Parkeerkosten Schiphol    Kan mijn tijdelijk contract na 24 maanden verlengd worden? 

Wanneer moet de Transitievergoeding worden uitbetaald?

Vraagbaak  |  2 februari 2016  |  Trefwoorden: Transitievergoeding, Betaling, Eindafrekening

Vraag

Wanneer de einddatum van de arbeidsovereenkomst op 19 januari 2016 valt. Tot welke datum heeft werkgever uiterlijk de tijd om de transitievergoeding en de uitbetaling van vakantiedagen/vakantiegeld over te maken.

Antwoord

De transitievergoeding moet worden uitbetaald bij het einde van het dienstverband, tegelijk met de betaling van niet-genoten vakantiedagen, vakantiegeld en dergelijke. De transitievergoeding dient tezamen met zogenaamde eindafrekening binnen een maand na het einde van het dienstverband te worden uitbetaald.
In uw geval dus op of voor 19 februari 2016.
 
Eventueel kan de transitievergoeding in termijnen worden uitbetaald, maar dit moet expliciet (uitdrukkelijke instemming) met de medewerker zijn overeengekomen.
 
De wettelijke rente wordt verschuldigd als de transitievergoeding niet binnen 1 maand na de einddatum van de arbeidsovereenkomst is betaald. Uiterlijk binnen 3 maanden na de einddatum van de arbeidsovereenkomst moet de werknemer een verzoek bij de kantonrechter tot betaling van de transitievergoeding hebben gedaan, bij gebreke waarvan deze vordering komt te vervallen.
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Parkeerkosten Schiphol    Kan mijn tijdelijk contract na 24 maanden verlengd worden?