Hiërarchie wetgeving    Inspectie SZW 


Identiteitsbewijs

Datum laatste wijziging: 22 januari 2017  |  Trefwoorden: Identiteitsbewijs, Identiteitspas, ZZP-er

Inhoud

  1. Inleiding
  2. Kopie identiteitsbewijs ZZP-er verboden
  3. Kopie paspoort ook verboden
  4. Vrijwilligers
  5. Beoordelen aard arbeidsrelatie
  6. KopieID-app downloaden
  7. Achterkant nieuwe paspoort bewaren

Inleiding

​Een kopie maken van een identiteitsbewijs (ID-bewijs) mag soms wel en soms niet. Het mag wel als er een wettelijke verplichting is. Als die verplichting er niet is, dan kan het maken van een kopie tot een forse boete leiden. Bij werknemers geldt een wettelijke verplichting voor werkgevers om een afschrift van een op het moment van indiensttreding geldig identiteitsbewijs in de administratie op te nemen. Werkgevers mogen een kopie van het identiteitsbewijs van hun werknemers verwerken, maar bedrijven die personeel inhuren - denk aan uitzendkrachten - of werk uitbesteden mogen dat niet. (Bron: BDO, 20 jun. 2016)

Kopie identiteitsbewijs ZZP-er verboden 

Tot 1 mei 2016 moest de opdrachtgever van een ZZP-er een kopie of scan van het identiteitsbewijs bezitten als de ZZP-er een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) gebruikte. Door de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is dat nu niet meer verplicht. De opdrachtgever mag daarom geen kopie of scan van het identiteitsbewijs vragen. Ook mogen opdrachtgevers niet in een overeenkomst als voorwaarde stellen dat een kopie/scan verplicht is. (Bron: Bron: BDO, 20 jun. 2016)

Kopie paspoort ook verboden

Veel bedrijven vragen klanten om een kopie van hun paspoort, terwijl dat verboden is. Dat werkt identiteitsfraude in de hand, waarschuwt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en is daarom verboden.

Vrijwilligers

Vrijwilligersorganisaties mogen in principe geen kopie van het identiteitsbewijs van een vrijwilliger vragen of eisen. Een uitzondering hierop zijn vrijwilligers die meer dan € 1500,- per jaar aan onkosten krijgen.

Organisaties mogen wel bij een intake aan een vrijwilliger vragen zich te legitimeren, zodat ze weten dat ze ook daadwerkelijk met de juiste persoon te maken hebben.

Organisaties mogen geen kopie van het identiteitsbewijs in bezit hebben. De vrijwilliger moet daar zelf ook alert op zijn en dus niet zijn of haar identiteitsbewijs afgeven.
Een vrijwilliger moet wel zich te allen tijde kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs (geen kopie). (Bron: I-Doe)

ZZP-ers

Deze informatie staat op de site van het de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens). Het juist beoordelen van de aard van de arbeidsrelatie wordt steeds belangrijker. Want stel de ZZP-er blijkt toch werknemer te zijn, dan is om aan het anoniementarief te voorkomen een kopie van een identiteitsbewijs vereist. Mocht de vermeende ZZP-er overigens geen ondernemer en ook geen werknemer zijn maar resultaatgenieter, dan moet een organisatie vaak opgave doen aan de Belastingdienst van de uitbetalingen. Daarbij vraagt de Belastingdienst naast de NAW-gegevens doorgaans ook naar het BSN-nummer van de ontvanger van de betalingen.

KopieID-app downloaden

Identiteitsfraude plegen wordt moeilijker als je je identiteit beter beschermt. Om je hierbij te helpen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de KopieID-app ontwikkeld, waarbij je met je smartphone gemakkelijk een veilige kopie van je identiteitsbewijs kan maken door gegevens door te strepen die een instantie niet nodig heeft en een watermerk over de kopie heen te zetten met daarin het doel en de datum van de kopie.

Achterkant nieuwe paspoort bewaren

In het geval dat er een kopie van het paspoort gemaakt moet worden, moeten bij de nieuwste versie van het paspoort zowel de voorkant als de achterkant van het paspoort worden gekopieerd en bewaard. Dit is vereist omdat het BSN (burgerservicenummer) op de achterkant van het nieuwe paspoort* staat.

* Het Nederlandse paspoort bevat vingerafdrukken** in een chip om vervalsing en misbruik te voorkomen. Kinderen van alle leeftijden hebben een eigen paspoort of ID-kaart nodig als ze naar het buitenland reizen.

** Op basis van foto's van een vingertop hebben onderzoekers een mal van houtlijm gemaakt, waarmee uw telefoon te ontgrendelen is. Foto's van uw vingers terzijde, houdt het scherm van uw smartphone natuurlijk ook veel vette vingerafdrukken vast. Met een beetje gel is de vingerafdruk van een gestolen toestel wel te achterhalen. Is het eigenlijk wel zo veilig als het lijkt? (Bron: Plus Online, 19 jan. 2017)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Hiërarchie wetgeving    Inspectie SZW