1. Aanbod van arbeid 2014   12 februari 2015
16 februari 2015  | Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)  | Fred Barkhuis  | Veranderingen
Het verhogen van de arbeidsdeelname is een van de hoofddoelstellingen van het arbeidsmarktbeleid. Duurzame inzetbaarheid van werkenden staat centraal. De publicatie van het SCP beschrijft de ...

2. Ruimer aanbod hbo-masters   19 juni 2016
22 juni 2016  | Allesoverhr.nl  | Fred Barkhuis  | HBO-er, Masters, Opleiding
Iedere student in het hoger onderwijs moet de kans hebben om een master te volgen. Om dit mogelijk te maken wordt het aanbod van hbo-masters fors uitgebreid.

3. Vraag & aanbod extra zorgpersoneel bij elkaar gebracht   19 maart 2020
20 maart 2020  | Min VWS  | Fred Barkhuis  | Vacatures, Zorg, 2020, Sollicitatie
Gepensioneerde of andere professionals die niet meer in de zorg werken kunnen zich aanmelden als ze tijdelijk terug zouden willen keren. Ook zorg- en welzijnsorganisaties die door de coronacrisis ...

4. Vraag en aanbod technici uit balans   16 augustus 2013
21 augustus 2013  | Managers Online  | Fred Barkhuis  | Arbeid
Het tekort aan hoger opgeleide technici is structureel en dat blijft voorlopig zo. In het tweede kwartaal van dit jaar lag de vraag in Rotterdam 23 procent hoger dan in het tweede kwartaal van ...

5. Gesubsidieerd aanbod online scholing   8 september 2020
9 september 2020  | AWVN  | Fred Barkhuis  | Online, Opleidingen, 2020
Er is keuze uit een breed aanbod vakgerichte online scholing (of via blended learning). De scholing is ter behoud van de huidige baan of als voorbereiding op een volgende stap. Het is belangrijk ...

6. MBO: Opleidingsaanbod voor energietransitie   8 februari 2019
12 februari 2019  | Beroepsonderwijs & bedrijfsleven  | Fred Barkhuis  | MBO, Bedrijfsleven, Klimaattechniek
... ondertekenden dertien organisaties uit het MBO, het bedrijfsleven en de overheid het convenant mbo-aanbod klimaattechniek. De organisaties willen komen tot een mbo-opleidingsaanbod dat meebeweegt ...

7. Grensoverschrijdend aanbod van personeel   3 december 2014
5 december 2014  | SEO Economisch Onderzoek  | Fred Barkhuis  | Buitenlandse arbeiders
De komst van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa zorgt in een aantal bedrijfstakken voor verdringing van Nederlandse werknemers. Het gaat vooral om werk waarvoor weinig scholing nodig is. ...

8. NLWerktDoor brengt vraag en aanbod samen   23 april 2020
25 april 2020  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Vacatures, Matching, 2020, Kabinet, Vakbonden, Werkgeversorganisaties
Werkgevers kunnen met hun vraag naar personeel naar het platform www.NLwerktdoor.nl gaan. Het platform geleidt de vraag van werkgevers door naar één van de 35 regionale werkgeversservicepunten ...

9. NLWerktDoor matcht vraag en aanbod   30 april 2020
1 mei 2020  | VNO-NCW & MKB  | Fred Barkhuis  | Vraag, Aanbod, 2020, Matching
... en de landelijke overheid het platform NLWerktDoor opgezet. De organisaties brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen nu corona tot baanverlies én werkgelegenheid ...

10. Eigen tarieven en eigen levensverwachting verzekeraar bij pensioenaanbod   27 augustus 2019
29 augustus 2019  | CBS, Kifid  | Fred Barkhuis  | Pensioen, 2018, Levensverwachting, CBS
Een pensioenverzekeraar mag voor zijn pensioenaanbod afwijken van levensverwachting CBS. Voortaan dus vragen of de verzekeraar afwijkt van de levenverwachting van het CBS en waarom.


Bekijk items: 1 tot 10 (179 totaal)