Levensfasebeleid    Normontwikkeling HR 


Loonstaat

Datum laatste wijziging: 6 juni 2017  |  Trefwoorden: Loonstaat, 2016, CBS, Loonaangifte

Inhoud

  1. Aanpassingen loonstaat 2016
  2. Geen onbelast rentevoordeel personeelslening (eigen woning) meer
  3. Nieuwe gegevens voor Centraal Bureau voor de Statistiek

Aanpassingen loonstaat 2016

Deze regeling ziet op wijzigingen in de gegevens set loonaangifte. In de gegevens set 2016 vervallen de rubrieken voor de categorieën eindheffingen die met ingang van 1 januari 2015 zijn vervallen. Ook vervalt de indicatie van de tijdelijke heffingskorting die met ingang van 1 januari 2016 vervalt. Voorts worden in de gegevens set een tweetal nieuwe rubrieken opgenomen die nodig zijn voor de statistische verwerking door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) als gevolg van Europese verplichtingen.

U moet bij het verwerken van de loonaangifte van 2016 rekening houden met veranderingen van deze rubrieken. Zo zijn de rubrieken verwijderd van vier vormen van eindheffing. Deze waren per 2015 al niet meer van kracht door de verplichte invoering van de werkkostenregeling. Ook de rubriek ‘Tijdelijke heffingskorting’ is geschrapt, omdat per 2016 de tijdelijke heffingskorting voor vroeg gepensioneerden is afgeschaft.

Geen onbelast rentevoordeel personeelslening (eigen woning) meer

De rubriek ‘Personeelslening waarvan de rente- en/of kostenvoordelen niet tot het loon zijn gerekend’ bestaat nog wel in de loonaangifte van 2016, maar hij mag niet meer worden gebruikt. Het gaat dan om een lening voor een hypotheek of woningverbetering. Toen de nieuwe regels voor de behandeling van de personeelslening voor de eigen woning (tool) bekend werden, was het te laat om de rubriek nog uit de loonaangifte van 2016 te verwijderen. Het voordeel dat een werknemer heeft van de geldlening die hij van uw organisatie heeft gekregen, moet voortaan in de nieuwe rubriek ‘Bedrag rente- en/of kostenvoordeel personeelslening’ komen te staan. Die kon wel nog op tijd worden toegevoegd.
Op de hoofdregel (verschil met de marktrente is loon) bestonden tot 2016 twee uitzonderingen, namelijk de lening ten behoeve van een eigen woning en ten behoeve van een (elektrische) fiets/scooter. Vanaf 2016 vervalt de uitzondering van de eigen woning. Het rentevoordeel op een personeelslening ten behoeve van een eigen woning is dus een voordeel uit dienstbetrekking, die als loon bij de medewerker belast moet worden vanaf 2016. (Zie commentaar)

Nieuwe gegevens voor Centraal Bureau voor de Statistiek

Er zijn daarnaast nog twee nieuwe rubrieken in de loonaangifte van 2016. Dit zijn geen fiscale gegevens die de Belastingdienst nodig heeft, maar gegevens voor het CBS. Het gaat om de volgende gegevens:
  • De nieuwe rubriek ‘Contractloon’ is bedoeld voor het loon in geld in dat uw organisatie met de werknemer is overeengekomen als vast brutoloon op basis van de individuele arbeidsovereenkomst of de CAO.
  • In de nieuwe rubriek ‘Contracturen per week’ moeten de uren worden ingevuld die uw organisatie met de werknemer heeft afgesproken als vast aantal uren per week. Ook deze moeten blijken uit de arbeidsovereenkomst of CAO.
Binnenkort zal de Belastingdienst verder specificeren hoe deze nieuwe rubrieken precies moeten worden ingevuld. Vooral voor parttimers, flexibele contracten en aangiftetijdvakken die afwijken van het loontijdvak, kan hier namelijk onduidelijkheid over ontstaan.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Levensfasebeleid    Normontwikkeling HR