari 2021 niet zal worden gehaald.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Veranderingen 2021    Veranderingen 2023