Pensioen: bereid u nu voor op de storm!

Opinie |  di 31 mei 2016  | Auteur: Pieter Marres  | Trefwoorden: Pensioen, Pensioenopbouw, Pensioentekort

De Afgelopen jaren heeft er een stevige wind gewaaid door pensioenland:
  • in 2011 hadden we het pensioenakkoord dat de vakbonden deed wankelen.
  • in 2013 moesten veel bedrijven hun pensioenregeling aanpassen vanwege de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd.
  • In 2014 volgde opnieuw een aanpassing, ditmaal vanwege de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen.
  • medio 2015 is de Wet pensioencommunicatie in werking getreden. De bedoeling is om de pensioeninformatie beter te laten aansluiten op de wensen van de deelnemer. Hij zou beter in staat moeten zijn om een goede financiële planning voor zijn oude dag te maken.
  • In 2016 krijgen mensen met een premieregeling de mogelijkheid om na hun pensioendatum te blijven doorbeleggen. Dat betekent dat ze moeten gaan kiezen: wil ik me nu vastleggen op een vast pensioen of ga ik voor een mogelijk hogere maar onzekere uitkering? Zowaar geen eenvoudige keuze!
Vertwijfeld zult u zich nu afvragen: houdt dat gesleutel aan het pensioen dan nooit op? Nee. Sterker nog: bovenstaande wijzigingen zijn nog maar het begin. De echte storm moet nog komen! In dit artikel leest u hoe u uw medewerkers én uzelf hier met succes doorheen loodst.
 

houdt dat gesleutel aan het pensioen dan nooit op?


Ons voorstel daarbij is om te beginnen bij de eindgebruikers: uw medewerkers! Daar gaat het per slot van rekening om.

Waarom nú communiceren?

Er is nog nooit zoveel gezegd en geschreven over pensioen als de afgelopen jaren. Dat betekent echter niet, dat uw medewerkers er ook meer van zijn gaan begrijpen. Sterker nog: de lawine aan pensioeninformatie heeft ze eerder onzeker en zelfs wantrouwend gemaakt. Wat staat mij nog meer te wachten? Uit onderzoek blijkt, dat werkgevers die hun medewerkers helder inzicht geven in arbeidsvoorwaarden, kunnen rekenen op medewerkers die loyaler en productiever zijn.

Wat gaat u communiceren?

De ervaring leert, dat medewerkers in essentie vier dingen willen weten:
  • hoeveel pensioen kan ik verwachten?
  • wat betaal ik daarvoor?
  • wat gebeurt er als..... ik kom te overlijden, arbeidsongeschikt word, ga scheiden, een nieuw huis koop, etc
  • wat kan ik zelf doen, met andere woorden: welke keuzes kan of moet ik maken?

Hoe pakt u het aan?

Hou het praktisch. Stimuleer interactie. Met de slimme inzet van enkele digitale hulpmiddelen hoeft dat niet veel tijd te kosten. Wij hebben bijvoorbeeld goede ervaringen met een groepspresentatie, voorafgegaan door een enquête. In de enquête peilt u de huidige kennis en vraagt u de mensen wat zij verwachten van hun toekomstvoorziening. De resultaten uit de enquête laat u vervolgens terugkomen in uw groepspresentatie. Resultaat: mensen zien in dat pensioen geen "ver-van-mijn-bed-show” is, maar iets dat hen direct raakt. U weet weer wat er leeft en uw medewerkers kunnen er weer tegen aan. Een prettig gevoel, zeker als het straks écht gaat stormen.

Meer weten over hoe wij uw medewerkers deze zomer inzicht én vertrouwen geven in de door u aangeboden bedrijfspensioenregeling?


 
 
 

Pieter Marres

Pieter Marres Meer info

Pieter Marres (1967) was directeur en oprichter van OXYLO Actuarieel Advies. Pieter hielp als pensioenspecialist bedrijven om hun pensioenregeling begrijpelijk en betaalbaar te houden.
Interesse: Pensioenen en levensverzekeringenGerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: