1. Aanbod van arbeid 2014   12 februari 2015
16 februari 2015  | Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)  | Fred Barkhuis  | Veranderingen
Het verhogen van de arbeidsdeelname is een van de hoofddoelstellingen van het arbeidsmarktbeleid. Duurzame inzetbaarheid van werkenden staat centraal. De publicatie van het SCP beschrijft de ...

2. Ruimer aanbod hbo-masters   19 juni 2016
22 juni 2016  | Allesoverhr.nl  | Fred Barkhuis  | HBO-er, Masters, Opleiding
Iedere student in het hoger onderwijs moet de kans hebben om een master te volgen. Om dit mogelijk te maken wordt het aanbod van hbo-masters fors uitgebreid.

3. Vraag en aanbod technici uit balans   16 augustus 2013
21 augustus 2013  | Managers Online  | Fred Barkhuis  | Arbeid
Het tekort aan hoger opgeleide technici is structureel en dat blijft voorlopig zo. In het tweede kwartaal van dit jaar lag de vraag in Rotterdam 23 procent hoger dan in het tweede kwartaal van ...

4. MBO: Opleidingsaanbod voor energietransitie   8 februari 2019
12 februari 2019  | Beroepsonderwijs & bedrijfsleven  | Fred Barkhuis  | MBO, Bedrijfsleven, Klimaattechniek
... ondertekenden dertien organisaties uit het MBO, het bedrijfsleven en de overheid het convenant mbo-aanbod klimaattechniek. De organisaties willen komen tot een mbo-opleidingsaanbod dat meebeweegt ...

5. Grensoverschrijdend aanbod van personeel   3 december 2014
5 december 2014  | SEO Economisch Onderzoek  | Fred Barkhuis  | Buitenlandse arbeiders
De komst van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa zorgt in een aantal bedrijfstakken voor verdringing van Nederlandse werknemers. Het gaat vooral om werk waarvoor weinig scholing nodig is. ...

6. Eigen tarieven en eigen levensverwachting verzekeraar bij pensioenaanbod   27 augustus 2019
29 augustus 2019  | CBS, Kifid  | Fred Barkhuis  | Pensioen, 2018, Levensverwachting, CBS
Een pensioenverzekeraar mag voor zijn pensioenaanbod afwijken van levensverwachting CBS. Voortaan dus vragen of de verzekeraar afwijkt van de levenverwachting van het CBS en waarom.

7. 14 miljoen voor startup die strijdt tegen cybercrime   11 november 2017
14 november 2017  | MT  | Fred Barkhuis  | Cybercrime, start-up, Malware
Met de groei van cybercrime, groeit ook het aanbod in cybersecurity. De Amsterdamse startup EclecticIQ sprong in een gat in de markt. Ze verkopen geen beveiligingssoftware, maar een dashboard met ...

8. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
12 maart 2018  |  Aandelenoptieregeling, FinanciŽle werknemersparticipatie, Opties, Stock Appreciation Rights, Winstdeling, Bonus
... de koop van aandelen. Een dergelijke buffer kan dan een mogelijk verschil tussen vraag en aanbod ondervangen. Hoe bepaal je de waarde van aandelen? Er zijn verschillende ...

9. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
17 november 2017  |  Opdracht, Burgerlijk Wetboek, Arbeidsovereenkomst, Geheimhouding
... week het hof daar niet van af. Opvallend is nog dat het hof niet van belang acht dat de ZZP-er een aanbod van PostNL om in dienst te treden bij PostNL heeft afgewezen. De inzet van de procedure is ...

10. Activiteiten   21 maart 2018
12 september 2019  |  UWV, Dienstverlening, Regelingen, Activiteiten
... trend zichtbaar waarbij de vraag naar technisch geschoold personeel steeds groter wordt en het aanbod steeds kleiner. Talent4Service, UWV en Start Foundation slaan de handen ineen om vraag en ...


Bekijk items: 1 tot 10 (159 totaal)