Verzekeren    Arbeidsinactiviteit 


Werkgeversgedrag

Datum laatste wijziging: 20 oktober 2018  |  Trefwoorden: Werkgever, Gedrag, Nederland, Panteia

Onderzoek naar werkgeversgedrag bij bedrijven in Nederland

De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) is een tweejaarlijkse monitor onder ca. 5.000 bedrijven en instellingen in Nederland. TNO voert de WEA sinds 2008 uit, in afstemming met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Panteia verzorgt het verzamelen van de informatie.

De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) geeft informatie over de stand van zaken op het gebied van arbeid in bedrijven en instellingen in Nederland, bekeken door de ogen van werkgevers. Het gaat dus om 'werkgeversgedrag'. Hoofddoel van de WEA is het monitoren van trends en ontwikkelingen in het arbeidsbeleid, evenals het effect van dat arbeidsbeleid op bedrijfsresultaten en ziekteverzuim.

De WEA is van algemeen maatschappelijk belang doordat overheden, sociale partners en andere stakeholders hiermee worden voorzien van beleidsrelevante informatie over het arbeidsbeleid van bedrijven en instellingen.

De WEA omvat de volgende thema’s:

  • Organisatiekenmerken (rechtsvorm, jaar oprichting)
  • Arbeidsomstandigheden
  • Arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsrelaties
  • Sociale zekerheid
  • Bedrijfsbeleid (innovatie, hiërarchie, flexibilisering, ICT-beleid)
  • Personeel (arbeidsmarktbeleid en sociaal ondernemerschap, duurzame inzetbaarheid)
  • Kenmerken en opbouw van het personele bestand
  • Bedrijfsresultaat (productiviteit, omzet en winst), en
  • Ziekteverzuim

Op de website www.monitorarbeid.tno.nl/databronnen/wea kunt u de brochure en resultaten van de vorige metingen downloaden.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Verzekeren    Arbeidsinactiviteit