1. Handboek Loonheffingen 2015   19 februari 2015
29 april 2017  |  Handboek Loonheffingen, Belastingdienst, 2015, Loon- en inkomstenbelasting
Inhoud Waar te vinden Online Wijzigingen Waar te vinden Het Handboek Loonheffingen 2015 is te vinden op internet (pdf-versie). Online Het Handboek is ook online te raadplegen en downloaden. De ...

2. Jaarverslag UWV is uit   17 april 2014
18 april 2014  | UWV  | Fred Barkhuis  | Arbeidsinactiviteit
Een passage uit dit jaarverslag: 'Wie een uitkering ontvangt, heeft ook plichten, bijvoorbeeld om voldoende te solliciteren. De regels daarvoor zijn in 2013 flink aangescherpt. In 2013 hebben we in ...

3. Pensioen (varia)   21 mei 2016
19 juni 2020  |  Pensioen, SER, 1-loketgedachte, Pensioengerechtigde leeftijd, Verjaring
Inhoud Sociaal economische raad (SER) Nederlands pensioenstelsel gebaat bij fundamentele veranderingen 'Extra kosten bij vrije keuze pensioenfonds' DNB en AFM horen niet thuis in pensioendebat ...

4. Salderings​regeling zonne​panelen na 2023 geleidelijk afgebouwd   21 mei 2019
23 mei 2019  | Overheid  | Fred Barkhuis  | Zonnepanelen, Tweede Kamer, Wiebes, Snel, 2019, Afbouwregeling, 2023
... kunnen na 2023 een deel van de energiebelasting niet meer terugkrijgen van de overheid. Vanaf 2031 krijgt men de energiebelasting helemaal niet meer terug. De afbouw van deze zogenaamde ...

5. Zonnepanelen   27 april 2014
11 september 2019  |  Zonnepanelen, Werkkostenregeling, Vrije ruimte, WKR, Beloningscomponenten
... lage rente geld worden geleend. Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling in stappen afgebouwd. Tot 2031 wordt het voordeel dat huishoudens en bedrijven hebben dan elk jaar iets minder. ...


5 items