Verzekeren    Arbeidsinactiviteit 


Werkgeversgedrag

Datum laatste wijziging: 25 oktober 2020  |  Trefwoorden: Werkgever, Gedrag, Nederland, Panteia

Inhoud

 1. Onderzoek naar werkgeversgedrag bij bedrijven in Nederland
 2. Werkgever moet zich inspannen om werknemer aan nieuwe baan te helpen
 3. Boete werkgevers als zij ontslagen werknemers niet helpen bij het zoeken van werk

Onderzoek naar werkgeversgedrag bij bedrijven in Nederland

De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) is een tweejaarlijkse monitor onder ca. 5.000 bedrijven en instellingen in Nederland. TNO voert de WEA sinds 2008 uit, in afstemming met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Panteia verzorgt het verzamelen van de informatie.

De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) geeft informatie over de stand van zaken op het gebied van arbeid in bedrijven en instellingen in Nederland, bekeken door de ogen van werkgevers. Het gaat dus om 'werkgeversgedrag'. Hoofddoel van de WEA is het monitoren van trends en ontwikkelingen in het arbeidsbeleid, evenals het effect van dat arbeidsbeleid op bedrijfsresultaten en ziekteverzuim.

De WEA is van algemeen maatschappelijk belang doordat overheden, sociale partners en andere stakeholders hiermee worden voorzien van beleidsrelevante informatie over het arbeidsbeleid van bedrijven en instellingen.

De WEA omvat de volgende thema’s:

 • Organisatiekenmerken (rechtsvorm, jaar oprichting)
 • Arbeidsomstandigheden
 • Arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsrelaties
 • Sociale zekerheid
 • Bedrijfsbeleid (innovatie, hiërarchie, flexibilisering, ICT-beleid)
 • Personeel (arbeidsmarktbeleid en sociaal ondernemerschap, duurzame inzetbaarheid)
 • Kenmerken en opbouw van het personele bestand
 • Bedrijfsresultaat (productiviteit, omzet en winst), en
 • Ziekteverzuim

Op de website www.monitorarbeid.tno.nl/databronnen/wea kunt u de brochure en resultaten van de vorige metingen downloaden.

Werkgever moet zich inspannen om werknemer aan nieuwe baan te helpen

Het kabinet wil serieus kijken naar het plan van de PvdA om een werkgarantie te geven aan werknemers van bedrijven die coronasteun van de overheid krijgen. Als het betrokken bedrijf een werknemer niet zelf meer kan betalen, moet de directie er volgens PvdA-leider Asscher verantwoordelijk voor zijn dat die persoon elders aan de slag kan.

Op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen zei premier Rutte zei dat hij een harde garantie te ver vindt gaan, maar hij is het er wel mee eens dat werkgevers in dit soort situaties hun uiterste best moeten doen om werknemers aan een nieuwe baan te helpen.
Daarom denkt het kabinet meer aan een 'inspanningsverplichting' voor de werkgever, met steun van de overheid. Wordt vervolgd. (Bron: NOS, 24 sep. 2020)

Boete werkgevers als zij ontslagen werknemers niet helpen bij het zoeken van werk

Werkgevers die na 1 oktober 2020 een beroep doen op loonkostensubsidie (NOW), kunnen een korting van 5 procent over het ontvangen subsidiebedrag krijgen als zij ontslagen werknemers niet helpen bij het vinden van ander werk. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

Bedrijven die om bedrijfseconomische redenen bij het UWV ontslag aanvragen voor werknemers, maar het UWV niet vragen hen te begeleiden bij het zoeken naar nieuw werk, krijgen deze boete. Koolmees spreekt van een inspanningsverplichting, zoals die vorige week is beloofd aan de Tweede Kamer. (Bron: Rijksoverheid, 30 sep. 2020)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Verzekeren    Arbeidsinactiviteit