Is een ontslagvergoeding (schadeloosstelling) belastbaar loon?    Heb je recht op een transitievergoeding na pensionering 

Inlenersvergoeding na 26 weken

Vraagbaak  |  8 oktober 2015  |  Trefwoorden: Inlenersbeloning, Uitzendbranche

Vraag

Ik heb vanaf 25-2-2015 42 weken gewerkt als management assistent uitzendkracht fase A via Randstad bij een bedrijf. Ik lees nu dat ik na 26 weken in aanmerking had kunnen komen voor de inlenersvergoeding. Dit is mij door Randstad nooit verteld. Kan ik daar achteraf nog aanspraak op maken? En hoe wordt deze bepaald?

Antwoord

Uw constatering is juist dat u na 26 weken een inlenersbeloning  had moeten krijgen. De inlenersvergoeding is dus minimaal gelijk aan het CAO loon voor een gelijkwaardige functie of wanneer er geen CAO van toepassing is een loon gelijk aan een vergelijkbare functie binnen de inleenwerkgever.
Echter deze bepaling is nog eens verscherpt. Namelijk vanaf 30 maart geldt de termijn van 26 weken niet meer en moet vanaf dag 1 (in dit geval 30 maart) het volwaardige loon betaald worden.
 
Of Randstad nu verplicht is een nabetaling te doen c.q. uw loon op te hogen, hangt natuurlijk voor een groot deel af van de “vergelijkbare functie”.
 
Er zijn 3 gegevens die u zou moeten navragen:
 
  1. Bij welke organisatie was u werkzaam voor Randstad en welke CAO was van toepassing?
  2. Staat in uw aanstelling welke functie u verrichtte en is deze in de CAO terug te vinden?
  3. Weet u of het loon voor die functie hoger is, dan u ontving?

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Is een ontslagvergoeding (schadeloosstelling) belastbaar loon?    Heb je recht op een transitievergoeding na pensionering