1. Salaris in 2013 gemiddeld met 6 procent gedaald   16 april 2014
18 april 2014  | Volkskrant  | Fred Barkhuis  | Belonen
In alle sectoren is ingeleverd, vooral in de financiële sector en ict. Maar de kredietcrisis laat zich op meer fronten voelen: 'de mensen voelen zich minder zeker van hun baan en ook de ...

2. Belastingplan 2013   21 september 2012
20 februari 2016  | Vele  | Fred Barkhuis
De voorstellen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt en verband houden met HR-Kiosk (en soms daarbuiten) treft u in deze rubriek in alfabetische volgorde aan. Misschien is er wel iets nieuws voor ...

3. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
... heeft minister de Jager van Financiën het Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2013 - zijnde wetsvoorstellen - ingediend bij de Tweede Kamer. Tenzij anders aangegeven is de ...

4. Loonbeslag in 2013 toegenomen   29 januari 2014
30 januari 2014  | EenVandaag  | Fred Barkhuis  | Loon- en inkomstenbelasting
In de helft van de organisaties is het aantal loonbeslagen in 2013 toegenomen. Volgens schatting laten schuldeisers bijna 500.000 keer per jaar beslag leggen op iemands loon.

5. Beroepsziekten 2013   22 oktober 2014
29 oktober 2014  | NCvB  | Fred Barkhuis  | Arbeidsomstandigheden
Er zijn drie belangrijke categorieën: psychische aandoeningen, aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat en gehoorschade. Op een beroepsbevolking van ruim zeven miljoen betekent dat ...

6. Scholing OR in 2013 bijna gelijk als in 2012   29 juli 2014
31 juli 2014  | OR Rendement / SER  | Fred Barkhuis  | OR
Uit het onderzoeksrapport van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) blijkt dat in 2013 75,3% van de OR’en collectief de hei op ging tegenover 78,0% in 2012.

7. Beste werkgever 2013   12 oktober 2013
15 oktober 2013  | Intermediair en Effectory  | Fred Barkhuis  | Personeel & Organisatie
De winnaars zijn in categorie meer dan 1000 werknemers: KLM Royal Dutch Airlines en categorie minder dan 1000 werknemers: Urenco Nederland.

8. Subsidie Horizon 2013   23 oktober 2013
25 oktober 2013  | Agentschap  | Fred Barkhuis  | Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies
De Europese Unie stelt grote bedragen beschikbaar voor onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen, waaronder vergrijzing.

9. Ziekteverzuim in 2013 weer lager   24 januari 2014
27 januari 2014  | ArboNed  | Fred Barkhuis  | Arbeidsinactiviteit
Het gemiddelde ziekteverzuim in 2013 bedroeg 3.8%. Dat is lager dan in 2012 (4.1%), maar gelijk gebleven ten opzichte van het eerste half jaar van 2013.

10. Begrotingsakkoord 2013 (juni 2012)   25 juni 2012
30 augustus 2015
... in alfabetische volgorde een overzicht aan van de fiscale maatregelen inzake het Begrotingsakkoord 2013 (bekend gemaakt juni 2012), voor zover passend in HR-Kiosk. De geplande maatregelen moeten ...


Bekijk items: 1 tot 10 (868 totaal)