1. Inkomensafhankelijke inhoudingen, uitkeringen en regelingen   14 januari 2012
15 juli 2018  |  Inkomensafhankelijk, Uitkeringen, Inhoudingen, Loonbelasting, Loon- en inkomstenbelasting
... Op deze site staat ook informatie over de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) en de Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. Opnemen onbetaald verlof ...

2. Komt 10%-regeling terug?   25 december 2017
27 december 2017  | AV Accountancy & Taxence  | Fred Barkhuis  | AWIR, Belastingdienst, 10%-regeling, 2018, Toeslag
Als de ex-partner na het vertrek aanzienlijk meer gaat verdienen, kan dat nadelige gevolgen hebben voor de hoogte van de toeslagen. Om de gevolgen te voorkomen, kan men vanaf 1 januari 2018 in ...

3. Loon- en inkomstenbelasting (inleiding)   20 maart 2009
1 september 2020  |  Loonbelasting, Inkomstenbelasting, Wet IB, Belastingdruk, Loon- en inkomstenbelasting, Uitstel, Afbetalingsregeling
... deze situaties een structurele voorziening in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) op te nemen. NB: De 10%-regeling is in 2012 geschrapt in het kader van vereenvoudiging. Het ...


3 items