We moeten vernieuwen, privatiseren en marktwerking, tot de dood er op volgt!

Opinie |  do 16 mei 2019  | Bron: Trouw  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Pensioenfonds, Pensioenfondsen, Rekenrente, Mededingingsrecht, Europese, Vakbonden, De Nederlandsche Bank, Goldman Sachs

Een aantal zogenaamde deskundigen wil ons doen geloven dat ons pensioenstelsel (lees pensioenfondsen) van geen kanten deugt en vernieuwd moet worden.

Wat zijn de feiten:

  1. De fondsen komen op termijn geld tekort, wanneer we met de verplichtingen naar de toekomst toe, rekening moeten houden met een rekenrente van slechts 1%.
  2. Deze methodiek wordt de pensioenfondsen opgedrongen door de Nederlandsche Bank, waar Klaas Knot* een felle verdediger is van dit irreële uitgangspunt (FTK).
  3. In 10 tot 15 jaar tijd is het vermogen van de meeste pensioenfondsen verdubbeld.
  4. De oorzaak hiervan is de relatief hoge rendementen (minstens 4% netto) op beleggingen en het al meer dan 10 jaar niet meer indexeren van de pensioenen.
  5. Dat jongeren (zonder enig besef van de werkelijkheid) denken dat er in de toekomst geen geld meer voor hen beschikbaar is, wordt hen aangepraat. Het vermogen wordt steeds groter.
  6. VUT regelingen en vervroegde uittreding zijn reeds in 2005 fiscaal onmogelijk gemaakt.
  7. De beheerskosten van de meeste pensioenfondsen zijn veel te hoog. 
Aan het laatste item zouden we veel kunnen doen, door verbetering van de processen  en verlagen van de exorbitante premies voor beleggingsmaatschappijen.

Solidariteit = niet meer van deze tijd

Het kabinet met als aanvoerder Minister Wouter Koolmees zet de pensioenfondsen onder druk om de regelgeving te wijzigen, waarbij deze minister vergeet dat het geld niet van de overheid is (alhoewel Lubbers daar ooit anders over dacht). De vakbonden willen niet meedenken, laat staan buigen, zonder de leeftijdsgrens van de AOW erbij te betrekken. En zo ontstaat er een patstelling.
Een van de voorstellen is om het pensioen meer individueel te maken en de solidariteit los te laten (solidariteit = niet meer van deze tijd is de mening).

Waarschuwing

3 hoogleraren pensioenrecht waarschuwen echter om bij de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel voorzichtig moet worden omgegaan met de solidariteit in het stelsel van nu. Zo niet, dan kan Nederland zijn unieke positie in Europa kwijtraken.
Het vertrouwde typisch Nederlandse systeem van pensioenopbouw, met werknemers die verplicht zijn aangesloten bij het ‘eigen’ pensioenfonds van hun branche, dreigt door de Europese rechter compleet verboden te worden. Dat gevaar bestaat wanneer in de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel, tussen kabinet, werkgevers en vakbonden, niet voorzichtig genoeg wordt gedaan met de solidariteit in het stelsel, waarschuwen hoogleraren pensioenrecht tegenover Trouw.
Zo’n driekwart van alle werknemers in Nederland heeft niets te zeggen over waar hij of zij het pensioen opbouwt. Zij vallen onder sectoren die hun eigen pensioenbeheerder hebben – ambtenaren sparen bijvoorbeeld verplicht bij fonds ABP en mensen in de zorg bij PFZW. Wereldwijd een unieke situatie, maar Nederland loopt gevaar dat het Europese Hof van Justitie binnenkort een streep zet door die ‘grote verplichtstelling’, zeggen verschillende hoogleraren.

Mededingingsregels

Precies vanwege die voordelen streek de hoogste Europese rechter rond de eeuwwisseling de hand over zijn hart, want eigenlijk gaat de verplichtstelling dwars in tegen Europese mededingingsregels, voor eerlijke concurrentie. Verzekeraars die ook een pensioenregeling aan iemand in de zorg willen aanbieden, hebben nu bijvoorbeeld het nakijken.
Het Europese Hof vond het Nederlandse pensioenstelsel echter zo solidair dat het een uitzondering maakte op de mededingingsregels.

1.500 miljard is wel een lobby waard

De EU is niet alleen een organisatie om vrij verkeer van goederen en mensen te stimuleren, maar ook om op een listige manier een ander land dwars te zitten. Niks samenwerking. Denk aan het verbod op pulsvissen (we kunnen nog meer verwachten).
Stel nu dat internationale banken en verzekeringsmaatschappijen die vijftienhonderd miljard €1.500.000.000.000,00 ook wel interessant vinden, zouden die organisaties wel medestanders in het Europese parlement vinden om ons stelsel om zeep te helpen?

*Klaas Knot is naast president van de DNB ook vice voorzitter van de Financial Stability Board (FSB), die in 1999 door de G7 is opgericht. Mario Draghi (Goldman Sachs, nu president ECB) was de eerste voorzitter van de FSB. Over 2 jaar zal Klaas Knot de huidige voorzitter Randy Quarles (Carlyle Group, met een enorme verwevenheid met Goldman Sachs) opvolgen.
 
 
 
 

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Hoofdredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen"
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over PersoneelsbeleidGerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: