21. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
14 maart 2018  |  Belonen, Salaris, Jan Modaal, Salarisgebouw, Verjaring, Loonvordering, Disfunctioneren
... en WW; werknemersfaciliteiten: opleidingen, deelname aan seminars, kantine en catering, invoering cafetariasysteem, deelname personeel aan de spaarloonregeling; werving: plaatsen van advertenties ...

22. Benutten fiscale mogelijkheden   14 maart 2011
3 februari 2016
Op deze pagina wordt een aantal argumenten genoemd waarom flexibel belonen zowel voor de individuele werknemer als voor de werkgever interessant kan zijn of zelfs een must is. Inspelen op ...

23. Bronnen   13 maart 2011
8 juli 2013
Bij een cafetariasysteem hebben we het over bronnen en doelen. Een bron is een arbeidsvoorwaarde in geld uitgedrukt, waarmee een doel wordt betaald. Er zijn geldbronnen en tijdbronnen die kunnen ...

24. Cafetariaregeling per 1 januari 2017 verplicht voor gemeenten   28 oktober 2016
31 oktober 2016  | BDO  | Fred Barkhuis  | Gemeente, Cafetariasysteem, Vrije ruimte, Eindheffing, 2017
Per 1 januari 2017 past iedere gemeente in Nederland de cafetariaregeling toe. Iedere gemeenteambtenaar krijgt een zogenaamd (bruto) individueel keuzebudget (IKB) ter beschikking. Dit budget kunnen ...

25. Doelen   13 maart 2011
5 april 2015
... waarin de werkgever niet de volledige kosten van de studie vergoedt. Werknemers kunnen dan via het cafetariasysteem een aanvulling op die studiekosten ruilen. Onder studiekosten wordt verstaan: de ...

26. e-HRM   22 november 2010
3 maart 2018  |  e-HRM, Personeelsinformatiesysteem
... werknemers betreft het muteren van persoonlijke gegevens, het aanvragen verlof en invullen van een cafetariasysteem et cetera. Kanalen e-HRM maakt gebruik van de kanalen als internet, intranet en ...

27. Elektrische auto   9 oktober 2014
1 maart 2018  |  Elektrische auto, Plug-in hybride
... Het is natuurlijk ook mogelijk om de kosten van de aanschaf en het plaatsen van de laadpaal in het cafetariasysteem te verruilen met een bruto salariscomponent of bovenwettelijk verlof. De eerste ...

28. Enquête   15 maart 2011
8 juli 2013
... is een goede gelegenheid om naar de tevredenheid over de beloning in het algemeen te vragen. Het cafetariasysteem is geen middel om ontevredenheid over de beloning weg te nemen, maar is ervoor ...

29. Fiscale toetsing   15 maart 2011
8 juli 2013
Bij de implementatie van een cafetariasysteem of een keuzesysteem voor arbeidsvoorwaarden wordt meestal het advies gegeven om het reglement vooraf aan de belastingdienst voor te leggen voor de ...

30. Fiscus akkoord met werkkostenvergoeding AWVN   25 januari 2013
26 januari 2013  | AWVN  | Fred Barkhuis
... van een algemene werkkostenvergoeding. In de voorgelegde situatie kunnen werknemers via het cafetariasysteem - binnen de forfaitaire ruimte van 1,5% - afzien van een deel van de ...


Bekijk items: 21 tot 30 (102 totaal)