31. Fiscale toetsing   15 maart 2011
8 juli 2013
Bij de implementatie van een cafetariasysteem of een keuzesysteem voor arbeidsvoorwaarden wordt meestal het advies gegeven om het reglement vooraf aan de belastingdienst voor te leggen voor de ...

32. Fiscus akkoord met werkkostenvergoeding AWVN   25 januari 2013
26 januari 2013  | AWVN  | Fred Barkhuis
... van een algemene werkkostenvergoeding. In de voorgelegde situatie kunnen werknemers via het cafetariasysteem - binnen de forfaitaire ruimte van 1,5% - afzien van een deel van de ...

33. Fitness   20 maart 2009
22 maart 2018  |  Fitness, Werkkostenregeling, Nihilwaardering, Vrije ruimte, Beloningscomponenten
... kan worden aangemerkt. Ook de kosten van deze verstrekking mogen eventueel verruild worden in een ...

34. Flexibele arbeidsvoorwaarden   20 maart 2009
5 juli 2017  |  Flexibele arbeidsvoorwaarden, Cafetariasysteem

35. Flexibiliteit in secundaire arbeidsvoorwaarden sterk gewenst   11 maart 2015
12 maart 2015  | P&O Actueel  | Fred Barkhuis  | Flexibele arbeidsvoorwaarden
Werknemers willen graag zélf meer bepalen hoe hun secundaire arbeidsvoorwaarden er uit zien. Dat past ook helemaal in de trend van maatwerk in werkgeverschap,

36. Genietingsmoment   15 maart 2011
14 april 2018  |  Genietingsmoment, Wetten, Budgetsysteem, Belastingdienst, Belastingadviseur
... het loon, dan mag dat loon niet meer aangewend worden om verruild te worden voor een doel in het cafetariasysteem. De werkgever mag dus niet in augustus met terugwerkende kracht besluiten om het ...

37. Het begrip Wet Minimumloon en de toepassing?   23 mei 2017
24 mei 2017  | Andries Bongers  | Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag, Levensloopregeling, Cafetariasysteem, Verruilen, Provisie
Er ligt een wetsvoorstel voor om het wettelijk minimumloon per uur vast te stellen, waarbij een week op 37,4 uur wordt gesteld. Het minimumloon heeft bij de toepassing van andere wetgeving vaak ...

38. Invoering IKB uitgesteld   13 mei 2015
13 mei 2015  | Driessen  | Fred Barkhuis  | Flexibele arbeidsvoorwaarden
In het meest recente akkoord voor de cao Gemeenten 2013-2015 was afgesproken om per 1 januari 2016 het individueel keuzebudget (IKB) in te voeren. Overleg wijst echter uit dat deze datum niet ...

39. Invoering in Nederland   13 maart 2011
13 mei 2015
Uit het historisch archief De eerste bedrijven die vijf of meer jaren geleden een systeem van flexibele arbeidsvoorwaarden hebben ingevoerd zijn onder andere Dow Chemical, Centraal Beheer, Vroom ...

40. Inzagerecht personeelsdossier niet heilig   18 november 2011
24 november 2011  | Rendement  | Fred Barkhuis
In principe mag een werknemer eens in de zoveel tijd zijn personeelsdossier inzien, toch zijn er uitzonderingen.


Bekijk items: 31 tot 40 (106 totaal)