Pensioentransitie; wie bemoeit zich met wat?      

Opinie  |  vr 8 jan 2021  |  Auteur: Dirk Jan Plate  |  Trefwoorden: , ,

De in december 2020 gepubliceerde memorie van toelichting van de ‘Wet toekomst pensioenen’ vermeldt: ‘Daarnaast is het in voorkomende gevallen, zoals bij kleine werkgevers, denkbaar dat de pensioenuitvoerder in afstemming met de werkgever (het grootste deel van) het transitieplan opstelt’. 

Is het verstandig dat de pensioenuitvoerder zich met de inhoud van het pensioen-transitieplan bemoeit?

Inhoud pensioen-transitieplan

Kort gezegd komt er in het transitieplan te staan:
  • voor welk pensioenkarakter er voortaan wordt gekozen. Het nieuwe contract, de verbeterde premieovereenkomst, de premie-kapitaalovereenkomst of de premie-uitkeringsovereenkomst;
  • hoe er wordt omgegaan met de reeds opgebouwde pensioenaanspraken en rechten; 
  • de effecten van de (nieuwe) premieregeling per leeftijdsgroep uitgewerkt; en
  • hoe de pensioentransitie evenwichtig plaatsvindt.

De werkgever is eindverantwoordelijk voor dit plan. Het pensioen-transitieplan moet vóór 2024 bij een pensioenuitvoerder naar keuze zijn ingediend. Voor 2024 moet de werkgever, de eventuele ondernemingsraad en de werknemers het eens zijn geworden over deze ingrijpende pensioenwijziging en alles wat daarbij komt kijken. Zoals bijvoorbeeld een benodigd compensatietraject. 

De verhoudingen tussen de werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder zijn goed te zien in de onderstaande pensioendriehoek. 


 

Op één lijn

Veel belangen zijn voor de verschillende partijen gelijk. De pensioenuitvoerder wil zoveel mogelijk pensioengelden beheren, de werkgever kan mogelijk werkgeverslasten besparen doordat de premie-inleg een volledige pensioenbestemming blijft houden (i.p.v. een gedeeltelijk looncompensatie) en de werknemer kan alleen een adequaat pensioen bereiken als de inleg zo hoog mogelijk blijft. 

Daarmee liggen ze dus op één lijn. Echter de arbeidsvoorwaardelijk fase is een zaak die uitsluitend is voorbehouden aan de werkgever en werknemers. Het is verstandig dat deze partijen zelf nadenken over de best passende pensioentransitie. Op tijd. Als ze wachten op de verzekeraar of premiepensioeninstelling kunnen ze een uniform pensioenvoorstel verwachten. Een voorstel op maat van een verzekeraar of premiepensioeninstelling kan moeilijk worden verwacht, zij beheren immers met elkaar meer dan 50.000 op zichzelf staande regelingen. Daarnaast kan dat voorstel (te) lang op zich laten wachten. Ergens halverwege 2023 is echt te laat. Dan kunt u achteraan in de rij aansluiten en heeft u er samen met de ondernemingsraad spijt van dat u niet eerder over een passende pensioentransitie (op maat) bent gaan nadenken. Als een werkgever geen cao volgt en niet onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt is het raadzaam van zijn vrijheid gebruik te maken. 

Nadat de werkgever en werknemer eruit zijn kan de uitwerking worden voorgelegd aan de pensioenuitvoerder met de vraag: “Kunt u én wilt u deze pensioenovereenkomst uitvoeren?”
De pensioenuitvoerder stelt vervolgens het implementatieplan voor juli 2024 op. Dat is de rol van de pensioenuitvoerder. Hij voert uit en is geen partij tijdens de arbeidsvoorwaardelijk fase. Ook al is er sprake van een kleine werkgever.

Het onderstaande schema helpt om de belangrijke data en de te verrichten werkzaamheden van elkaar te onderscheiden. Begrijp me niet verkeerd, voorstellen vanuit een pensioenuitvoerder kunnen (toevallig) heel goed passen. Of niet. Toch zouden de werkgever en werknemers op decentraal niveau meer maatwerk moeten bereiken. De vermoedelijk uniforme benadering van de pensioenuitvoerders lijkt voor dit traject niet de beste benadering. Wel voor andere zaken. Standaardisering dient een doel bij:
  • de Uniforme Rekenmethodiek (ter vermindering van discussies over de kwantitatieve vergelijkingsmethode bij een pensioenwijziging); 
  • het uniforme pensioenoverzicht; en 
  • de uniformering van het partnerbegrip een doel (het voorkomen van diversiteit in de invulling van het partnerbegrip). 

Dus terugkomend op de vraag “Wie bemoeit zich met wat”. Door zelf de handschoen in een pril stadium op te pakken voorkomt u stress, tijdsdruk, verre van ideaal passende oplossingen en blijft alles onder controle. U bepaalt uw eigen agenda en overleg met de werknemers. 

Meer informatie over alle aanstaande pensioenontwikkelingen zijn sinds juni 2019 te vinden op www.pensioentransitieplan.nl. Voor actuele zaken is www.pensioenlogica.nl een informatiebron.   

Dirk Jan Plate

Dirk Jan Plate Meer info

Als pensioenspecialist lost Dirk-Jan Plate graag afwijkende pensioenvraagstukken op. Dirk-Jan volgde de postacademische leergangen Pensioenrecht (CPC) en Fiscaal Pensioenrecht, beiden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de pensioenmaster aan de Oysterwyck Hogeschool Tilburg (MPLA). Hij is auteur van het boek ‘Pensioenoplossingen bij ontslag, gevolgen en mogelijkheden uitgebreid behandeld’ (Uitgeverij Paris,  tweede volledig geactualiseerde editie is in mei 2020 verschenen). Hij is de specialist voor dit soort vraagstukken en de sparringpartner voor de HRM-manager, arbeidsjurist/advocaat, vakbond, werkgever, ondernemingsraad of de individuele werknemer.
Contact met Pensioenlogica.nl