51. Lagere werkgeverslasten   14 maart 2011
15 juli 2014
... in het eerste jaar zijn terugverdiend door de vrijval van werkgeverslasten. Een werkgever die een cafetariasysteem kent, wordt over het algemeen als een aantrekkelijke werkgever gezien. Uit ...

52. Leeftijdsbeloning (WML)   15 juni 2015
2 november 2019  |  Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag, Jongeren, Hoge Raad
... bij het tegengaan van onderbetaling en bij het bereiken van een gelijk speelveld voor bedrijven. Cafetariasysteem en tijd voor tijd Er gaan ook nieuwe regels gelden voor het uitruilen van ...

53. Mag een sportvereniging ook bekostigd worden uit de WKR?   20 december 2018
20 december 2018  |  Sportverenigingen, Bedrijfsfitness, WKR, Vrije ruimte, Medezeggenschapsraad, Ondernemingsraad
... kan worden aangemerkt. Ook de kosten van deze verstrekking mogen eventueel verruild worden in een cafetariasysteem. Het is verstandig om in samenspraak met de OR of Medezeggenschapsraad een ...

54. Mag werkgever parkeervergunning van auto van de zaak onbelast vergoeden?   10 augustus 2016
10 augustus 2016  |  Auto van de zaak, Leaseauto, Parkeren, Onbelaste vergoeding, Parkeervergunning
... Dus mogen de kosten van deze parkeervergunning ook onbelast verruild worden met bruto loon in een cafetariasysteem. ...

55. Mijn nieuwe werkgever belast de vergoeding van mijn studiekosten   13 februari 2018
13 februari 2018  |  Studiekosten, Middelen
... wat voor andere mogelijkheden zijn er om fiscaal voordeliger uit te kunnen komen? Ik las over het cafetariasysteem, maar snap niet hoe de verruiling werkt. De scholingsaftrek is niet van ...

56. Minimumloon (WML)   15 juni 2015
7 september 2020  |  Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag, Minimumloon, WML, Cafetariasysteem, Verruilen, Provisie
... af Wet minimumuurloon: nog niet alle regeldrukgevolgen in beeld WML voor 60.000 werkenden extra Cafetariasysteem en Minimumloon Lage loonschalen in CAO’s opnemen Minimumlonen moeten fors ...

57. Minimumloon voor overwerk   28 maart 2017
29 maart 2017  | Fiscount  | Fred Barkhuis  | Minimumloon, Cafetariasysteem, 2017, Overwerk, Meerwerk
Per 1 juli 2017 verandert de Wet minimumloon. Hierdoor moeten meeruren boven de overeengekomen uren minimaal conform het wettelijk minimumloon worden uitbetaald.

58. Moet de terugbetaling van studiekosten met bruto of met netto loon?   13 april 2018
10 maart 2018  |  Brutoloon, Studiekosten, Terugbetalen, Ontslag op eigen verzoek
... worden met bruto loon. In de praktijk kunnen de werkgever en werknemer een dergelijke verruiling (cafetariasysteem) in een overeenkomst vastleggen. Vervolgens worden de studiekosten verruild met ...

59. Moet de werkgever de glazen van een beeldschermbril vergoeden?   5 oktober 2015
17 maart 2018  |  Arbowet, Arboregeling, Werkplek, Beeldschermwerk, Beeldschermbril
... een normale beeldschermbril wel besluiten om de kosten te verrekenen met het bruto salaris. (cafetariasysteem). Nogmaals de werkgever is dus niet verplicht om de beeldschermbril te ...

60. Noodzakelijkheidscriterium   26 maart 2013
5 februari 2018  |  Werkkostenregeling, WKR, Noodzakelijkheidscriterium, Beloningscomponenten, Eigendom
... vragen over WKR Beperkt noodzakelijkheidscriterium (1-1-2015). Noodzakelijkheidscriterium en cafetariasysteem Vrije ruimte één keer per jaar afrekenen Vrije ruimte per concern Producten ...


Bekijk items: 51 tot 60 (89 totaal)