Is een ontslagvergoeding (schadeloosstelling) belastbaar loon?    Wordt de vergoeding van niet opgenomen verlofdagen en de aanvulling op de IVA-uitkering gekort? 

Heb je recht op een transitievergoeding na pensionering

Vraagbaak  |  7 oktober 2015  |  Trefwoorden: Transitievergoeding, Pensioen

Nee, je hebt geen recht op transitievergoeding na (vervroegde) pensionering.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Is een ontslagvergoeding (schadeloosstelling) belastbaar loon?    Wordt de vergoeding van niet opgenomen verlofdagen en de aanvulling op de IVA-uitkering gekort? 
OXYLO
Uw bedrijfspensioen begrijpelijk en betaalbaar
Opinies   |   Workshop   |   Download