Mijn IOW is gestopt, heb ik recht op een uitstroompremie?    Wat moet ik aanhouden bij huisvesting buiten de woonplaats? 

Hoe mag ik de woon-werkvergoeding berekenen, waarbij medewerker 1 dag thuis werkt?

Vraagbaak  |  15 november 2017  |  Trefwoorden: Woon-werkverkeer, Reiskostenvergoeding, Thuiswerkplek

Vraag

Kunt u mij vertellen wat juist is, casus: werknemer ontvangt een vaste reiskostenvergoeding voor woon-werk - hij werkt 1 dag/week thuis - hij maakt 1dag/week dienstreis naar elders. De vaste vergoeding is gebaseerd op € 0,10/km en de dienstreizen op € 0,29/km. Aan het einde van het jaar wordt de uitruilregeling toegepast en kan een deel van de tantième onbelast worden uitgekeerd. Vraag: kan bij het bepalen van het aantal km woon-werk worden uitgegaan van 214 x aantal km/dag of vormen de daadwerkelijk gereden km de basis? 

Antwoord

Wanneer de medewerker een 5-daagse werkweek heeft en op minstens 60% van de week naar de locatie rijdt, mag u de regeling van de 214 dagen hanteren.
Ik heb de regeling, zoals deze in mijn boek Fiscaal Vriendelijk Belonen staat, bijgevoegd.
De naar rato berekening moet u alleen toepassen wanneer een medewerker een werkweek heeft van minder dan 5 dagen.
Uit praktische overwegingen is het aantal werkdagen vastgesteld op 214 dagen per kalenderjaar.
Met andere woorden: indien een werknemer met een vijfdaagse werkweek in het kalenderjaar op tenminste 150 dagen naar de vaste arbeidsplaats reist, kan aan hem een onbelaste reiskostenvergoeding worden betaald alsof hij op 214 dagen naar de werkplek reist.
De aantallen van 214 en 150 worden in geval van werkweken van minder dan vijf dagen naar rato berekend. Ook dient er herrekend te worden als de omstandigheden op grond waarvan de berekening is gemaakt wijzigen.
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Mijn IOW is gestopt, heb ik recht op een uitstroompremie?    Wat moet ik aanhouden bij huisvesting buiten de woonplaats?