1. Belastingplan 2013   21 september 2012
20 februari 2016  | Vele  | Fred Barkhuis
De voorstellen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt en verband houden met HR-Kiosk (en soms daarbuiten) treft u in deze rubriek in alfabetische volgorde aan. Misschien is er wel iets nieuws voor ...

2. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
... heeft minister de Jager van Financiën het Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2013 - zijnde wetsvoorstellen - ingediend bij de Tweede Kamer. Tenzij anders aangegeven is de ...

3. Begrotingsakkoord 2013 (juni 2012)   25 juni 2012
30 augustus 2015
... in alfabetische volgorde een overzicht aan van de fiscale maatregelen inzake het Begrotingsakkoord 2013 (bekend gemaakt juni 2012), voor zover passend in HR-Kiosk. De geplande maatregelen moeten ...

4. Sociaal akkoord (april 2013)   12 april 2013
30 augustus 2015
... ondertekend. Informatie over de te nemen maatregelen zijn te vinden bij - Rijksoverheid, 11 apr. 2013 - Kamerbrief resultaten sociaal overleg, 11 april 2013 - Overzicht van maatregelen, 11 april ...

5. Afkoop klein pensioen in 2013 en 2014 opnieuw onder de aandacht   30 september 2015
1 oktober 2015  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Pensioen, Afkoop, AOW, Anw
Staatssecretaris Klijnsma brengt voor 1 januari 2016 in kaart hoeveel AOW- en Anw-gerechtigden in 2013 en 2014 gekort zijn op hun pensioenuitkering als gevolg van afkoop klein pensioen.

6. Platform Circulair Bouwen 2013   24 januari 2018
25 januari 2018  | NEN  | Fred Barkhuis  | Circulair, Bouwen, 2013, Platform
Nederland heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. De overheid wil vanuit de voorbeeldrol dat al vanaf 2023 alle opdrachten 100% circulair uitvragen. Om hier meer vorm aan te geven ...

7. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015
Op 17 september 2013 (Prinsjesdag) heeft minister Dijsselbloem van Financiën het Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2014 - zijnde wetsvoorstellen - ingediend bij de Tweede Kamer. Tenzij ...

8. Herfstakkoord 2014 tot 2018 (11 okt 2013)   14 oktober 2013
4 juni 2017  |  Herfstakkoord, 2014, 2018, Kabinet-Rutte
... 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. De verhoging vindt plaats volgens onderstaand tijdpad: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Huidige wet 1 2 3 5 7 9 12 15 18 Na deelakkoord 1 2 ...

9. Aantal arbeidsongeschikten daalt nauwelijks sinds 2013   8 februari 2020
11 februari 2020  | Findinet  | Fred Barkhuis  | Arbeidsongeschikten, Aantal, 2013
Het totaal aantal uitkeringen is in de periode 2013-medio 2019 maar met 13.000 afgenomen. Het aantal WAO-uitkeringen ‘oude stijl’ bleef weliswaar flink dalen, maar daar stond een bijna net zo ...

10. 1 op de 5 bedrijven zet sociale media in voor werving   12 mei 2016
13 mei 2016  | UWV  | Fred Barkhuis  | Sociale media, Werving
... de 5 bedrijven zet sociale media, zoals LinkedIn of Facebook, in bij het zoeken naar personeel, in 2013 was dat minder dan 1 op de ...


Bekijk items: 1 tot 10 (596 totaal)