1. Ondernemingsraad   15 maart 2011
29 november 2014
Instemmingsrecht OR In principe is voor invoering van de werkkostenregeling geen advies- of instemmingsrecht van de OR vereist. Instemming is wel vereist als door de wijziging het beloningssysteem ...

2. PwC begint met werken à la carte   4 september 2018
6 september 2018  | PwC  | Fred Barkhuis  | Arbeidstijd, Werken, a-la-carte
PwC in Groot-Brittannië heeft een plan gelanceerd dat mensen in staat stelt te werken zonder gebonden te zijn aan een fulltime contract en standaard werktijden. Het zogeheten ‘Flexible Talent ...

3. SER-advies over langetermijndraagvlak CAO-stelsel   19 april 2012
20 april 2012  | Min SZW  | Fred Barkhuis
Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat de Sociaal-Economische Raad (SER) advies vragen over het draagvlak voor het CAO-stelsel. De minister wil onder meer dat er meer flexibiliteit ...


3 items